Kto udzieli pożyczki zadłużonym?

Kto udzieli pożyczki zadłużonym?

Pożyczka dla zadłużonych, nawet jeśli mamy na koncie inne zobowiązania, po spełnieniu określonych warunków, może zostać nam przyznana. Co więcej, kredyt dla zadłużonych może okazać się dobrym rozwiązaniem przejściowych kłopotów finansowych. Gdzie znajdziemy pożyczki dla zadłużonych? Jak odpowiedzialnie pożyczyć potrzebne nam środki? Czy pożyczka bez sprawdzania w krd i bik rzeczywiście jest możliwa? Wyjaśniamy!

Pożyczki dla zadłużonych? Na pewno nie w banku

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że będąc zadłużonym nie otrzymamy kredytu, ani pożyczki w banku. Procedura wnioskowania o kredyt zakłada dokładną weryfikację potencjalnego klienta pod kątem płynności finansowej oraz historii jego zobowiązań.

Pierwszy etap to analiza ilościowa, która ma na celu sprawdzenie, czy dany konsument po opłaceniu bieżących zobowiązań jest w stanie przeznaczyć określoną kwotę na spłatę nowego. Posłużą temu informacje dotyczące wysokości zarobków, miesięcznych wydatków oraz kwota aktywnego zadłużenia - przykładowo inne zaciągnięte produkty finansowe.

Ważnym kryterium będzie również forma zatrudnienia, jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony, znajdujemy się w najlepszej możliwej sytuacji.

Problem może się pojawić podczas drugiego etapu, którym jest analiza jakościowa. Wpływ na jej wynik mają cechy wnioskodawcy, takie jak: wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, poziom wykształcenia, zawód, staż pracy czy też zajmowane stanowisko. Kolejny punkt to weryfikacja historii kredytowej.

pozyczka-online-na-lato

W tym momencie bank weźmie pod lupę stan naszych aktualnych zadłużeń oraz to, czy spłacaliśmy terminowo wcześniejsze zobowiązania. Informacje na ten temat udostępniane są instytucjom finansowym przez liczne rejestry, wśród których znajdziemy: BIK, BIG InfoMonitor czy KRD.

Czy pomogą nam firmy pozabankowe?

Wpisując w wyszukiwarkę frazę pożyczki dla zadłużonych, wśród wyników pojawią się nie tylko artykuły na ten temat, ale również firmy informujące o dostępności takiego produktu. Dodatkowo nierzadko w reklamach telewizyjnych czy internetowych możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że dany pożyczkodawca udziela wsparcia finansowego osobom z długami.

Jednak zazwyczaj wyżej wspomniane zapewnienia mijają się z prawdą. Większość firm pozabankowych sprawdza swoich potencjalnych klientów w bazach i jest to nieuniknione. Na stronach internetowych większości pożyczkodawców znajdziemy również zapis, że podstawą do udzielenia pożyczki jest pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Pożyczki dla zadłużonych

Jeśli każda instytucja finansowa sprawdza swoich klientów w bazach, skąd biorą się zapewnienia o możliwości zaciągnięcia pożyczki przez osoby zadłużone? Porównując warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w banku oraz firmach pożyczkowych, można zauważyć wiele różnic.

Bez wątpienia, pożyczkodawcy wprowadzili mniej rygorystyczne kryteria, dzięki czemu osoby, których wnioski o kredyt zostały odrzucone, mają szansę na pozabankową pomoc finansową.

Jednak każda instytucja kieruje się określonymi zasadami, które mają na celu ograniczenie ryzyka nieterminowej spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę. W przypadku firm pożyczkowych każdy usługodawca ma prawo wprowadzić indywidualny scoring, czyli metodę oceny wiarygodności osoby wnioskującej.

pozyczka-online-na-lato

Dlatego też pojawiają się instytucje informujące o tym, że wynik weryfikacji w bazach dłużników nie jest czynnikiem decydującym w sprawie decyzji kredytowej.

