Kultura organizacyjna i nasze wartości

Kultura organizacyjna i nasze wartości

Rozwój i zadowolenie pracowników, a także tworzenie doskonałej kultury pracy są dla nas priorytetami. Każdego dnia staramy się, aby Aasa była wygodnym, inspirującym i rozwijającym się miejscem pracy, pełnym pozytywnych wibracji.

Cały zespół Aasa zna swoje obowiązki i jest zmotywowany, aby wyjść poza ich zakres i przyczynić się do dalszego sukcesu firmy.

Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do świadczenia najwyższej jakości usług dla naszych Klientów.

Wartości w jakie wierzymy tworząc i oferując usługi finansowe wprost definiują, wyrażają i inspirują wszystkich pracowników Aasa Polska w codziennym działaniu. To właśnie sprawia, że firmę Aasa tworzą ludzie wyjątkowi.

  • Miej otwarty umysł
  • Pytaj Dlaczego
  • Upraszczaj
  • Zrób to
  • Dostarczaj wartość dla Klienta

Wyniki badań zaangażowania pracowników w 2016 i 2018 r. wykazały, że Aasa ma silną kulturę opiekuńczą, a nasi pracownicy czują się jak jedna, duża rodzina. Mają też tendencję do wzajemnej pomocy i wsparcia, a wartości, które ich jednoczą to lojalność i zaufanie.

Kolejnym stylem kultury organizacyjnej jaki został potwierdzony w badaniach, jest zorientowanie na wyniki. Mamy wysokie oczekiwania i dążymy do osiągania ich w najlepszy sposób.

Trzeci styl kultury obowiązującej w Aasa to ukierunkowanie na rozwój, chęć podejmowania ryzyka oraz ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności i na co dzień podejmujemy wiele działań w zakresie wspierania naszej wielokulturowości. Chcemy tworzyć organizację działającą w oparciu o poszanowanie wszystkich pracowników oraz Klientów bez względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie, orientację seksualną czy niepełnosprawność.