Odpowiedzialność społeczna i biznesowa

Odpowiedzialność społeczna i biznesowa

Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialność. Czujemy się zobowiązani do uwzględniania w naszej codziennej działalności problematyki społecznej oraz interesów naszych klientów, partnerów i pracowników.

Podejście to przekłada się na etyczny i transparentny sposób prowadzenia firmy. Działamy w oparciu o poszanowanie obowiązującego prawa.

Spełniamy wszystkie wymogi formalne i realizujemy zasady odpowiedzialnego pożyczania. Wraz z naszymi pracownikami i partnerami aktywnie angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kampanie w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Pierwsza odsłona kampanii CSR “Aasy Netu” jest odpowiedzią na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Jednocześnie ma ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić.

Postanowiliśmy pomóc tym osobom w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Aasy Netu”, z którą wystartowaliśmy w czerwcu 2017 roku i kontynuowaliśmy ją z powodzeniem w roku 2018.

Odpowiedzialne partnerstwo

Od 2015 roku jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (do 2019 roku pod nazwą Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców), skupiającego ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce.

Zasady wypracowane przez ZPF uznajemy za podstawowe wartości i ideały etyczne przedsiębiorstwa finansowego, którymi się kierujemy. Poniżej prezentujemy aktualny zbiór Zasad Dobrych Praktyk.

Zasady dobrych praktyk

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym. Więcej informacji www.zpf.pl

Certyfikat - AASA