Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Wspólnota majątkowa a rozwód

Wspólnota majątkowa a rozwód

Przy rozwodzie dochodzi między innymi do podziału majątku. Jednocześnie każdy rozwód może prowadzić do poważnych komplikacji majątkowych pomiędzy małżonkami.

Z tego powodu niezbędne jest rozważenie sytuacji czy warto z podziałem majątku iść do sądu czy też lepszym rozwiązaniem będzie dojście do porozumienia przed sprawą sądową lub w ramach negocjacji w ramach sprawy sądowej.

Jednocześnie przy sprawach sądowych można spotkać się zarówno z sytuacją gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową a także można również mieć wspólność majątkową. W tym drugim przypadku wspólność ustaje w ramach rozwodu i musi nastąpić rozdzielność majątkowa.

Należy jednocześnie brać pod uwagę, że wspólność majątkowa, która ustaje nie przekłada się na brak występowania wspólnego majątku małżonków, gdyż zmienia się jedynie charakter takiego majątku.

Majątek małżonków obejmuje zawsze dotychczasowy majątek odrębny małżonków a także udział dotyczące majątku wspólnego. Jednocześnie majątek, który jest objęty wspólnością po rozwodzie przestaje być współwłasnością łączną. Staje się on współwłasnością w częściach ułamkowych. Małżonek wówczas może rozporządzać procentowym udziałem w przedmiotach majątku.

Majątek po rozwodzie

Małżonkowie mogą dzielić majątek wspólny w sposób dobrowolny. Jednocześnie mogą oni decydować się również na złożenie winsoku o podział do sądu rejonowego, do sądu, który zajmował się orzekaniem o rozwodzie.

Należy również brać pod uwagę, że podział majątku może obejmować wspólny i cały majątek. Jednocześnie może to dotyczyć tylko podziału majątku ograniczonego do części.

Podział majątku

Przy podziale majątku sąd może zdecydować się zarówno na podział na dwie równe części jak też na podział na nierówne części. W tym drugim przypadku sąd ustala między innymi nakład poniesiony przy tworzeniu wspólnego majątku przez małżonków.

Dodatkowo liczone są wydatki a także ustalane jest jakie elementy majątku wyszły z niego. Małżonkowie mogą również żądać uwzględnienia stopnia, w którym przyczynili się do powstania majątku. Ogólne zasady podziału majątku dotyczą także mieszkania.

Mieszkanie czy dom może podlegać podziału wraz z majątkiem wspólnym. Inna sytuacja występuje jedynie w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Rozdzielność majątkowa

Wielu małżonków przed zawarciem małżeństwa decyduje się intercyzę. W trakcie trwania małżeństwa dochodzić może również do podziału majątku.

Wówczas majątek dzielony jest inaczej, gdyż wyłączone są z majątku takie części, które nie stanowią wspólnego majątku. Jednocześnie w sądzie można zawsze decydować się na ugodę. Wówczas można samodzielnie dokonać sprawiedliwego podziału majątku bez uczestnictwa ze strony sądów.

Ma to znaczenie choćby gdy chce się ograniczyć czas trwania sprawy rozwodowej. Im dłużej trwa sprawa rozwodowa tym znacznie ważniejsze staje się by decydować się na skrócenie takiej sprawy rozwodowej, gdyż może się to wiązać z bardzo dużymi kosztami. Ugody sądowe pozwalają na znaczne przyśpieszenie czasu trwania rozwodowych spraw.

Ten wpis znajduje się w kategorii