Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Sesje bankowe

Terminy sesji wychodzących i przychodzących w wybranych bankach

Bank Do której godziny należy zlecić przelew? Terminy sesji przychodzących
Na 1. sesję Na 2. sesję Na 3. sesję
Alior Bank 08:20 12:20 15:20 11:00 15:00 17:00
Bank BGŻ BNP Paribas 08:00 11:45 14:15 11:00 -12:00 14:30 -15:00 Od 17:00
BGŻ Optima 08:00 12:00 15:30 12:00 16:00 18:00
Bank BPH 08:00 12:00 15:30 11:45 15:45 17:10
Bank Millennium 08:10 12:10 14:30 12:00 15:30 17:15
Bank Pocztowy 09:00 13:00 15:00 Od 11:00 Od 15:00 Od 17:30
BGK 08:45 12:00 15:10 10:30 14:30 17:00
BOŚ Bank 08:00 12:00 15:00 11:00 15:00 17:30
Bank BPS 15:00     12:00 16:00 18:00
BZ WBK 08:15 12:15 14:45 11:00 15:00 17:00
Citi Handlowy 06:00 10:00 13:30 10:30 14:30 17:30
Credit Agricole 14:30     12:00 16:00 18:00
Deutsche Bank 07:45 12:00 15:00 12:00 16:00 17:30
Eurobank 07:30 11:30 14:30 11:00 15:00 17:00
Getin Noble Bank 08:15 12:15 14:30 10:00 14:00 17:00
ING Bank Śląski 08:10 11:30 14:30 11:00 15:00 17:30
Idea Bank 09:30 13:30 16:00 10:30 14:30 16:30
Inteligo 06:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30
Kasa Stefczyka 06:00 08:30 12:30 10:30 -11:00 14:30 -15:00 17:00 -17:30
mBank 05:55 09:55 13:25 11:15 15:00 18:15
Nest Bank 8:30 -9:00 11:30 -12:00 14:00 -14:30 11:30 15:30 17:30
Pekao SA 08:30 10:30 14:25 11:00 15:00 17:30
PKO BP 08:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30
Plus Bank 08:00 11:30 14:00 12:00 15:30 18:00
Raiffeisen Polbank 08:00 12:15 15:00 11:30 15:15 18:00
Toyota Bank 08:10 12:10 14:40 10:30 -11:30 15:00 -15:30 17:30 -18:00
VW Bank Direct 07:55 11:45 14:15 13:00 16:00 18:00
Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00
Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 3500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 83,89%. Rata miesięczna od 228,15 zł. Roczna stopa oprocentowania 17,5% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4540,27 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1049,02 zł, prowizja 3491,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8040,27 zł. Stan na dzień 06.05.2022 r.                             

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,22%. Rata miesięczna od 273,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 17,5 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5128,82 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1348,82 zł, prowizja 3780 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9628,82 zł. Stan na dzień 06.05.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1100 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.