Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, jeśli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300. Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 19:00. Postaramy się wspólnie ustalić dogodne dla obu stron rozwiązanie, jeszcze nim minie termin spłaty pożyczki.

Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?

Tak, istnieje możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300 w celu potwierdzenia dokładnej daty i kwoty pozostałej do spłaty. Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.

To, jaką kwotę musisz jeszcze uregulować, chcąc spłacić pożyczkę wcześniej niż planowano, możesz również sprawdzić samodzielnie, logując się o dowolnej porze do swojego Profilu na stronie www.aasapolska.pl.

Czy mogę zmienić terminy spłat rat miesięcznych?

Jeśli chcesz zmienić terminy spłat rat miesięcznych, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300.

W przypadku chwilowych problemów z terminową spłatą zobowiązania możesz skorzystać z wakacji od raty, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300.

Czy prowizja zostanie mi zwrócona w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki?

W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki - prowizja, odsetki, ulegają odpowiedniemu obniżeniu o wysokość dotyczącą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Kiedy mogę ubiegać się o pożyczkę?

Sam wybierz najwygodniejszy dla Ciebie czas na złożenie wniosku o pożyczkę. Czekamy na Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, zazwyczaj decyzje podejmowane są natychmiast, a następnie informujemy Cię o decyzji emailem lub smsem podając link do łatwego i szybkiego podpisania umowy online.

Złóż wniosek już teraz.

Dlaczego nie udzielono mi pożyczki?

Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie.

Chcemy wypłacać pożyczki wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki.

Pamiętaj, że każde dodatkowe zobowiązanie finansowe, jeśli masz kłopot ze spłatą aktualnego kredytu, działa na Twoją niekorzyść.

Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena zdolności kredytowej wynikająca z faktu, że:

 • Widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Rejestru Długów (KRD), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), CRIF Sp. z o.o.
 • Nie masz zdolności kredytowej – jeśli kolejne zobowiązanie przekroczyłoby Twoje możliwości finansowe i negatywnie wpłynęło na Twoje finanse.

Powód odmowy udzielenia pożyczki wyślemy też do Ciebie emailem.

Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać pożyczkę w Aasa?

Pożyczka od Aasa może być Twoja jeśli:

 • Masz polskie obywatelstwo i mieszkasz na stałe w Polsce
 • Jesteś w wieku od 20 do 80 lat
 • Masz stały dochód
 • Nie widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowego Rejestru Długów (KRD), CRIF Sp. z o.o.
 • Posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki
 • Uzyskasz pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej.

Złóż wniosek już teraz.

Co zrobić jeśli nie udało mi się zrealizować przelewu przez Autopay?

Jeśli próba potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Autopay nie powiodła się, sprawdź, czy dane, które zawarłeś we wniosku, zgadzają się z Twoimi danymi zapisanymi w banku. Pamiętaj również, że konto, z którego wykonujesz przelew musi należeć tylko do Ciebie, nie może to być rachunek bankowy, który dzielisz np. ze współmałżonkiem.

Możesz również skontaktować się z nami pod numerem 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300, postaramy się pomóc Ci rozwiązać ten problem. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:00.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pożyczkę?

W Aasa wszelkie formalności ograniczamy do minimum. Wystarczy, że masz ważny dowód osobisty.

Możemy też poprosić o dokument potwierdzający Twój dochód (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, odcinek renty lub wyciąg bankowy).

Złóż wniosek już teraz.

W jaki sposób otrzymam uzyskaną pożyczkę?

Pieniądze z pożyczki prześlemy Ci szybkim przelewem za 0 złotych bezpośrednio na Twoje konto bankowe. 

Co mam zrobić, aby dostać pożyczkę w Aasa?

Pożyczka online w Aasa jest na wyciągnięcie ręki:

 • Zacznij od wypełnienia krótkiego wniosku
 • Jeżeli nie zalegasz ze spłatą swoich aktualnych zobowiązań, nie widniejesz w rejestrze dłużników, masz stały dochód – najprawdopodobniej uzyskasz decyzję pozytywną, o której powiadomimy Cię emailem i SMS-em
 • Zapoznaj się z umową pożyczki i podpisz ją online bezpośrednio z otrzymanego linku lub w dowolnym momencie na swoim Profilu
 • Po podpisaniu umowy wyślemy do Ciebie pieniądze. Wypłata zostanie zrealizowana szybkim przelewem za 0 złotych wprost na Twoje konto bankowe. 

Złóż wniosek już teraz.

Chcę zmienić / zaktualizować swoje dane. Jak mogę tego dokonać?

Jeśli chcesz zmienić lub poprawić swoje dane, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer 801 40 40 40 lub (22) 46 00 300. Służymy Ci pomocą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 19:00.

W jakim banku firma Aasa Polska posiada konto?

Konta bankowe Aasa prowadzone są przez Santander Bank Polska (dawniej BZWBK).

Miesięczne raty pożyczki spłacaj na podany w Umowie numer rachunku bankowego, w terminach wskazanych w Harmonogramie. Jeżeli nie pamiętasz numeru rachunku do spłaty lub numeru pożyczki zaloguj się na swój Profil.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Czy dane, które przesyłam do Aasa Polska we wniosku są bezpieczne?

Tak, wszystkie informacje o Tobie uzyskane podczas ubiegania się o pożyczkę są zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. (22) 46 00 300info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl.

Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego oraz rachunku jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Wyrażenie zgód na prowadzenie działań marketingowych wybranymi kanałami komunikacji jest dobrowolne, a skutkiem ich nieudzielenia będzie nieprzekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem tych kanałów.

Dane będą przetwarzane w celach związanych z:
- realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingiem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnymi kanałami komunikacji jest udzielona zgoda, oraz
- ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są rozmowy telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także
- w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.

Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi)) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Decyzja dotycząca określenia Twojej zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Ciebie informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Twoją zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując mechanizmy profilowania. Masz prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Twoje dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące wyroków skazujących - w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO).

W przypadku skorzystania z usługi TransactionLink podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak mogę sprawdzić status mojego wniosku o pożyczkę?

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku o pożyczkę wyślemy Ci sms oraz email z linkiem do szybkiego i łatwego podpisania umowy online.

Skorzystaj z tego linku lub w dowolnym momencie zaloguj się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Co to jest prowizja i od czego zależy jej wysokość?

Prowizja pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do podpisania Umowy przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi. Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo wraz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania Umowy przez Pożyczkodawcę̨ z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się̨ natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Pamiętaj, że Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i nigdy nie zostaniesz poproszony przez Aasa do wpłacenia prowizji przed zawarciem umowy.

W jakim czasie weryfikowane są dokumenty?

Podczas weryfikacji wniosku o pożyczkę możemy poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów. Załącz je do formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na stronie www.aasapolska.pl lub wyślij emailem na adres info@aasapolska.pl.

Każda wiadomość jest dla nas bardzo ważna i z reguły odpowiadamy w ciągu kilku godzin. Pamiętaj jednak, że w przypadku wiadomości wysłanych w weekend może to potrwać trochę dłużej.

Co składa się na koszt pożyczki?

Na koszty pożyczki mogą składać się poniższe opłaty tj.:

 • Opłata przygotowawcza
 • Prowizja
 • Odsetki

Wysokość kosztów pożyczki jest uzależniona od kwoty pożyczki. Możesz zawsze zapoznać się z kosztami w kalkulatorze pożyczki na stronie www.aasapolska.pl oraz w projekcie umowy przed jej podpisaniem.

Na jaki rachunek bankowy mam spłacać pożyczkę?

Spłacaj miesięczne raty pożyczki na podany w umowie numer rachunku bankowego. Znajdziesz go też w harmonogramie, jaki wysyłamy po wypłacie środków. Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru rachunku - sprawdź go po zalogowaniu się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Czy mogę wnioskować o pożyczkę, jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

Tak, możesz złożyć wniosek o pożyczkę jeśli:

 • Nie zalegasz w spłacaniu rat i odsetek aktualnych zobowiązań
 • Nie posiadasz negatywnych wpisów w rejestrach: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowego Rejestru Długów (KRD), CRIF Sp. z o.o.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, a następnie informujemy Cię o decyzji emailem lub SMS-em.

Zachęcamy do złożenia wniosku.

Jak mogę podpisać Umowę Pożyczki?

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku o pożyczkę wyślemy Ci sms oraz email z linkiem do szybkiego i łatwego podpisania umowy online. Skorzystaj z tego linku lub w dowolnym momencie zaloguj się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Czy mogę wnioskować o pożyczkę w Aasa Polska, jeśli figuruję w bazach BIG, BIK?

Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie.

W ramach weryfikacji wniosku o pożyczkę w Aasa sprawdzamy bazy Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), Krajowego Rejestru Długów (KRD), CRIF Sp. z o.o. Wpisy w zewnętrznych rejestrach dłużników uniemożliwiają nam udzielenie pożyczki.

Chcemy wypłacać pożyczki wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki. Pamiętaj, że każde dodatkowe zobowiązanie finansowe, jeśli masz kłopot ze spłatą aktualnego kredytu, działa na Twoją niekorzyść.

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie spłaciłem poprzedniej?

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie, kierując się zasadami odpowiedzialnego pożyczania.

Jeżeli aktualną pożyczkę w Aasa spłacasz zgodnie z harmonogramem, możesz wnioskować o kolejną. 

To co - składasz teraz wniosek?

W jaki sposób mogę spłacać pożyczkę?

Pożyczkę możesz spłacać bezpośrednio po zalogowaniu się do swojego Profilu lub przelewem na rachunek wskazany w Twojej umowie.

Rachunek do spłaty pożyczki jest też wskazany w ostatecznym harmonogramie, jaki wysyłamy po wypłacie środków.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Jak mogę sprawdzić saldo swojej pożyczki?

Zaloguj się o dowolnej porze do swojego Profilu gdzie znajdziesz wszelkie szczegóły swojej pożyczki. Możesz też znaleźć te informacje w harmonogramie spłat, jaki wysłaliśmy Ci po wypłacie pożyczki.

Czym są Zasady Dobrych Praktyk?

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, w którym znajdują się zasady postępowania, zgodne z normami moralnymi i z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjęte do stosowania w codziennej działalności biznesowej przez podmioty działające na rynku finansowym. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw związanych z rynkiem finansów konsumenckich, które są Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zadzwoń teraz
Zadzwoń teraz
801 40 40 40 lub 22 460 03 00

Opłata za połączenie zgodnie z taryfą Twojego operatora

Napisz do nas
Napisz do nas
info@aasapolska.pl
Skorzystaj z formularza
Skorzystaj z formularza
i wyślij wiadomość
Porozmawiaj z nami na czacie
Porozmawiaj z nami
na czacie

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.