Pytania dotyczące pożyczki ratalnej

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 2 40 40 40, aby porozmawiać o możliwych opcjach. Postarajmy się wspólnie uzgodnić plan działania zanim minie Twój termin spłaty.

Tak, masz możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Skontaktuj się doradcą z Biura Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia dokładnej daty i kwoty pozostałej do spłaty. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. 22 2 40 40 40.

Kwotę pozostałą do spłaty możesz sprawdzić także o dowolnej porze dnia i nocy po zalogowaniu się do swojego Profilu na stronie www.aasapolska.pl

Tak, dostosowujemy się do Twoich potrzeb i dajemy możliwość zmiany terminów spłat, pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. 22 2 40 40 40.

W przypadku chwilowego problemu ze spłatą pełnej raty możesz skorzystać z wakacji od spłaty po zalogowaniu się do swojego Profilu na stronie www.aasapolska.pl

W takiej sytuacji Pożyczkodawca zwróci odpowiednie koszty prowizji, dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy.

W takiej sytuacji Pożyczkodawca zwróci odpowiednie koszty prowizji, dotyczące okresu, o który został skrócony czas obowiązywania umowy.

Sam wybierz najwygodniejszy dla Ciebie czas na złożenie wniosku o pożyczkę. Czekamy na Ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, zazwyczaj decyzje podejmowane są natychmiast, a następnie informujemy Cię o decyzji emailem lub smsem podając link do łatwego i szybkiego podpisania umowy online.

Złóż wniosek już teraz.

Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie.

Chcemy wypłacać pożyczki wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki.

Pamiętaj, że każde dodatkowe zobowiązanie finansowe, jeśli masz kłopot ze spłatą aktualnego kredytu, działa na Twoją niekorzyść.

Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena zdolności kredytowej wynikająca z faktu, że:

 • Widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 • Nie masz zdolności kredytowej – jeśli kolejne zobowiązanie przekroczyłoby Twoje możliwości finansowe i negatywnie wpłynęło na Twoje finanse.

Powód odmowy udzielenia pożyczki wyślemy też do Ciebie emailem.

Pożyczka od Aasa może być Twoja jeśli:

 • Masz polskie obywatelstwo i mieszkasz na stałe w Polsce
 • Jesteś w wieku od 20 do 80 lat
 • Masz stały dochód
 • Nie widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 • Posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki
 • Uzyskasz pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej.

Złóż wniosek już teraz.

Jeśli próba potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Blue Media nie powiodła się, możesz zamówić od razu bezpłatnego kuriera, który dostarczy Ci wydrukowaną umowę pod wskazany adres. Twoja tożsamość zostanie potwierdzona przez kuriera zgodnie z dowodem osobistym.

W Aasa wszelkie formalności ograniczamy do minimum. Wystarczy, że masz ważny dowód osobisty.

Możemy też poprosić o dokument potwierdzający Twój dochód (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, odcinek renty lub wyciąg bankowy).

Złóż wniosek już teraz.

Podczas składania wniosku o pożyczkę możesz wybrać jedną z trzech form wypłaty środków:

 • Przelew tradycyjny – realizowany zgodnie z sesjami międzybankowymi (bezpłatnie)
 • Przelew ekspresowy – pieniądze trafią na Twoje konto do 3 godzin od podpisania Umowy (dodatkowa opłata 3 zł). Opłata pobierana jest wraz z pierwszą ratą pożyczki. To jest najszybszy sposób wypłaty pożyczki, ale zwróć uwagę, że niektóre banki nie przyjmują przelewów w godzinach nocnych lub w weekendy. Tutaj możesz sprawdzić czy Twój bank jest na liście szybkich płatności
 • Czek GIRO – do zrealizowania poprzez Bank Pocztowy na najbliższej poczcie (dodatkowa opłata 13 zł). Czek przekazywany jest Tobie wraz z podpisaną umową i jest gotowy do wypłaty po 30 minutach - dostaniesz sms z informacją o aktywacji czeku. Masz 7 dni na wypłatę pożyczki za pomocą czeku na poczcie. Opłata 13 zł jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.

