Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Pakiet medyczny

Chcesz mieć możliwość kontaktu ze specjalistami z wielu różnych dziedzin medycyny?
Zależy Ci na tym, by móc skonsultować swoje dolegliwości z lekarzem niezależnie od miejsca pobytu?
Zadbaj o to, co najważniejsze z Pakietem Usług Medycznych

Pakiet Usług Medycznych to:

Pakiet Usług Medycznych to:

 • teleporady i konsultacje online ze specjalistami z różnych dziedzin
 • konsultacje w placówkach stacjonarnych
 • brak kolejek i długiego czasu oczekiwania na kontakt z lekarzem 
 • brak limitu wiekowego na etapie przystępowania do umowy 
 • możliwość skorzystania z badań laboratoryjnych 
 • ocena wyników badań
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Rodzaje świadczonych usług:

Rodzaje świadczonych usług:

 • telefoniczna konsultacja lekarska w ramach specjalizacji: internista, pediatra, ortopeda, kardiolog, ginekolog, dermatolog, psychiatra, alergolog, neurolog, gastrolog, lekarz rodzinny, diabetolog
 • konsultacja lekarska online i w placówkach stacjonarnych
 • ocena wyników badań online: hematologicznego, biochemicznego i immunochemicznego, kału i moczu, układu krzepnięcia oraz EKG
 • e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie 
 • podstawowe badania laboratoryjne: OB., morfologia krwi, glukoza, cholesterol, ALT, kreatynina, CRP, TSH 
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Możesz skorzystać z Pakietu Usług Medycznych, jeśli

Możesz skorzystać z Pakietu Usług Medycznych, jeśli

 • masz pożyczkę w Aasa Polska S.A 
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz na terenie kraju w momencie składania wniosku o pożyczkę
 • złożysz wszelkie wymagane oświadczenia umożliwiające skorzystanie z Pakietu Usług Medycznych
Weź pożyczkę i skorzystaj z Pakietu Usług Medycznych
Masz pytania? Skontaktuj się z JP Medica:

Masz pytania? Skontaktuj się z JP Medica:

Infolinia dla Pacjentów: 22 113 44 33
Konto Klienta: www.jpmedica.com

Usługi medyczne są świadczone przez naszego Partnera: 

JP Medica Sp. z o.o. 
ul. Piękna 24 /26a 00-549 Warszawa
KRS: 0000836368, NIP: 7010977674, REGON: 385867261. 
JP Medica Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000228622

Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00
Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 3500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 83,89%. Rata miesięczna od 228,15 zł. Roczna stopa oprocentowania 17,5% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4540,27 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1049,02 zł, prowizja 3491,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8040,27 zł. Stan na dzień 06.05.2022 r.                             

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,22%. Rata miesięczna od 273,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 17,5 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5128,82 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1348,82 zł, prowizja 3780 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9628,82 zł. Stan na dzień 06.05.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1100 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.