Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak wybrać dobry odkurzacz automatyczny?

Jak wybrać dobry odkurzacz automatyczny?

Coraz więcej osób funkcjonuje na co dzień na tyle aktywnie, że ma ograniczony czas na realizowanie sprzątania. Jednocześnie dla zachowania optymalnych warunków higienicznych niezbędne jest regularne czyszczenie powierzchni, sprzątanie domu czy mieszkania.

Jeśli nie ma się na to odpowiednio dużej ilości czasu można decydować się na wynajęcie firmy sprzątającej, ale znacznie tańszym rozwiązaniem może być postawienie na nowoczesne urządzenia sprzątające dostępne na rynku. Pozwalają one znacznie ułatwić sprzątanie.

Odkurzacze automatyczne to urządzenia, które samodzielnie się poruszają i wykonują sprzątanie powierzchni bez konieczności ich kontrolowania. Nowoczesne odkurzacze automatyczne posiadają wbudowane oprogramowanie, a także czujniki, które pozwalają na poruszanie się odkurzacza bez ingerencji zewnętrznej.

Czujniki pozwalają odkurzaczom automatycznym na bezpieczne poruszanie się po powierzchniach bez ryzyka zderzania się ze ścianami czy innymi obiektami stanowiącymi przeszkodzę na drodze urządzenia. Jednocześnie odkurzacz posiadający zarówno odpowiednie algorytmy a także czujniki są w stanie bardzo dotrzeć w każde miejsce danego pomieszczenia w domu czy mieszkaniu.

**Wykorzystanie odkurzaczy automatycznych**

Użytkowanie odkurzaczy automatycznych pozwala na wygodne sprzątanie między innymi takich powierzchni jak podłogi, chodniki. Generalnie wskazane jest wykorzystanie automatycznych odkurzaczy przy czyszczeniu dużych powierzchni.

Odkurzacze automatyczne posiadają specjalne szczotki, które pozwalają na gromadzenie śmieci w pojemniku wbudowanym w odkurzacz. Dodatkowo wiele odkurzaczy automatycznych posiada dodatkowe szczotki, które przeznaczone są między innymi do czyszczenia kurzy w trudniej dostępnych miejscach.

Przy korzystaniu z automatycznego odkurzacza ważne jest regularne usuwanie zabrudzeń z pojemnika. Gdy włączy się odkurzacz, gdy pojemnik jest pełny nie będzie on w stanie wykonać automatycznego sprzątania.

Efektywne wykorzystanie odkurzaczy automatycznych

Nowoczesne odkurzacze automatyczne pozwalają na wykorzystanie wielu zewnętrznych urządzeń do ich kontrolowania. Można wykorzystać interfejs w odkurzaczu, który pozwala na jego zdalne włączanie i wyłączanie. Pozwala to na włączenie odkurzacza za pośrednictwem połączenia internetowego w dowolnym momencie. Jednocześnie odkurzacze mają programy, które pozwalają na ustalenie godzin sprzątania. Odkurzacz jest w stanie samodzielnie się włączyć oraz wyłączyć, gdy jest pozostawiony w odpowiednim trybie.

Automatyczne odkurzacze mają jednak swoje ograniczenia, które mogą im utrudnić lub uniemożliwić wykonanie sprzątania. Po pierwsze są to różnego rodzaju zabawki, kable, przedmioty, które będą stanowiły przeszkodę dla odkurzacza, które nie będzie w stanie pokonać. Warto jest takie przedmioty posprzątać zanim włączy się automatyczny odkurzacz.

Wybierając odkurzacz automatyczny warto postawić na takie, które są wysokiej jakości, co wpływa na czas ich użytkowania bez problemów. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na automatyczne odkurzacze, które pochodzą od renomowanych producentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.