Pożyczka online w Aasa jest na wyciągnięcie ręki:

 • Zacznij najpierw od wypełnienia krótkiego wniosku
 • Jeżeli nie zalegasz ze spłatą swoich aktualnych zobowiązań, nie widniejesz w rejestrze dłużników, masz stały dochód – najprawdopodobniej uzyskasz decyzję pozytywną, o której powiadomimy Cię emailem i smsem
 • Zapoznaj się z umową pożyczki i podpisz ją online bezpośrednio z otrzymanego linku lub w dowolnym momencie na swoim Profilu
 • Po podpisaniu umowy niezwłocznie wyślemy do Ciebie pieniądze. Wypłata zostanie dokonana w sposób wybrany przez Ciebie podczas składania wniosku: przelewem tradycyjnym, ekspresowym lub przez czek GIRO zrealizowany na poczcie.

Złóż wniosek już teraz.

Jeśli chcesz uaktualnić swoje dane teleadresowe zadzwoń do Biura Obsługi Klienta pod numer 22 2 40 40 40. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00

Konta bankowe Aasa prowadzone są przez Santander Bank Polska (dawniej BZWBK).

Miesięczne raty pożyczki spłacaj na podany w Umowie numer rachunku bankowego, w terminach wskazanych w Harmonogramie. Jeżeli nie pamiętasz numeru rachunku do spłaty lub numeru pożyczki zaloguj się na swój Profil.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Tak, wszystkie informacje o Tobie uzyskane podczas ubiegania się o pożyczkę są zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl.

Podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresów, nr PESEL i dowodu osobistego oraz rachunku jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Wyrażenie zgód na prowadzenie działań marketingowych wybranymi kanałami komunikacji jest dobrowolne, a skutkiem ich nieudzielenia będzie nieprzekazywanie informacji handlowych za pośrednictwem tych kanałów.

Dane będą przetwarzane w celach związanych z:
- realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- marketingiem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym podstawą przesyłania treści marketingowych poszczególnymi kanałami komunikacji jest udzielona zgoda, oraz
- ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w tym także celu nagrywane są rozmowy telefoniczne (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także
- w celach wynikających z przepisów regulujący kwestie podatkowe i rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz windykacyjne.

Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego, podatkowego, o rachunkowości, regulacjami sektorowymi)) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Decyzja dotycząca określenia Twojej zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane od Ciebie informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Twoją zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki wykorzystując mechanizmy profilowania. Masz prawo otrzymania stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji pracownika Aasa, który podejmie ostateczną decyzję, co do udzielenia pożyczki. Podstawą prawną jest art. 22 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Twoje dane osobowe, w tym objęte tajemnicą bankową, mogą być przetwarzane i wzajemnie udostępniane sobie przez banki, instytucje kredytowe, pożyczkowe, leasingowe w przypadku uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstwa lub celu zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę tych podmiotów, przetwarzanie obejmuje także informacje dotyczące wyroków skazujących - w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę tych podmiotów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom (art. 6 ust. 1 lit .c, art. 10 RODO).

W przypadku skorzystania z usługi Instantor podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W przypadku skorzystania z dobrowolnej opcji ubezpieczenia Twoje dane osobowe zostaną udostępnione MetLife jako odrębnemu administratorowi Twoich danych osobowych. MetLife będzie je przetwarzał w celu ustalenia i rozpatrzenia roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia. Więcej informacji o MetLife jako administratorze i zasadach przetwarzania danych uzyskasz w dalszej korespondencji kierowanej do Ciebie przez MetLife oraz na stronie internetowej www.metlife.pl/polityka_prywatnosci. Możesz się także skontaktować z wyznaczonym przez MetLife Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem ido@metlife.pl

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku o pożyczkę wyślemy Ci sms oraz email z linkiem do szybkiego i łatwego podpisania umowy online.

Skorzystaj z tego linku lub w dowolnym momencie zaloguj się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Opłata przygotowawcza wliczona jest w każdą ratę. Opłata przygotowawcza nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Przypisanie części opłaty przygotowawczej do rat pożyczki nie oznacza, że opłata przygotowawcza stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy, z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, opłata przygotowawcza staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Pamiętaj, że Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i nigdy nie zostaniesz poproszony przez Aasa do uiszczenia opłaty przygotowawczej przed zawarciem umowy.

