Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Jak skutecznie spisać testament?

Jak skutecznie spisać testament?

Nie musimy spisywać testamentu, ale wtedy, gdy chcemy świadomie rozdzielić swoje mienie przed śmiercią, jest to wskazane. Musimy jednak pamiętać, że nie każda ostatnia wola zapisana na kartce papieru ma moc prawną. Jak skutecznie spisać testament, który będzie ważny po śmierci spadkodawcy?

Testament to inaczej rozporządzenie własnym majątkiem po śmierci. W Polsce kwestie te regulowane są przez Kodeks cywilny. Testament może dotyczyć tylko jednego spadkodawcy, dlatego nie można sporządzać testamentów wspólnych. Spadkodawca przed swoją śmiercią może również odwołać cały testament. Testamentu nie możemy też spisać lub odwołać przez przedstawiciela.

Najlepiej spisać testament u notariusza

Chociaż nie ma obowiązku spisywania testamentu w kancelarii notarialnej, to jednak warto to rozważyć. U notariusza możemy mieć pewność, że przygotowany testament będzie zgodny z przepisami prawa i będzie posiadał moc prawną. Co więcej, notariusz może również przechować pismo.

Oczywiście, możemy sporządzić też testament odręcznie i może on posiadać również właściwą moc prawną. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że musimy zachować w pamięci kilka ważnych zasad.

Jak spisać testament odręcznie?

Przed wszystkim dokument powinien być odpowiednio zatytułowany, aby nie było wątpliwości co do jego przeznaczenia. Można opatrzyć go nagłówkami takimi jak „Testament” czy „Ostatnia wola”.

Treść testamentu powinna być sporządzona całkowicie pismem odręcznym – wobec tego nie możemy napisać testamentu na komputerze, wydrukować, a potem podpisać. Cały dokument musi być napisany odręcznie, ponieważ w przeciwnym przypadku może być on uznany jako nieważny. Oczywiście, pismo powinno być czytelne.

Odręczny testament musi być też podpisany przez spadkodawcę własnoręcznie. Najlepiej podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem.

Wraz z podpisem na dokumencie powinna pojawić się również data jego sporządzenia. Brak daty wprawdzie nie będzie powodem do podważenia jego treści, niemniej jednak będzie pomocny wtedy, gdy trzeba będzie określić zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu czy wtedy, gdy spadkodawca sporządził kilka takich testamentów.

Kiedy testament może być uznany za nieważny?

Polskie prawo przewiduje przypadki, gdy testament może być uznany za nieważny nawet jeśli został spisany prawidłowo. Prezentujemy je poniżej.

Powody uznania testamentu za nieważny:

• testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli

• testament sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści

• testament sporządzony pod wpływem groźby

Wobec tego wtedy, gdy jako spadkodawca chcemy mieć pewność, że spadkobiercy będą mogli odziedziczyć po nas majątek zgodnie z naszą wolą, powinniśmy zadbać o to, aby nasz testament był zgodny z literą prawa.

Jeśli nie sporządzimy testamentu, wówczas dziedziczenie będzie odbywało się zgodnie z zasadami ustawowymi. Wówczas każdy spadkodawca otrzyma równą część majątku zgodnie ze swoim stopniem pokrewieństwa ze zmarłym.