Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

KRD i BIK – listy dłużników

KRD i BIK – listy dłużników

Gdy nie spłacamy swoich zobowiązań terminowo lub w ogóle przestajemy je regulować, jesteśmy narażeni nie tylko na różnego rodzaju kary, ale również na wpisanie na listy dłużników. Gdy znajdziemy się na takiej liście, wtedy nasze szanse na uzyskanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów czy podpisanie umów abonamentowych maleją.

Najbardziej popularne bazy dłużników działające w Polsce to BIK oraz KRD. Działają one niezależnie od siebie i nie wymieniają się posiadanymi danymi. Zarówno BIK, jak i KRD gromadzą informacje przekazywane przez firmy czy konsumentów, przetwarzają je i udostępniają na życzenie. Są jednak różnice, które warto poznać.

Biuro Informacji Kredytowej – baza BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A., czyli w skrócie BIK został założony przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, ale obecnie korzystają z niego również SKOK-i oraz firmy pożyczkowe działające pozabankowo. BIK gromadzi zarówno dane pozytywne, jak i negatywne. Trafia do niego każdy pożyczkodawca lub kredytobiorca niezależnie od tego, czy spłacał dług terminowo czy nieterminowo.

Dane dotyczące osób figurujących w BIK pozwalają na stworzenie scoringu – specjalnego systemu punktowego wyrażającego wiarygodność kredytową. Dzięki takiej punktowej analizie podmioty korzystające z baz BIK, czyli banki, SKOK-i oraz firmy pozabankowe mogą łatwiej dokonać analizy ryzyka kredytowego klienta, a tym samym szybciej wydać decyzję o przyznaniu pożyczki czy kredytu.

Raz wprowadzone informacje do bazy BIK pozostają w niej przez okres 5 lat. Mogą one zostać usunięte jedynie w przypadku spłaty zadłużenia na wniosek wierzyciela, czyli na przykład banku czy firmy pożyczkowej. Wyczyszczenie historii w BIK jest możliwe tylko w przypadku danych pozytywnych – wtedy także odbywa się na wniosek klienta, który należy skierować do instytucji bankowej czy pozabankowej.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej – baza KRD BIG

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest pierwszym biurem informacji gospodarczej założonym w Polsce. KRD gromadzi głównie informacje negatywne, ale znajdziemy w nim także informacje o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. W bazach KRD znajdują się zarówno firmy, jak i konsumenci.

Do bazy możemy trafić nie tylko wtedy, gdy będziemy nieterminowo spłacali pożyczkę lub kredyt. Także możemy trafić za długi powstałe w wyniku niepłacenia abonamentów, zaległych mandatów, alimentów. Wpisanie na listę możliwe jest też na wniosek osoby fizycznej w przypadku długu z tytułem wykonawczym wydanym przez sąd. Warto przy tym wskazać, że przepisy stanowią, że przedsiębiorca może być wpisany do bazy wtedy, gdy jego dług wynosi minimum 500 złotych. W przypadku osób fizycznych, czyli konsumentów minimalna kwota to 200 złotych.

Dane w bazach KRD pozostają aktywne znacznie dłużej, ponieważ aż przez 10 lat. Jeżeli jednak spłacimy zadłużenie, wówczas osoba czy podmiot, które wprowadził nas na listę, mają obowiązek wystąpić do KRD o usunięcie danych w terminie 14 dni. Wtedy po naszym zadłużeniu w bazach dłużników KRD nie pozostaje żaden ślad.

Ten wpis znajduje się w kategorii