W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zepsuty, pęknięty wyświetlacz w telefonie

Zepsuty, pęknięty wyświetlacz w telefonie

Dzisiaj każdy z nas posiada smartfona i wie, że tego typu telefony są bardzo delikatne po zetknięciu z twardym podłożem. Często dochodzi w nich do uszkodzenia wyświetlacza, jeżeli nie zadbamy o odpowiednie jego zabezpieczenie przy pomocy specjalnej szybki lub też pokrowca. Wówczas pozostaje nam tylko jego wymiana lub też zakup nowego telefonu.

W przypadku bardzo drogich smartfonów wymiana wyświetlacza jest najlepszym rozwiązaniem. Przy tańszych modelach należy się zastanowić nad sensem takiej inwestycji. Czasem warto zakupić od razu nowy telefon, gdyż koszty związane z wymianą wyświetlacza mogą przewyższać cenę zakupu nowego telefonu tego samego modelu.

Oczywiście nie zawsze tak jest. Warto wiedzieć, że koszty wymiany wyświetlacza w telefonie są uzależnione od tego, jaki posiadamy model naszego smartfona, a także jaka jest wielkość ekranu.

Wymiana wyświetlacza w serwisie

Kiedy wyświetlacz w naszym telefonie się uszkodził czy to na skutek upadku z dużej wysokości, czy też pod wpływem zgniecenia w torbie lub też kieszeni, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie telefonu do profesjonalnego serwisu zajmującego się naprawą tego typu sprzętu. Najpierw należy jednak odwiedzić kilka takich punktów, aby zorientować się w cenach. Trzeba bowiem zaznaczyć, że mogą się one znacząco różnić w zależności od serwisu.

Zazwyczaj koszty naprawy wyświetlacza wahają się w granicach 150- 400 zł. W przypadku dużych ekranów koszt może być wyższy. Bardzo dobrym pomysłem jest zamówienie sobie wcześniej konkretnego wyświetlacza, zgodnie z modelem naszego telefonu. Często bowiem tego typu części są dużo tańsze w sklepach internetowych. wiosenna-pozyczka

Trzeba jednak rozsądnie wybierać takie produkty, aby nie zakupić podróbki. Tylko bowiem oryginalne części będą się odpowiednio sprawować po naprawie. Warto więc prześledzić informacje na temat sklepów, które oferują oryginalne części do naszego telefonu. Wówczas z takim zakupionym ekranem warto udać się do serwisu i zapłacić wtedy tylko za wymianę wyświetlacza.

Cena takiej usługi powinna zmaleć i wahać się pomiędzy 50 a 300 zł.

Czy można naprawić wyświetlacz samodzielnie?

Samodzielna naprawa wyświetlacza jest możliwa tylko wówczas, jeżeli znamy się na budowie telefonu i mamy odpowiedni sprzęt do tego typu prac. Oprócz tego w przypadku wyświetlaczy przydadzą się także zdolności manualne, aby odpowiednio wpasować ekran.

Trzeba liczyć się jednak z tym, że może nam to zająć dużo więcej czasu niż w przypadku naprawy w serwisie, a także możemy uszkodzić nowy wyświetlacz. Poprzez nieumiejętne nałożenie kleju możemy również zamazać nim ekran, co także będzie wyglądało bardzo nieestetycznie i może utrudnić korzystanie z telefonu.

Samodzielne naprawianie telefonu polecane jest tylko i wyłącznie osobom wprawionym w tego typu pracach. Jeżeli więc nie czujemy się na siłach, aby dokonywać takich napraw, lepiej zostawić je profesjonalistom.

Dzięki temu będziemy mieć pewność, że ekran będzie działał prawidłowo. Czasem lepiej jest zapłacić więcej i nie decydować się na samodzielną naprawę tak drogich sprzętów, jakimi z pewnością są nowoczesne telefony komórkowe. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.