Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

ZMIANY NA RYNKU POŻYCZEK-CHWILÓWEK

ZMIANY NA RYNKU POŻYCZEK-CHWILÓWEK

Rząd wprowadza zmiany na rynku pożyczkowym w trosce o konsumenta.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie stosownych zmian na rynku pożyczkowym. Zmiany te mają przyczynić się do zwiększenia przejrzystości firm pożyczkowych oraz zmniejszenia ryzyka nadużyć z ich strony.

Proponowane zmiany to np. określenie wartości minimalnego kapitału założycielskiego oraz ograniczenie odsetek za opóźnienia w spłacie pożyczki, a także obowiązek działania firm pożyczkowych w ramach spółki handlowej. Rozważane było utworzenie rejestru firm pożyczkowych, które nie spotkało się jednak z aprobatą ze strony Ministerstwa Finansów.

Przepisy, które mają regulować rynek pożyczek, mają służyć klientom i sprawić, by wszelkie informacje, takie jak np. wysokość oprocentowania lub kwota do spłaty wraz z odsetkami, były klientowi prezentowane zanim zdecyduje się on zaciągnąć pożyczkę.

Planowane było także objęcie firm pożyczkowych kontrolą, jednakże żadna państwowa instytucja nie wyraziła chęci podjęcia się tego zadania.

Według ekspertów, przeprowadzone zmiany wpłyną najprawdopodobniej na zmniejszenie się konkurencji, co przyczyni się do wzrostu cen pożyczek.

Źródło: polskieradio.pl