Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

Pracodawca nie odprowadza składek do ZUS

Pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki do ZUS za pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. Zdarza się jednak, że dokonuje on ich zapłaty. Co możemy wtedy zrobić?

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczy pracodawcy. Gdy nie wywiąże on się z tego właśnie obowiązku, grozi mu grzywna, odpowiedzialność karna oraz wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

O tym, że pracodawca nie opłaca tych właśnie składek, pracownik zwykle dowiaduje się przypadkiem, na przykład wtedy, gdy chce załatwić coś w urzędzie lub wtedy, gdy chce skorzystać z przysługujących mu praw, na przykład iść do lekarza.

Jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki?

Pracodawca ma obowiązek przekazywania pracownikowi informacji potwierdzających, że odprowadza on składek – najczęściej w formie druku ZUS RMUA lub z wykorzystaniem paska z wynagrodzeniami.

Poza tym możemy również uzyskać informacje bezpośrednio w ZUS. Najszybciej zrobimy to wtedy, gdy założymy własne konto na Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu się na konto uzyskujemy dostęp do informacji o naszym koncie w ZUS, między innymi o wysokości składek, kwotach przekazanych do OFE, zasiłkach.

Możemy również udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście albo zaczekać na list, który przesyłany jest regularnie przez zakład.

Co zrobić wtedy, gdy pracodawca nie odprowadza za nas składek?

Jeżeli dowiedzieliśmy się, że pracodawca nie płaci za nas składek, w takim przypadku powinniśmy przede wszystkim skierować swoje pytania do pracodawcy – najlepiej na piśmie. Tak samo powinniśmy też postępować, gdy informacje w ZUS są niezgodne w inny sposób ze stanem faktycznym.

Gdy pracodawca nie rozpatrzy wniosku pracownika, na przykład wtedy, gdy firma już nie istnieje, możemy zgłosić się do ZUS. Możemy udać się do zakładu osobiście, zadzwonić, wysłać list lub też zgłosić swoją reklamację przez internet. Wtedy ZUS rozpocznie postępowanie wyjaśniające, ale może ono trwać zwykle do 3, a nawet do 6 miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw.

ZUS może naliczyć odsetki od nieopłaconych w terminie składek, a także skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy karą grzywny. Ponadto może wystąpić do sądu o zabezpieczenie majątku płatnika, a nawet ogłoszenie upadłości płatnika lub zakazanie mu prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS może też skierować wniosek o wpisanie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Gdy prowadzone działania nie przyniosą oczekiwanego efektu, sprawa może być skierowana do prokuratury. Warto też wskazać, że odpowiednie pismo możemy złożyć samodzielnie jako osoba pokrzywdzona. Wówczas dłużnik podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Z problemem braku zapłaty składek możemy zwrócić się również do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Instytucja ta może wysłać kontrolę do firmy, która nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, co może skutkować również nałożeniem grzywny oraz skierowaniem powództwa.

Ten wpis znajduje się w kategorii