Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk KPF

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk KPF

Każdy z nas podejmując decyzję o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, powinien kierować się rozsądkiem i własnymi potrzebami. Jednak czasami może to nie wystarczyć. Rynek pożyczek pozabankowych obfituje w wiele ofert. Wśród nich znajdziemy zarówno te mniej, jak i bardziej warte zaufania. Jak uniknąć błędu i wybrać wiarygodnego pożyczkodawcę? Z pewnością pomoże nam znajomość Zasad Dobrych Praktyk KPF.

Czym jest KPF?

Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu znajdującego się zarówno na końcu tytułu, jak i wstępu. Wbrew pozorom jest to jedna z najistotniejszych informacji, która pozwoli nam zrozumieć znaczenie Zasad Dobrych Praktyk oraz ogólnej działalności organizacji. Jeśli interesujemy się rynkiem finansowym lub kiedykolwiek analizowaliśmy oferty pożyczki, na pewno zwróciliśmy uwagę na pojawiające się informacje dotyczące Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców. Powstała ona 27 października 1999 roku. W ciągu niemal 20 lat aktywności zdobyła zarówno uznanie przedstawicieli branży finansowej, jak i zaufanie konsumentów. Warto być świadomym istnienia takiej organizacji, ponieważ pomoże nam ona rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące danego pożyczkodawcy, doradcy czy też pośrednika. Jednym z zadań KPF jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku finansowego oraz dbanie o wizerunek członków organizacji.

Instytucje należące do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych powinny charakteryzować się przede wszystkim profesjonalizmem, szacunkiem do konkurencji oraz klientów, a także przestrzeganiem wszelkich zasad etycznych i prawa. Jeżeli dana firma należy do organizacji, z pewnością informacja ta zostanie uwzględniona na jej stronie internetowej. Każdy z członków KPF ma możliwość aktywnego udziału w budowaniu profesjonalnego środowiska oraz w tworzeniu kodeksu Zasad Dobrych Praktyk. Nie bez powodu hasło przyświecające działaniom Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych brzmi: “Budujemy kapitał społeczny na rynku finansowym”. Skoro jesteśmy już świadomi tego, jakie znaczenie ma opisywana organizacja, przejdźmy do wyjaśnienia, jak może nam ona pomóc w wyborze pożyczki.

Na czym polegają Zasady Dobrych Praktyk KPF?

Przed przystąpieniem do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych każda instytucja jest zobowiązana do złożenia odpowiedniej dokumentacji, w której deklaruje między innymi: przestrzeganie statutu, Zasad Dobrych Praktyk, regulaminów i ustaw. Niezbędne będzie również wypełnienie wstępnego audytu etycznego, który składa się zarówno z ogólnych, jak i szczegółowych pytań. Wszystko to ma na celu wyselekcjonować spośród kandydatów te firmy, które rzeczywiście zasługują na to, by zostać członkami KPF. Dlatego też jeśli na stronie internetowej pożyczkodawcy znajdziemy informacje na temat członkostwa, możemy być spokojni. Od początku artykułu wciąż przewija się stwierdzenie Zasady Dobrych Praktyk, jednak nadal nie wyjaśniliśmy, czym tak właściwie one są.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który zawiera wytyczne w zakresie prawidłowego udostępniania produktów kredytowych, działań windykacyjnych, pracy biur informacji gospodarczej, organizacji funduszy hipotecznych, działalności pośrednictwa finansowego oraz prowadzenia internetowych giełd wierzytelności. Pierwsza wersja kodeksu jest poddawana ciągłej aktualizacji tak, aby odpowiadać na aktualne wyzwania stawiane przed branżą finansową. Dokument, z którego dziś korzystamy, został zatwierdzony we wrześniu 2018 roku. Warto zauważyć, że było to już jedenaste wydanie. Znajomość treści kodeksu może nam pomóc podczas selekcji ofert pożyczkodawców. Jednak nie zapominajmy również o ustawach, które regulują między innymi maksymalne limity kosztów.