Opłacasz prowizję częściowo wraz z każdą ratą. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenia Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie, korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Pamiętaj, że Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i nigdy nie zostaniesz poproszony przez Aasa do wpłacenia prowizji przed zawarciem umowy.

Kwota opłaty przygotowawczej jest stała. Opłata przygotowawcza rozdzielana jest proporcjonalnie do liczby rat pożyczki.

Opłata przygotowawcza jest to określona należność, pobierana przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • Przygotowanie niezbędnej infrastruktury
 • Przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki
 • Papier firmowy, koperty C4 i C5
 • Dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta
 • Przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki
 • Wypłata pieniędzy
 • Koszty prowizji wypłacanych pośrednikom
 • Koszty marketingowe
 • Weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę
 • Sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD)

Wysokość prowizji jest zmienna i zależy od wybranej pożyczki i czynników takich jak, wysokość kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty. Prowizja dla tych samych kwot pożyczki, ale dla różnych okresów spłaty, ustalana jest także na różnym poziomie. Prowizja jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby rat pożyczki.

Prowizja jest to opłata na rzecz Pożyczkodawcy pokrywająca koszty związane z przygotowaniem i udzieleniem oraz obsługą pożyczki.

Prowizja obejmuje wynagrodzenie za czynności związane z udzieleniem umowy takie jak:

 • Zarządzanie kontem Klienta
 • Monitorowanie terminowości obsługi pożyczki
 • Obsługa złożonych wniosków Klienta
 • Obsługa Contact Center
 • Wysyłka komunikatów sms
 • Zabezpieczenie kapitału niezbędnego do udzielenia pożyczki
 • Wynagrodzenie pracowników z poszczególnych działów zaangażowanych w procesy udzielania i utrzymania pożyczek
 • Koszty pozyskania kapitału do finansowania oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów IT i licencji
 • Koszty pozyskania klienta związane z aktywnymi promocjami oraz kampaniami sprzedażowymi
 • rezerwa na wypadek niespłaconego w terminie kredytu

Prowizja obejmuje również określoną należność, pobieraną przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury
 • przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki
 • papier firmowy, koperty C4 i C5
 • dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta
 • przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki
 • wypłata pieniędzy
 • koszty prowizji wypłacanych pośrednikom
 • koszty marketingowe
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę
 • sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD)

Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

* W przypadku umów pożyczek zawartych do dnia 19.01.2020 r. prowizja pokrywa koszty związane z udzieleniem oraz obsługą pożyczki.

Podczas weryfikacji wniosku o pożyczkę możemy poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów. Załącz je do formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na stronie www.aasapolska.pl lub wyślij emailem na adres info@aasapolska.pl.

Każda wiadomość jest dla nas bardzo ważna i z reguły odpowiadamy w ciągu kilku godzin. Pamiętaj jednak, że w przypadku wiadomości wysłanych w weekend może to potrwać trochę dłużej.

Na koszty pożyczki mogą składać się poniższe opłaty tj.:

 • Opłata przygotowawcza
 • Prowizja
 • Opłata administracyjna
 • Odsetki

Wysokość kosztów pożyczki jest uzależniona od kwoty pożyczki. Możesz zawsze zapoznać się z kosztami w kalkulatorze pożyczki na stronie www.aasapolska.pl oraz w projekcie umowy przed jej podpisaniem.

Spłacaj miesięczne raty pożyczki na podany w umowie numer rachunku bankowego. Znajdziesz go też w harmonogramie, jaki wysyłamy po wypłacie środków. Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru rachunku - sprawdź go po zalogowaniu się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Tak, możesz złożyć wniosek o pożyczkę jeśli:

 • Nie zalegasz w spłacaniu rat i odsetek aktualnych zobowiązań
 • Nie posiadasz negatywnych wpisów w rejestrach : Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD).

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, a następnie informujemy Cię o decyzji emailem lub smsem.

Zachęcamy do złożenia wniosku.

Po zaakceptowaniu Twojego wniosku o pożyczkę wyślemy Ci sms oraz email z linkiem do szybkiego i łatwego podpisania umowy online. Skorzystaj z tego linku lub w dowolnym momencie zaloguj się na swój Profil na stronie www.aasapolska.pl

Wystarczy jeden klik. Jeżeli korzystałeś już z usług Aasa Polska lub we wniosku o pożyczkę potwierdziłeś swoją tożsamość przez Instantor, umowę podpiszesz jednym klikiem!

