Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zastrzeganie dowodu osobistego – jak wygląda?

Zastrzeganie dowodu osobistego – jak wygląda?

Zagubienie dowodu osobistego może zdarzyć się każdej osobie. Także każdy z nas narażony jest na kradzieże. Jeśli zauważymy brak dowodu osobistego, powinniśmy jak najszybciej dokonać jego zastrzeżenia. Jak możemy to zrobić?

Dowód osobisty to dokument tożsamości, który powinien posiadać każdy dorosły obywatel Polski. Dzięki niemu potwierdzamy swoją tożsamość w kontaktach z różnymi instytucjami, urzędami oraz osobami.

Jeśli nasz dowód osobisty dostanie się w niepowołane ręce, możemy narazić się na spore kłopoty. Na nasze nazwisko ktoś może wziąć pożyczkę, może też podpisać umowy na abonament telefoniczny, może wypożyczyć samochód w wypożyczalni lub skorzystać z innych usług.

Oczywiście, wierzyciel skontaktuje się wtedy z nami, a nie z oszustem, więc to my jesteśmy narażeni na utratę pieniędzy. Takie sytuacje można wyjaśnić i odzyskać utraconą sumę, ale najlepiej się przed nimi wystrzegać. W tym celu warto jak najprędzej dokonać zastrzeżenia dowodu osobistego.

W przypadku utraty dowodu osobistego zaleca się: jesienna-pozyczka

  • zastrzec dokument w Systemie Dokumenty Zastrzeżone
  • powiadomić Policję – gdy dokumenty zostały utracone w wyniku przestępstwa
  • zawiadomić najbliższy organ gminy alb placówkę konsularną
  1. Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku

Warto też pamiętać, że mamy możliwość dokonania zastrzeżenia dowodu osobistego w banku. Wówczas informacja ta dotrze do specjalnej ogólnopolskiej bazy System Dokumenty Zastrzeżone. Z bazy tej korzystają banki, a także inne instytucje, w tym firmy pożyczkowe. System ten ma na zadanie ochronę osób, które straciły swoje dowody osobiste poprzez uniemożliwienie ich wykorzystania do celów przestępczych.

Aktualnie większość banków pozwala na dokonanie zastrzeżenia w tym systemie za ich pośrednictwem. Możemy zrobić to na kilka sposobów, a mianowicie przez internet, przez zadzwonienie na infolinię albo w dowolnym oddziale banku. Możemy udać się do własnego banku, ale możemy też wybrać placówkę innego banku, gdy w okolicy nie ma innej.

Uwaga! Z Systemu Dokumenty Zastrzeżone mogą korzystać też osoby, które nie mają konta bankowego. W tym przypadku także możemy udać się do dowolnego banku, aby tam poprosić o zastrzeżenie dokumentu.

  1. Zawiadomienie Policji

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli dowód osobisty zostanie utracony w wyniku przestępstwa, na przykład kradzieży, wówczas powinniśmy udać się również na Policję.

Tam złożymy zeznania i otrzymamy dokument potwierdzający ich złożenie. Może on następnie posłużyć nam do innych czynności, na przykład przy wyrabianiu nowych dokumentów, przy zawiadomieniu urzędu gminy czy placówki konsularnej.

  1. Zawiadomienie urzędu gminy albo placówki konsularnej

Niezależnie od tego, czy dowód osobisty utraciliśmy w wyniku zagubienia, czy przestępstwa jak kradzież, powinniśmy także udać się do najbliższego urzędu gminy albo placówki konsularnej. Tam możemy również zgłosić zaginiecie dokumentu i zastrzec go, a następnie złożyć wniosek o wyrobienie nowego. jesienna-pozyczka

Podsumowując, gdy nie możemy znaleźć dowodu albo został on skradziony, nie warto zwlekać – im prędzej zastrzeżemy dokument, tym mniejsze ryzyko, że zostanie on wykorzystany przez oszusta.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.