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę?

Informacja dotycząca członkostwa KPF sprawia, że instytucję można mianować godną zaufania. Jednak pamiętajmy również o firmach, które nie należą do organizacji, a ich oferta spełnia kryteria ustalone przez Zasady Dobrych Praktyk oraz prawo. Aby móc zweryfikować to, czy działalność danego pożyczkodawcy rzeczywiście jest zgodna z normami, musimy wiedzieć, co one stanowią. Po podjęciu decyzji o zaciągnięciu pożyczki zazwyczaj przechodzimy do jej poszukiwań. Już podczas selekcji ofert powinniśmy zwracać uwagę na pewne szczegóły. Według zapisów w dokumencie KPF pożyczkodawca powinien poinformować klienta przed złożeniem wniosku o spodziewanych kosztach oraz podstawowych warunkach. Dodatkowo wymaga się udostępnienia możliwości zapoznania się z treścią dokumentów przed zaciągnięciem zobowiązania.

Co to oznacza w praktyce? Wchodząc na stronę internetową pożyczkodawcy, powinniśmy sprawdzić, czy po wybraniu interesujących nas parametrów pożyczki otrzymamy informację o kosztach kredytowania. Dodatkowo zwróćmy uwagę, czy na samym dole platformy w tak zwanej stopce znajduje się reprezentatywny przykład pożyczki ze szczegółowymi danymi, a także informacja o RRSO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest niezbędna w celu zweryfikowania ostatecznego całkowitego kosztu pożyczki. Jednak nie powinno się sugerować jedynie tą wartością, a potwierdzić te dane kalkulatorem pożyczki lub zapisami w formularzu informacyjnym. Jeżeli w tym momencie pojawi się wątpliwość, powinniśmy pomyśleć nad zmianą decyzji. Ważne jest również, aby pożyczkodawca udostępnił ramową umowę, dzięki której będziemy mogli przeanalizować, czy rzeczywiste warunki na pewno spełniają nasze oczekiwania.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Zasady Dobrych Praktyk zobowiązują swoich członków do przedstawienia klientom wszystkich warunków oraz konsekwencji niewywiązania się z zapisów w umowie tak, aby nie pozostawiały one wątpliwości. Zapis powinien być jasny, przejrzysty i zrozumiały. Zazwyczaj zapis o konsekwencjach nieterminowej spłaty pożyczki znajdują się w stopce strony oraz dotyczą wysokości odsetek za zwłokę, opłat związanych z dochodzeniem należności przez pożyczkodawcę, a także ewentualnych kosztów sądowych. Te same dane powinny się znaleźć również w umowie oraz formularzu informacyjnym. Upewnijmy się, czy są one zgodne z przepisami ustanowionymi przez prawo. Dowiadujemy się, że maksymalne odsetki za zwłokę nie mogą przekraczać sumy stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktów procentowych. Oznacza to, że na dzień 13.02.2019 r. wynoszą one 14% w stosunku rocznym.

Dodatkowo zwróćmy uwagę, czy informacja dotycząca kosztów nie została zapisana mniejszą czcionką lub w jakiś sposób różni się wizualnie od pozostałych elementów umowy. Stosowanie takich zabiegów również nie jest zgodne z założeniami Zasad Dobrych Praktyk i może powodować wprowadzenie w błąd konsumenta. Warto również wspomnieć, że reklamy powinny być zgodne z rzeczywistością. Jeżeli przekazują one nieprawdę, wówczas naruszają nie tylko kodeks KPF, ale także ustawę o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206).

Jeśli chcesz mieć pewność, że dokonałeś odpowiedniego wyboru, sprawdź ofertę Aasa. Nasza firma należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych już od 2015 roku. Pomożemy Ci sfinansować zarówno mniejsze, jak i większe wydatki. U nas możesz wnioskować nawet o 10 000 zł na 24 miesiące!

Ten wpis znajduje się w kategorii