Odpowiedzialne pożyczanie

Jak już wspomnieliśmy, firmy pożyczkowe również poddają ocenie naszą zdolność kredytową, jednak kierują się przy tym innymi kryteriami niż banki. W jakich sytuacjach wpisy w BIK mogą zostać zaakceptowane? Wszystko zależy przede wszystkim od wysokości zadłużenia oraz instytucji, wobec której zalegamy z płatnościami.

Jeśli dana osoba przez dłuższy czas nie reguluje swoich zobowiązań, nie znajdzie akceptacji również w instytucjach pozabankowych. Większość z nich deklaruje kierowanie się zasadami odpowiedzialnego pożyczania. Oznacza to, że nie udzielą one wsparcia finansowego klientowi bez zdolności do terminowej spłaty należności.

Kiedy pożyczka bez BIK jest możliwa?

Jednak wpis w bazie dłużników nie jest jednoznaczny z brakiem zdolności kredytowej. Biuro Informacji Gospodarczej to jeden z systemów, który gromadzi zarówno informacje dotyczące płatności związanych z produktami finansowymi, jak i rachunkami za media, usługami telekomunikacyjnymi czy alimentami. Dlatego też nietrudno do niego trafić.

Wystarczy, że z powodu chwilowego kryzysu w budżecie domowym nie wpłacimy terminowo raty czy opłaty za rachunki. W takich sytuacjach warto spróbować złożyć wniosek o pożyczkę po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującymi warunkami.

Okres przechowywania negatywnych wpisów różni się w zależności od rejestru, do którego zostaliśmy dodani. Biuro Informacji Gospodarczej nakazuje usunięcie takich informacji w terminie 14 dni od dnia wpłaty zaległości.

Natomiast Biuro Informacji Kredytowej wyczyści naszą złą historię kredytową dopiero po 5 latach od daty uregulowania zobowiązań. Jeśli spłaciliśmy swoje zaległości, jednak przy naszym nazwisku nadal widnieje negatywna informacja, również istnieje szansa na otrzymanie pożyczki online.

Ponadto niewiele osób pamięta o tym, że równie problematyczny może okazać się brak historii kredytowej. Dlatego pamiętajmy, że 90% informacji znajdujących się w rejestrze BIK to wpisy pozytywne. Bez nich otrzymanie kredytu będzie znacznie utrudnione. Na szczęście, niski scoring w banku nie zamyka nam drogi do otrzymania wsparcia finansowego w firmach pożyczkowych.

Czy pożyczka prywatna to dobre rozwiązanie?

Jednym z rozwiązań, na które możemy trafić, przeglądając odpowiedzi na pytanie, kto udzieli wsparcia finansowego zadłużonym, jest pożyczka prywatna. Wśród wielu wymienianych na stronach internetowych zalet zapominamy o ryzyku wiążącym się z tego typu zobowiązaniami. Zdarza się, że są one identyfikowane z produktami oferowanymi przez firmy pozabankowe. Należy jednak pamiętać, że bez względu na wszelkie zapewnienia różnice można znaleźć już u podstaw.

Pożyczek prywatnych udzielają osoby fizyczne. W takim przypadku zabezpieczenie inwestora stanowi najczęściej weksel. Niesie to za sobą pewne ryzyko utraty majątku, jeśli nie dopilnujemy prawidłowego sporządzenia dokumentu. Dodatkowo wszelkie regulacje prawne, jakim podlegają takie zobowiązania, zawarte są w Kodeksie Cywilnym.

Mimo to oprocentowanie oraz konsekwencja opóźnienia w spłacie ustalane są indywidualnie przez pożyczkodawcę.

Z kolei pożyczki pozabankowe i ich działanie regulowane są przez ustawę o kredycie konsumenckim, w której znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące kosztów zobowiązania. Wszystkie potrzebne dane dostępne są również na stronach internetowych pożyczkodawców.

Jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę online na atrakcyjnych warunkach skorzystaj z oferty Aasa Polska. Z nami od samego początku wiesz, jakich możesz spodziewać się kosztów. Sprawdź, czy spełniasz warunki stawiane klientom i złóż wniosek!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.