Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

ROZLICZ PIT PRZEZ INTERNET

ROZLICZ PIT PRZEZ INTERNET

Wielu podatników co roku ma problem z tym, jak i gdzie złożyć zeznanie podatkowe. Czy składanie PIT-u przez Internet jest bezpieczne? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Deklaracje podatkowe można składać na różne sposoby:

  • w okienku właściwego Urzędu Skarbowego

  • przez Internet, jako dokument elektroniczny

  • w dowolnym polskim konsulacie

  • w odpowiednich urzędach administracyjnych, w przypadku ograniczenia bądź pozbawienia wolności danej osoby.

W dobie informatyzacji coraz bardziej powszechne staje się składanie formularzy PIT drogą elektroniczną. Jest to, zdaniem wielu, dużo prostsze i mniej czasochłonne niż wypełnianie i wysyłanie tradycyjnej, papierowej formy PIT-u.

Internetowe składanie deklaracji podatkowych nie wymaga posiadania e-podpisu. Może to zrobić każdy – wystarczy znać kwotę przychodu określoną w zeznaniu rocznym lub kwotę podatku za rok podatkowy dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składa się formularz PIT. Te wszystkie informacje można znaleźć w swoich poprzednich zeznaniach podatkowych. Oprócz tego należy podać jedynie dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL lub NIP.

Kolejnym plusem formularza elektronicznego jest to, że pozwala na korektę błędów, np. tych dotyczących wysokości przychodu. System nie przyjmie deklaracji i poinformuje o tym wysyłając komunikat o błędzie 414 (weryfikacja negatywna – błąd w danych identyfikacyjnych). Jednak nie jest to problem, ponieważ możliwe jest wprowadzenie poprawek. Dopiero w przypadku ponownego odrzucenia formularza należy wyjaśnić sprawę osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Elektroniczne deklaracje podatkowe można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj o złożeniu zeznania w terminie! Oto daty wysyłania e-deklaracji:

  • 2 lutego 2015 roku - PIT/16A, PIT/19A, PIT/28;

  • 2 marca 2015 roku - PIT/40, PIT-40A;

  • 30 kwietnia 2015 roku – PIT/36, PIT/36L, PIT/37, PIT/38, PIT/39.

Źródło: http://www.sfera-finansow.pl/wiadomosci/rozliczenie-pit-przez-internet-jak-to-sie-robi/