Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Eks-żona ma nowego partnera. Co z alimentami?

Eks-żona ma nowego partnera. Co z alimentami?

Płacenie alimentów dotyczy nie tylko dzieci. Również możemy być zobowiązani do płacenia na eks-partnera – byłego męża albo byłą żonę.

Tak się dzieje jedynie przy osądzeniu winy wyłącznej! Stąd dobrze dążyć do rozwodu bez orzekania o winie...

Jednak nie musimy być bierni wtedy, gdy sytuacja życiowa ulega zmianie. Jeżeli były partner wchodzi w związek z nową osobą, wówczas możemy wnioskować w sądzie o zniesienie obowiązku alimentacyjnego czy obniżenie tego świadczenia.

Rozwód nie jest prostą i przyjemną sprawą. Musimy jednak pamiętać o tym, że rozwód nie jest końcem naszych związków z żoną lub mężem. Także w określonych przypadkach możemy wnioskować lub możemy być pozwani o alimenty przez byłego partnera. Możliwe jest to w określnych sytuacjach.

Kiedy można płacić alimenty na byłego małżonka?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajdziemy następujący przepis: „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

Sąd może również zasądzić alimenty na byłego męża albo żonę na jego wniosek, gdy jego były małżonek był jedynie winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Wówczas status materialny wnioskującego nie musi oznaczać niedostatku. Wystarczy, że wskutek rozwodu sytuacja materialna byłego małżonka ulegnie pogorszeniu.

Mówi o tym następujący przepis: „Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

Do kiedy należy płacić alimenty na byłego małżonka?

Zasadniczo alimenty na byłego małżonka płaci się przez maksymalny okres 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo też do momentu zawarcia przez byłego małżonka nowego związku małżeńskiego. Okres ten może być też wydłużony.

Mówi o tym inny przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

Przygotowanie pozwu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Gdy obecnie płacący alimenty uważa, że kwota alimentów powinna była niższa, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zniesienie obowiązku alimentacyjnego albo obniżenie wysokości alimentów.

Sąd może również uznać, że życie byłego męża albo żony w związku partnerskim z inną osobą znacznie zmienia sytuację finansową, dlatego także może skutkować to w obniżeniu albo zniesieniu obowiązku alimentacyjnego.