Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Jakie ulgi w 2019 w PIT za 2018 rok?

Jakie ulgi w 2019 w PIT za 2018 rok?

Poczuj prawdziwą ulgę w swoim portfelu i dowiedz się, kiedy możesz odliczyć coś od podatku za rok 2018. Jest wiele możliwości, by zmniejszyć należną kwotę i by zrobiło się ciężej w sakiewce oraz lżej na duszy.

Rzućmy więc okiem na przewidziane ulgi podatkowe.

 

Życie rodzinne to ulga!

Dzieci to wielka radość, ale też sporo wydatków i obowiązków. Dlatego też ulga na dzieci to ważna, popularna metoda wspomagania obywateli przez państwo. Rozliczając 2018 rok, możemy odliczyć ulgę od kwoty podatku do zapłaty oraz otrzymać zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć z powodu zbyt niskiego dochodu.

 

Kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi i jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci. Wysokość niewykorzystanej ulgi prorodzinnej powinno się wykazać w deklaracji za rok 2018 w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga nie dotyczy tylko dzieci małoletnich, ale także między innymi dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą. Innymi słowy, dobrze mieć rodzinę i motywować swoje pociechy do edukacji. Nasz portfel będzie nam wdzięczny, a radość z otaczających nas bliskich jest w końcu bezcenna.

 

Wejdź w sieć… z ulgą!

To dobra informacja dla geeków, nerdów, osób z radością nurkujących w sieci, przeglądających z pasją YouTube’a, liczących gigabajty i megabajty,  wszystkich tych, dla których internet to ważny element rzeczywistości. W rocznym rozliczeniu podatkowym podatnik może skorzystać z odliczenia w związku z korzystaniem z Internetu do 760 zł rocznie.

Wspomniane odliczenie należy się w przypadku, gdy podatnik korzysta z dostępu do sieci prywatnie, nie zaś w ramach działalności gospodarczej, czy korzystając z ekwiwalentu związanego z pracą w branży telekomunikacyjnej. Dodatkowo można ją uzyskać, tylko korzystając z odliczenia przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe.

 

Oszczędność to… ulga!

Osoby, które myślą o swojej przyszłości, planują emeryturę na Florydzie lub zwyczajnie nie chcą martwić się, o to, że na cokolwiek im zabraknie, kiedy zakończą regularną pracę, mogą liczyć na ulgę podatkową.

Co to dokładnie znaczy? W rozliczeniach podatku za rok 2018 r. możesz odliczyć od podstawy opodatkowania sumę wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Dotyczy to jednak tylko oszczędności w ramach IKZE.

To jedyny przypadek, który obecnie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty wydatkowanej na wspomniane Indywidualne Konto Emerytalne.

 

Składa się z ulgą.

Dobrze, a teraz ważna kwestia, gdyż dotyczy większości podatników: składki. W rocznym rozliczeniu PIT od dochodu odliczyć można wartość składek: zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, oraz osób z nim współpracujących.

Przezorni, którzy lubią mieć odłożone coś na wszelki wypadek, powinni być więc zadowoleni. Dodatkowo odliczeniu podlegają kwoty potrącone podatnikowi od przychodu podlegającego opodatkowani w roku podatkowym przez płatnika.

Dobrze się składa, bo składki ZUS dają prawo skorzystania z ulgi w przypadkach, kiedy składka nie była dla podatnika kosztem uzyskania przychodów, nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, nie zostały odliczone od dochodu w formie regulacji związanych z podatkiem tonażowym albo nie zostały już uprzednio zwrócone podatnikowi w jakiejś innej formie.

Jak widać, sporo składek może zostać odliczona, jednakże nie można zapominać, że wszystkie składki muszą być rzeczywiście zapłacone.

 

Pomaganie daje ulgę!

Jeżeli lubisz pomagać, możesz liczyć na ulgę podatkową. Innym słowem odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.

Odliczeniu podlegają kwoty przekazane na cele pożytku publicznego oraz dla organizacji charytatywnych związanych z kościołem, wspomagające kult religijny, liczą się także darowizny honorowych dawców krwi.

 

Wracamy do zdrowia? No to ulga!

Problemy związane ze zdrowiem i poniesione w związku z tym wypadki mogą zagwarantować nam ulgę. To znaczy, że podatnik może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga dotyczy podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. By jednak otrzymać tę ulgę, musimy posiadać odpowiednie orzeczenie, które kwalifikuje do jednego ze stopni niepełnosprawności. Zatem, jeżeli mamy trudności i ograniczenia wynikające z komplikacji zdrowotnych, możemy szukać swego rodzaju ulgi w rozliczeniu podatkowym.

 

Ulga: płacisz tylko raz

Osoby, które zarabiają za granicami Polski, obowiązkowo wykazujące dochody oraz wskazujące w deklaracji PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG wysokość płaconego za granicą podatku, mogą poczuć ulgę. To znaczy, mogą one odliczyć zagraniczny podatek od podatku ustalonego w Polsce.

Odliczenie może przebiegać na dwa sposoby. W pierwszym przypadku mówimy o proporcjonalnym odliczeniu, czyli metodzie kredytu podatkowego. Druga to korzystniejsza dla podatnika metoda zwolnienia z progresją, według której wszystkie zagraniczne przychody nie są opodatkowywane w Polsce.

Jednak, jeżeli zostanie zastosowana pierwsza mniej korzystna metoda z „pomocą”, przychodzi ulga abolicyjna. Wyrównuje ona obie zasady.

 

Praca dla siebie daje ulgę

Jeżeli jesteś podatnikiem, który prowadzi działalność gospodarczą, może odliczyć od podatku dochodowego kwotę przeznaczoną na działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, otrzymasz ulgę, jeżeli inwestujesz w siebie!

 

Bycie eko daje ulgę!

Na nowo zagrzaliście się w swoich czterech kontach? Być może czeka na was ulga! Znaczy to dokładnie, że możecie liczyć na ulgę podatkową na podstawie wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Osoby, które przeprowadzały remont w celu zmiany systemu ogrzewania, mogą poczuć się naprawdę zadowolone, gdyż odliczeniu podlega aż 23% sumy wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesionych w ubiegłym roku (2018).

Jednakże nie można zapomnieć, że tylko właściwie przeprowadzony jeszcze przed remontem audyt energetyczny gwarantuje właściwie oszacowanie wydatków i wysokości otrzymanej ulgi. Jednakże biorąc pod uwagę zarówno kwestie własnej oszczędności, jak i praktyk proekologicznych warto postawić na swoim i zdecydować się na zmiany w swoim domu.

Jak widać, w nowy rok można wejść z ulgą, i to nie jedną. Może się zdawać, że pieniądze i oszczędność są na wyciągnięcie naszej ręki, jednak wielokrotnie brakuje nam świadomości na temat tego, co nam przysługuje.

Dlatego też wzięliśmy pod lupę ulgi podatkowe i zdecydowaliśmy się przybliżyć Wam ich kwestię. Mamy nadzieję, że na tym skorzystacie.

Ten wpis znajduje się w kategorii