Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Umowy cywilnoprawne a przyszła emerytura

Umowy cywilnoprawne a przyszła emerytura

Oszczędzanie na emeryturę może odbywać się na dwa sposoby – poprzez przekazywanie pieniędzy do ZUS oraz samodzielnie. Zmiany w systemie emerytalnym wprowadzane są dość często w naszym kraju, w związku z tym wielu pracujących tak naprawdę nie wie, czy rzeczywiście otrzyma emeryturę, a także kiedy będzie można się o nią ubiegać. Dużym problemem jest w szczególności praca na podstawie umów cywilnoprawnych, które obecnie są chętnie wykorzystywane przez pracodawców. Czy możemy liczyć wtedy na emeryturę?

Umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenie oraz umowa o dzieło zgodnie z prawem mogą być zawierane tylko w określonych przypadkach. Wtedy, gdy praca ma być wykonywana na rzecz pracodawcy regularnie, w określonych godzinach, bez możliwości przekazania obowiązków osobom trzecim, wówczas wskazane jest zawarcie umowy o pracę. Wobec tego dla umów cywilnoprawnych przepisy zawarte w Kodeksie pracy nie mają zastosowania.

Jednym z poważnych problemów związanych z umowami cywilnoprawnymi jest przyszła emerytura. Czy przy pracy na umowie o dzieło czy zlecenie odkładamy pieniądze na emeryturę? Czy praca ta wlicza się do stażu pracy?

Umowa o dzieło a emerytura

Gdy pracujemy na umowę o dzieło, odprowadzamy zasadniczo tylko podatek i nie płacimy żadnych pozostałych ubezpieczeń społecznych, w tym składki emerytalnej. Wobec tego osoby pracujące jedynie na podstawie umowy o dzieło nie odkładają na swoją emeryturę i nie będą mogły liczyć na nią na swoje stare lata.

Co więcej, obecnie umowa o dzieło nie będzie w stanie zagwarantować nawet emerytury minimalnej, ponieważ okres pracy na takie umowie nie wlicza się do wymaganego stażu pracy.

Jest jednak możliwość samodzielnego odprowadzania składek emerytalnych, podobnie jak składki NFZ. Możemy wtedy płacić je we własnym zakresie do ZUS-u – wtedy okres płatności jest okresem składkowym. Oczywiście, możemy też odkładać na emeryturę w inny sposób, na przykład z wykorzystaniem produktów oszczędnościowych oferowanych przez banki i firmy ubezpieczeniowe.

Warto też wskazać, że rząd planuje oZUSowanie umów o dzieło. Pomysł tego rodzaju pojawia się już od lat.

Umowa zlecenia a emerytura

Zgodnie z obowiązującymi prawami niemalże każda umowa zlecenia podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wyjątki dotyczą osób uczących się do ukończenia 26. roku życia. Wobec tego od umowy tego rodzaju odprowadza się składki i są one wliczane do emerytury.

Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne – zarówno w przypadku umowy cywilnoprawnej, jak i o pracę, są wliczane do tak zwanych okresów składkowych dających prawo do emerytury.

Jednocześnie warto wskazać, że nawet długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej tego rodzaju nie wlicza się do stażu pracy. Wobec tego na emeryturę będzie można przejść jedynie po osiągnięciu aktualnie obowiązującego wieku emerytalnego – nie wcześniej, gdy wynikałoby to ze stażu pracy.

W związku z tym osoby, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, mogą mieć w przyszłości problemy z uzyskaniem emerytury – właśnie dlatego zaleca się dodatkowe odkładanie pieniędzy, ponieważ obliczona przez ZUS emerytura może okazać się zbyt niska, aby utrzymać się samodzielnie.