Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Skutki upadłości konsumenckiej

Skutki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka polega na umorzeniu albo redukcji zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest konsekwencją niezawinionej niewypłacalności. Polscy mogą korzystać z upadłości konsumenckiej od 2009 roku, gdy została ona wprowadzona do prawa upadłościowego i naprawczego w naszym kraju.

W 2016 roku jedynie do IX Wydziału Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku wpłynęło ponad pół tysiąca wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym roku jest uch już niemalże 400, a do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wielu z nas może wydawać się, że upadłość konsumencką ogłasza się bardzo łatwo i wystarczy do tego tylko wniosek dłużnika. Jednak w rzeczywistości konieczne jest spełnienie określonych wymogów, których nie potrafi zrealizować każdy dłużnik.

Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką oraz jej ogłaszaniu przez sąd najistotniejsza jest tak zwana moralność płatnicza dłużnika. Termin ten odnosi się do sposobu powstania zadłużenia. Gdy ktoś umyślnie albo wskutek niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności, wtedy nie będzie mógł liczyć na upadłość konsumencką. Podobnie sprawa wygląda wtedy, gdy do powstania nadmiernego zadłużenia doszło z powodu zaciągania pożyczek w celu spłacenia wcześniejszych zobowiązań.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą upadłość konsumencka?

Osoby składające wniosek o upadłość konsumencką muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że ma ona określone skutki. Nie oznacza to, że długi zostają magicznie wymazane i można o nich zapomnieć, co również jest jednym z mitów dotyczących upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze konsekwencje wynikające z upadłości konsumenckiej. Warto się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się, co może czekać nas po jej ogłoszeniu.

Skutki upadłości konsumenckiej:

• z momentem upadłości konsumenckiej dłużnik traci zdolność do rozporządzania swoim majątkiem – prawo do zarządzania nim ma tylko syndyk, w rezultacie nie możemy przykładowo sprzedać swojego samochodu, mieszkania

majątek dłużnika staje się masą upadłościową i przeznaczony jest do uregulowania długów i pokrycia kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, dlatego majątek ten może być sprzedany przez dłużnika, na przykład może być to nieruchomość

• w masie upadłościowej także znajduje się wynagrodzenie dłużnika, które podlega zajęciu w określonym zakresie

• konieczne jest przekazanie syndykowi dokumentów dotyczących majątku

• po upadłości niemożliwe jest przez wskazany okres zawieranie określonych umów zwiększających wydatki, na przykład wzięcia drogiego abonamentu, zakupu samochodu na raty

• także czynności prawne takie jak umowy darowizny, obciążenia majątku, umowy sprzedaży wykonane do roku przed terminem złożenia wniosku upadłościowego będą bezskuteczne

• w przypadku małżonków z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, natomiast wspólny majątek wchodzi w skład masy upadłości