Mrozi Cię myśl o zimowych wydatkach? Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Pożyczka bez zaświadczenia o zarobkach

Pożyczka bez zaświadczenia o zarobkach

Chcesz otrzymać pożyczkę od ręki? Teraz to naprawdę żaden problem, gdy zdecydujemy się na pożyczkę niewymagającą dostarczania zaświadczenia o zarobkach. Aktualnie można dostać ją zarówno w bankach, jak i w firmach pożyczkowych działających pozabankowo. Co warto wiedzieć o takiej ofercie?

Dzisiaj pożyczki możemy brać coraz wygodniej. Nie musimy nawet wychodzić z domu do placówki banku lub firmy pozabankowej, aby złożyć wniosek – możemy zrobić to przez internet. Łatwa dostępność pożyczek jest dużym plusem, niemniej jednak nie oznacza, że każdy z nas może otrzymać pieniądze bez żadnych formalności.

Pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach – ile możemy pożyczyć?

O pożyczkę bez zaświadczenia o zarobkach możemy wnioskować w bankach i firmach pozabankowych. Każdy pożyczkodawca ma określone warunki, które należy spełnić, by móc pożyczyć potrzebne pieniądze.

Pożyczki bez zaświadczeń o zarobkach są pożyczkami gotówkowymi, dlatego uzyskane środki możemy wydać na dowolny cel. Są to pożyczki ratalne, które zaciągamy na wybrany okres od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Im krótszy okres kredytowania, tym wyższa rata przy tej samej sumie pożyczki.

Najczęściej pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach opiewa na kwotę od 100 do 10 000 złotych. Możemy jednak otrzymać większą kwotę wtedy, gdy zaciągniemy ją w banku, w którym mamy konto bankowe. Wynika to z faktu, że w przypadku stałych klientów bank ma dostęp do informacji o ich wpływach i wydatkach z konta bankowego. W ten sposób może wykonać analizę naszej zdolności kredytowej. zimowa pożyczka online

W pozostałych przypadkach, czyli przy pożyczkach w bankach, w których nie mamy konta, a także w firmach pozabankowych stosuje się ograniczenie kwoty, jako że pożyczkodawca nie wie dokładnie, jaka jest sytuacja finansowa klienta.

Czy bez pracy można otrzymać pożyczkę bez zaświadczeń o zarobkach?

Warto jednak pamiętać o tym, że fakt, że pożyczka jest bez zaświadczeń o zarobkach, nie oznacza, że możemy otrzymać ją wtedy, gdy nie mamy pracy. Pożyczkodawcy preferują klientów osiągających dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Możemy też otrzymać pożyczkę przy pracy na umowę zlecenie, o dzieło, jako emeryt czy rencista. Liczy się stałe źródło dochodu.

Przy wypisywaniu wniosku o pożyczkę bez zaświadczeń o zarobkach musimy wpisać w nim informacje o osiąganych dochodach oraz wydatkach (czynsz, rachunki, inne raty, alimenty i inne). Określamy również źródło naszego dochodu. W przypadku pracy na umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne dla jednego pracodawcy musimy wpisać też jego dane – pożyczkodawca ma wtedy prawo skontaktować się z pożyczkodawcą, aby potwierdzić wpisane przez nas dane.

Ważna historia kredytowa

Nie zapominajmy też o tym, że pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach będzie wymagała od nas również posiadania pozytywnej historii kredytowej w BIK – Biurze Informacji Kredytowej.

Gdy dotychczas spłacaliśmy nasze zobowiązania terminowo, nasza zdolność będzie pozytywna i pozwoli nam na uzyskanie pożyczki łatwiej. Jeśli jednak mieliśmy w przeszłości dłuższe opóźnienia w spłacie rat czy zaniechaliśmy spłaty jakiegoś kredytu lub pożyczki, bank lub firma pozabankowa mogą nam odmówić.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 76,71%. Rata miesięczna od 249,07 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna): 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 754,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 764,03 zł, prowizja – 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to
8 754,03 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r.  

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 70,81%. Rata miesięczna od 340,67 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 275,74 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1088,74 zł, prowizja 5 187,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 975,74 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. 

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.