Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Za długi można być eksmitowanym z mieszkania. Dotyczy to również posiadaczy mieszkań własnościowych. Wówczas możemy być eksmitowani z powodu zajęcia lokalu przez komornika na poczet spłaty długów. Co możemy zrobić wtedy, gdy grozi nam takie niebezpieczeństwo?

Za długi odpowiadamy swoim majątkiem osobistym. Gdy posiadamy mieszkanie, wówczas ono również wchodzi w skład tego właśnie majątku i może być zajęte na poczet długów przez komornika.

Najlepiej nie dopuścić do takiej sytuacji, czyli wtedy, gdy dochodzi do zadłużenia, powinniśmy skontaktować się z wierzycielem i starać się polubownie załatwić całą sprawę. Najczęściej istnieje szansa na rozłożenie długu na jeszcze mniejsze raty poprzez wydłużenie okresu spłaty. Wtedy będziemy mogli powoli, ale systematycznie oddawać pieniądze i odsunąć od siebie ryzyko zajęcia komorniczego.

Jako dłużnik masz swoje prawa

Gdy jednak sprawy zaszły już tak daleko, że grozi nam eksmisja za długi z mieszkania własnościowego, musimy pamiętać o tym, że nawet jako dłużnik posiadamy prawa.

Zgodnie z przepisami komornik wykonujący obowiązek opróżnienia lokalu służącego potrzebom mieszkaniowym na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, musi wstrzymać się z dokonaniem tej czynności aż do momentu, gdy dłużnikowi będzie przysługiwał tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia do zamieszkania. Zatem wtedy, gdy nie mamy się gdzie przeprowadzić, nie mamy praw do lokalu socjalnego lub zamiennego, nie możemy być eksmitowani.

Eksmisja może toczyć się dalej w sytuacji, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, pod warunkiem, że dłużnikowi przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego.

Gdy gmina w ciągu 6 miesięcy nie wskaże pomieszczenia tymczasowego, w takim przypadku po upływie tego terminu komornik może usunąć dłużnika do noclegowni, schroniska czy innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, którą ma obowiązek wskazać gmina, na terenie której znajduje się lokal podlegający opróżnieniu. Gdy komornik usuwa dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, musi powiadomić gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. Nie może to mieć miejsca w terminie od 1 listopada do 31 marca następnego roku włącznie.

Wiele gmin ma trudności z brakiem mieszkań socjalnych, dlatego też eksmisje najczęściej są sprawami ciągnącymi się latami. W związku z tym dłużnicy najczęściej przebywają cały czas w zadłużonym lokalu.

Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów

Gdy grozi nam eksmisja z lokalu własnościowego, a my nie wiemy, co zrobić, najlepiej zgłosić się do specjalistów. Możemy zwrócić się do prawników oferujących swoje usługi pro publico bono lub skorzystać z darmowych porad prawnych udzielanych w wielu miastach. Także możemy zwrócić się do organizacji zajmujących się pomocom osobom eksmitowanym i tym, którym grozi eksmisja.

Ten wpis znajduje się w kategorii