W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pakiet medyczny

Chcesz mieć możliwość kontaktu ze specjalistami z wielu różnych dziedzin medycyny?
Zależy Ci na tym, by móc skonsultować swoje dolegliwości z lekarzem niezależnie od miejsca pobytu?
Zadbaj o to, co najważniejsze z Pakietem Usług Medycznych

Pakiet Usług Medycznych to:

Pakiet Usług Medycznych to:

 • teleporady i konsultacje online ze specjalistami z różnych dziedzin
 • konsultacje w placówkach stacjonarnych
 • brak kolejek i długiego czasu oczekiwania na kontakt z lekarzem 
 • brak limitu wiekowego na etapie przystępowania do umowy 
 • możliwość skorzystania z badań laboratoryjnych 
 • ocena wyników badań
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Rodzaje świadczonych usług:

Rodzaje świadczonych usług:

 • telefoniczna konsultacja lekarska w ramach specjalizacji: internista, pediatra, ortopeda, kardiolog, ginekolog, dermatolog, psychiatra, alergolog, neurolog, gastrolog, lekarz rodzinny, diabetolog
 • konsultacja lekarska online i w placówkach stacjonarnych
 • ocena wyników badań online: hematologicznego, biochemicznego i immunochemicznego, kału i moczu, układu krzepnięcia oraz EKG
 • e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie 
 • podstawowe badania laboratoryjne: OB., morfologia krwi, glukoza, cholesterol, ALT, kreatynina, CRP, TSH 
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Możesz skorzystać z Pakietu Usług Medycznych, jeśli

Możesz skorzystać z Pakietu Usług Medycznych, jeśli

 • masz pożyczkę w Aasa Polska S.A 
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz na terenie kraju w momencie składania wniosku o pożyczkę
 • złożysz wszelkie wymagane oświadczenia umożliwiające skorzystanie z Pakietu Usług Medycznych
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Masz pytania? Skontaktuj się z JP Medica:

Masz pytania? Skontaktuj się z JP Medica:

Infolinia dla Pacjentów: 22 113 44 33
Konto Klienta: www.jpmedica.com

Usługi medyczne są świadczone przez naszego Partnera: 

JP Medica Sp. z o.o. 
ul. Piękna 24 /26a 00-549 Warszawa
KRS: 0000836368, NIP: 7010977674, REGON: 385867261. 
JP Medica Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228622

Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00

Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.