Mrozi Cię myśl o zimowych wydatkach? Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Pożyczka dla zadłużonych – co to jest, kto udziela?

Pożyczka dla zadłużonych – co to jest, kto udziela?

Pożyczki dla zadłużonych są często poszukiwane, szczególnie w internecie i kojarzą się negatywnie – jako ostatnia deska ratunku dla tych, którzy nie dają rady spłacić terminowo rat. Warto jednak zaznaczyć, że bycie zadłużonym nie oznacza od razu kłopotów finansowych. Zadłużona jest każda osoba, która w danym momencie spłaca kredyt lub pożyczkę.

Pożyczka dla zadłużonych – co to jest?

Pożyczka dla zadłużonych to produkt finansowy, który jest przyznawany osobom, które w chwili wnioskowania spłacają już kredyt lub pożyczkę. Może ona być wykorzystana na spłatę ciążącego zobowiązania, ale także na cokolwiek innego – na wyjazd, remont czy leczenie.

Oczywiście można posiadać więcej niż jeden produkt kredytowy, więc pożyczki dla zadłużonych są relatywnie często udzielane. Jednak to, czy zostaną one przyznane, zależy od zdolności do spłaty pożyczki. Trzeba bowiem zarabiać na tyle, aby móc bez problemu spłacać kolejną ratę.

Pożyczka dla zadłużonych: warunki

Pożyczka dla zadłużonych może zostać przyznana temu, kto już oddaje zobowiązanie, a to oznacza, że ma historię kredytową. Może ona być pozytywna i negatywna i tym samym zwiększyć lub przekreślić szansę na uzyskanie kolejnej pożyczki. Każda firma, która stawia na bezpieczne pożyczanie, weryfikuje bazę Biura Informacji Kredytowej i sprawdza, jak potencjalny klient radził sobie w przeszłości ze spłatą zobowiązań.

Jeżeli historia kredytowa jest pozytywna, to bank czy firma pożyczkowa chętniej udzieli danej osobie pożyczki dla zadłużonych, bo wie, że poprzednie kredyty oddawała ona bez opóźnień. Wtedy warunki finansowania mogą być lepsze niż oferowane tym, którzy mają czystą kartę i nigdy się nie zadłużali. zimowa pożyczka online

Sprawa komplikuje się, jednak jeśli historia kredytowa jest negatywna, a to oznacza, że klient miał lub wciąż ma problemy ze spłatą zobowiązań. Jeśli opóźnienia są niewielkie (sporadycznie i do 30 dni), to jest szansa na uzyskanie pożyczki dla zadłużonych. Wtedy jednak warunki mogą być gorsze, a koszt pożyczki wyższy. Z kolei, gdy spóźnienie przekracza 90 dni albo dana osoba figuruje w rejestrze dłużników, to nie ma szans na przyznanie finansowania w postaci pożyczki dla zadłużonych.

Jeśli i Ty masz taki problem, to nie masz zdolności do spłaty zobowiązania, a co za tym idzie udzielenie pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online jest niemożliwe.

Pożyczka dla zadłużonych – kto jej udzieli?

Jeżeli zadłużony ma dobrą historię kredytową i osiąga dochody, które pozwolą mu na spłatę kolejnej raty, to firmy pozabankowe, a nawet banki będą skłonne udzielić pożyczki dla zadłużonych.

Warto jednak wiedzieć, że posiadając kilka zobowiązań, dużo łatwiej dostać kolejne środki w sektorze pozabankowym niż w banku. Firmy pożyczkowe łagodniej patrzą na historię kredytową, a tym samym wymagają posiadania niższego scoringu BIK, aby uzyskać pożyczkę dla zadłużonych.

Jeśli zdarzały Ci się więc opóźnienia, a Twój scoring nie jest idealny, to dużo bezpieczniej jest pójść po pożyczkę dla zadłużonych do podmiotu pozabankowego. Tam szansa na jej uzyskanie jest dużo wyższa.

Kiedy nie dostaniemy pożyczki dla zadłużonych?

Pilnej pożyczki dla zadłużonych często szukają osoby, które nie mają już z czego spłacać swoich zobowiązań. Łudzą się, że kolejna firma przyzna im środki, mimo że nie zarabiają na tyle, aby oddawać na czas swoje obecne raty. zimowa pożyczka online

Warto mieć świadomość, że branie pożyczek na spłatę finansowych zobowiązań może doprowadzić do rolowania długu. Przyznanie każdego kolejnego produktu będzie się wiązało dla pożyczkodawcy z wyższym ryzykiem, więc i koszty będą wyższe. Taka sytuacja z dużym prawdopodobieństwem zakończy się kłopotami finansowymi, a w konsekwencji wpisaniem do rejestru dłużników i zajęciem komorniczym. Osoby, które są już na takim etapie, nie mają szansy na uzyskanie pożyczki dla zadłużonych, bez względu na to, ile zarabiają.

Ile się czeka na pieniądze z pożyczki dla zadłużonych?

W przypadku problemów finansowych odsetki od obecnych zobowiązań rosną codziennie, dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej je spłacić pilną pożyczką dla zadłużonych.

Jeżeli potrzebujesz pieniędzy na już, to warto rozważyć pożyczkę z Pakietem Korzyści w Aasa Polska. Jednym z benefitów jest darmowy, szybki przelew, który wysyłamy na Twoje konto niezwłocznie po podpisaniu umowy kredytowej. Gdy nie zdecydujesz się na taką opcję, to na przelew przyjdzie Ci poczekać nawet do 10 dni roboczych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 76,71%. Rata miesięczna od 249,07 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna): 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 754,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 764,03 zł, prowizja – 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to
8 754,03 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r.  

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 70,81%. Rata miesięczna od 340,67 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 275,74 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1088,74 zł, prowizja 5 187,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 975,74 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. 

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.