Szybki przelew 1zł. Jeśli jesteś nowym klientem bez weryfikacji Instantor na etapie wniosku - konieczne będzie potwierdzenie Twojej tożsamości na odległość poprzez testowy przelew 1 zł za pośrednictwem Blue Media. Kwota ta zostanie natychmiast Ci zwrócona. Pamiętaj aby korzystając z BlueMedia zalogować się do Banku w którym Twoje dane zgadzają się z danymi podanymi we wniosku.

Kurier. Jeśli elektroniczne podpisanie umowy nie powiedzie się, lub wolisz otrzymać dokumenty papierowe - wyślemy do Ciebie bezpłatnie kuriera, który potwierdzi dane z Twoim dowodem osobistym.

Aasa to odpowiedzialny pożyczkodawca i każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie.

W ramach weryfikacji wniosku o pożyczkę w Aasa sprawdzamy bazy Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD). Wpisy w zewnętrznych rejestrach dłużników uniemożliwiają nam udzielenie pożyczki.

Chcemy wypłacać pożyczki wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki. Pamiętaj, że każde dodatkowe zobowiązanie finansowe, jeśli masz kłopot ze spłatą aktualnego kredytu, działa na Twoją niekorzyść.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie, kierując się zasadami odpowiedzialnego pożyczania.

Jeżeli aktualną pożyczkę w Aasa spłacasz zgodnie z harmonogramem, możesz wnioskować o kolejną. Zwróć jednak uwagę, że niektóre przepisy prawne obowiązujące w Polsce jasno określają, kiedy nie możesz otrzymać pożyczki - np. jeśli nie upłynęło jeszcze 120 dni o daty wypłaty poprzedniej pożyczki.

To co - składasz teraz wniosek?

Pożyczkę możesz spłacać bezpośrednio po zalogowaniu się do swojego Profilu lub przelewem na rachunek wskazany w Twojej umowie.

Rachunek do spłaty pożyczki jest też wskazany w ostatecznym harmonogramie, jaki wysyłamy po wypłacie środków.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu podawać zawsze numer pożyczki - dziękujemy!

Zaloguj się o dowolnej porze do swojego Profilu gdzie znajdziesz wszelkie szczegóły swojej pożyczki. Możesz też znaleźć te informacje w harmonogramie spłat, jaki wysłaliśmy Ci po wypłacie pożyczki.

Instantor to innowacyjna metoda służąca do przeprowadzania weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie danych oraz dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej w oparciu o dane pozyskane z Twojego rachunku bankowego.

Weryfikacja za pomocą usługi Instantor jest w pełni bezpieczna. Twoje dane przekazywane przez aplikację są zabezpieczone szyfrowaniem SSL. Usługa Instantor po zalogowaniu do bankowości elektronicznej nie zapisuje żadnych informacji dotyczących danych osobowych czy historii operacji na koncie. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych. Aplikacja działa zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzyści wynikające ze skorzystania z usługi Instantor:

 • brak przelewu weryfikacyjnego;
 • nie musisz mieć środków na koncie;
 • szybkość i wygoda;
 • skrócony czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki

Weryfikując swoją tożsamość przez Instantor pamiętaj, aby dane podane we wniosku zgadzały się z Twoimi danymi zapisanymi w banku.

W momencie wyboru we wniosku formy wypłaty pożyczki zostanie zaprezentowana Ci możliwość weryfikacji danych poprzez usługę Instantor. Jeśli skorzystasz z usługi Instantor jako metody weryfikacji, zostaniesz przekierowany na stronę bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji. Usługa ta umożliwia natychmiastową weryfikację rachunku bankowego.

Po zalogowaniu następuje weryfikacja tożsamości i analiza historii rachunku z ostatnich 12 miesięcy. Dzięki możliwości wglądu w Twoją historię operacji finansowych pożyczkodawca może stwierdzić czy jesteś w stanie spłacić pożyczkę, o którą wnioskujesz.

Weryfikując swoją tożsamość przez Instantor pamiętaj aby dane podane we wniosku zgadzały się z Twoimi danymi zapisanymi w banku.