Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Całkowity koszt kredytu - choć to pojęcie wydaje się oczywiste, nie każdy ma świadomość, co wchodzi w jego skład.

Całkowity koszt kredytu to wszelkie koszty wynikające z umowy o kredyt konsumencki. Należą do nich takie składniki, jak podatki, marże, odsetki, opłaty, prowizje i koszty usług dodatkowych (np. ubezpieczenia).

Chcąc oszacować wielkość całkowitego kosztu kredytu możemy wyliczyć wartość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Jest ona liczona dla każdego kredytu indywidualnie z uwzględnieniem jego wartości, czasu jego spłaty, daty przyznania kredytu oraz kosztu, jaki ponosi pożyczkobiorca.

Co ważne, regulacje prawne zobowiązują banki oraz inne instytucje finansowe do zamieszczania w reklamach i innych ofertach informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Banki oferują różne stopy oprocentowania, dlatego szczególnie przydatne są internetowe przeliczniki tych wartości.

W całkowity koszt kredytu nie są natomiast wliczone należności takie jak opłaty notarialne oraz opłaty, które powstały jako rezultat niedotrzymania warunków umowy o kredyt konsumencki.

Ten wpis znajduje się w kategorii