Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy dostanę pożyczkę bez zaświadczenia o zarobkach?

Czy dostanę pożyczkę bez zaświadczenia o zarobkach?

Uzyskanie pożyczki jest znacznie łatwiejsze, gdyż można pozyskać środki finansowe przy minimalnych formalnościach. Najłatwiej uzyskać pożyczki, gdy nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów. Na rynku finansowym można znaleźć produkty finansowe w formie pożyczek, które można pozyskać bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o zarobkach.

Przedstawienie informacji o zarobkach przy staraniu się o pożyczkę wymaga uzyskania zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy. Wymaga to poświęcenia czasu na wypełnienie wniosku a następnie na uzyskanie potwierdzonego przez pracodawcę wniosku.

Natomiast pożyczki bez zaświadczeń można uzyskać po wypełnieniu wniosku o pożyczkę. Jednocześnie przy pożyczkach bez zaświadczeń o zarobkach można zarówno spotkać się z ofertami, gdzie wymagane jest przedstawienie oświadczenia o dochodach jak też bez takiej konieczności. W obu przypadkach czas starania się o pożyczkę jest znacznie krótszy.

Kwota pożyczki

Oferty pożyczek bez zaświadczeń o dochodach dostępne są przy pożyczkach, które zaciągane są w mniejszych kwotach. Przy pożyczkach, gdzie kwoty pożyczki są bardzo wysokie a jednocześnie pożyczki zaciągane są w bardzo długim okresie czasu zaświadczenie o dochodach jest niezbędne.

Natomiast przy pożyczkach na drobne wydatki, które zaciągane są w kwotach do dziesięciu czy rzadziej dwudziestu tysięcy bardzo często można uzyskać możliwość pożyczenia pieniędzy bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach. jesienna-pozyczka

Internetowe pożyczki

Bardzo często pożyczki bez konieczności przedstawiania między innymi zaświadczeń o dochodach można znaleźć za pośrednictwem Internetu. W internetowych ofertach firmy finansowe starają się o ograniczenie wszelkich formalności do minimum.

Jednocześnie nie trzeba przy zaciąganiu takich pożyczek udawać się do oddziałów firm finansowych. Przy staraniu się o pożyczki w Internecie bardzo często niezbędne jest jedynie wypełnienie wniosku o pożyczkę.

W poszczególnych firmach wymagany może być określony sposób uzyskania dochodów jak praca na etacie, co pozwala na uzyskanie pożyczki bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o wysokości dochodów. Inne firmy oferują pożyczki bez zaświadczeń o dochodach bez względu na sposób regularnego uzyskiwania dochodu. Można jednak spotkać się z konieczności przedstawienia innych informacji finansowych jak wpływy na konto bankowe z określonego okresu czasu.

Krótkoterminowe pożyczki

Najłatwiej bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach można pozyskać pożyczki krótkoterminowe. Dotyczy to między innymi pożyczek pozyskiwanych na kilkadziesiąt dni, które pozwalają na zapewnienie środków finansowych w przypadku nagłych wydatków.

Takie pożyczki można uzyskać nawet w kilkanaście minut bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń. Wiele pożyczek bez zaświadczeń o dochodach to również pożyczki na kilka do kilkunastu miesięcy oraz pozwalające na pozyskanie od kilku to kilkunastu tysięcy.

Gdy szuka się takich pożyczek warto skorzystać z portali finansowych, gdzie można sprawdzić i porównać szczegóły ofert pożyczek różnych firm finansowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.