Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Ubezpieczenie

MetLife w Polsce zmienił właściciela. Należy teraz do Grupy NN

1 sierpnia 2022 firma ubezpieczeniowa MetLife TUnŻiR S.A. zmieniła nazwę na NNLife TUnŻiR S.A. i przyjmuje logo Nationale-Nederlanden. To, co ważne, zostaje bez zmian – zarówno dla naszych Partnerów biznesowych, jak i klientów. Wszystkie aktualne umowy zawarte z MetLife TUnŻiR S.A. – obecnie NNLife TUnŻiR S.A. – obowiązują zgodnie z zapisanymi w nich warunkami i są obsługiwane na dotychczasowych zasadach przez zespół naszych specjalistów. Dane adresowe, numery telefonów i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Dowiedz się więcej na www.metlife.pl/GrupaNN 

Ubezpieczenie dla Twojego bezpieczeństwa

Ubezpieczenie dla Twojego bezpieczeństwa

Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę siebie i Twoich zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki, którą otrzymałeś w naszej firmie. Zapoznaj się z korzyściami jakie daje dobrowolne ubezpieczenie na życie.

W ramach dobrowolnego ubezpieczenia na życie chronione będzie Twoje życie i zdrowie. Ubezpieczenie to gwarancja zabezpieczenia i natychmiastowej wypłaty świadczeń w przypadku choroby lub śmierci.

Weź pożyczkę i skorzystaj z ubezpieczenia
Niski koszt

Niski koszt

pieniądzeDla przykładu niecałe 0,26 zł dziennie kosztuje dobrowolne ubezpieczenie na życie dla pożyczki za każde 1000 zł.

Tyle wynosi koszt dobrowolnego ubezpieczenia na życie. Możesz z niego skorzystać biorąc pożyczkę.

Dobrowolne ubezpieczenie na życie naszym klientom zapewnia NNLife TUnŻiR S.A. Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym a ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona naszym Klientom w ramach ubezpieczenia indywidualnego przez NNLife TUnŻiR S.A

Weź pożyczkę i skorzystaj z ubezpieczenia
Zobacz, jak skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Zobacz, jak skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Ochronimy Cię jeśli:

 • masz pożyczkę w Aasa Polska S.A.
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz na terenie Polski w dniu składania wniosku o pożyczkę wraz z ochroną
 • masz ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 77 lat
 • masz złożone wszelkie wymagane oświadczenia dotyczące chęci przystąpienia do ubezpieczenia NNLife TUnŻiR S.A
Weź pożyczkę i skorzystaj z ubezpieczenia
Korzyści, jakie daje dobrowolne ubezpieczenie na życie

Korzyści, jakie daje dobrowolne ubezpieczenie na życie

 • płatna hospitalizacja od 3 dni na skutek choroby lub NW
 • wypłata świadczenia w przypadku wystąpienia poważnej choroby
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki w przypadku śmierci
 • brak konieczności przedstawienia dokumentacji medycznej w dniu zawierania umowy
 • uproszczony proces zgłaszania roszczenia
 • minimalne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

Więcej informacji możesz znaleźć tutaj: Ważna Informacja dla Klientów NNLifeKarta Produktu, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Pełnomocnictwo.

Weź pożyczkę i skorzystaj z ubezpieczenia
Jak uzyskać wypłatę z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Jak uzyskać wypłatę z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Roszczenia możesz składać za pośrednictwem NNLife:

 • w portalu e-roszczenie
 • e-mailem na roszczenia@nnlife.pl
 • telefonicznie: +48 22 523 52 64 lub +48 22 523 50 70 
 • pisemnie na adres:
  NNLife, Departament Roszczeń
  ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 • osobiście w jednym z biur sprzedaży 

Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń do NNLife  +48 22 523 52 64 lub +48 22 523 50 70 

(pon.- śr. 9:00-17:00, czw.-pt. 8:00-16:00)

Weź pożyczkę i skorzystaj z ubezpieczenia
Tu możesz zgłosić roszczenie wypłaty z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Tu możesz zgłosić roszczenie wypłaty z dobrowolnego ubezpieczenia na życie

Po zdarzeniu zgłoś i przekaż do NNLife:

 • wniosek o wypłatę świadczenia
 • wymagane dokumenty ze zdarzenia (po wypadku za granicą z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego)
 • kopię dokumentu tożsamości

Zgłoś i załącz dokument on-line przez portal e‑roszczenie:

Na Twój wniosek NNLife odpowie najszybciej jak to będzie możliwe. Nie później niż do 30 dni, jeśli informacje w dokumentach będą kompletne.
W trakcie rozpatrywania wniosku NNLife może prosić Cię o:

 • uzupełnienie dokumentów lub informacji
 • przekazanie oryginałów dokumentów lub ich oryginalnie poświadczonych kopii
 • konsultację u lekarza orzecznika, który poprosi Cię o przedstawienie dokumentów ze zdarzenia lub ich kopii
Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00
Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 87,25%. Rata miesięczna od 292,35 zł. Roczna stopa oprocentowania 20% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5911,25 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1522,25 zł, prowizja 4389 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10311,25 zł. Stan na dzień 08.07.2022 r.                                       

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 76,50%. Rata miesięczna od 297,32 zł. Roczna stopa oprocentowania 20% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5692,72 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1660,72 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10492,72 zł. Stan na dzień 08.07.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1100 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                                                   

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.