Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Pomoc we wzięciu pożyczki

Aby otrzymać pożyczkę w Aasa Polska wystarczy, że:

 • Masz polskie obywatelstwo i mieszkasz na stałe w Polsce
 • Jesteś w wieku od 20 do 80 lat
 • Masz stały dochód
 • Posiadasz aktywny rachunek bankowy
 • Nie widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 • Posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki
 • Uzyskasz pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej

Tak, oczywiście, możesz złożyć wniosek o pożyczkę jeśli tylko nie zalegasz w spłacaniu rat i odsetek aktualnych zobowiązań oraz nie posiadasz negatywnych wpisów w rejestrach : Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD).

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, a następnie informujemy Cię o decyzji SMS-em lub mailem.

Zachęcamy do złożenia wniosku.

Aby otrzymać pożyczkę w Aasa :

 1. Zacznij od wypełnienia krótkiego wniosku
 2. Następnie dokonamy oceny Twojej zdolności kredytowej i na tej podstawie wydajemy decyzje
 3. Jeżeli nie zalegasz ze spłatą swoich aktualnych zobowiązań, nie widniejesz w rejestrze dłużników, masz stały dochód – najprawdopodobniej uzyskasz decyzję pozytywną
 4. Decyzja pozytywna o przyznaniu pożyczki zostanie wysłana do Ciebie SMS-em, a także mailem wraz z Umową
 5. Zapoznaj się z Umowa pożyczki i podpisz ją, wygodnie na swoim Profilu po zalogowaniu
 6. Po podpisaniu Umowy pożyczki niezwłocznie wyślemy do Ciebie pieniądze. Wypłata zostanie dokonana w sposób wybrany przez Ciebie podczas składania wniosku: standardowym przelewem, szybkim przelewem Blue Cash lub przy pomocy czeku GIRO.

Jeżeli złożyłeś wniosek o pożyczkę na naszej stronie i otrzymałeś decyzję pozytywną, wystarczy że zalogujesz się na swój Profil, gdzie w szybki i łatwy sposób podpiszesz Umowę online.

WAŻNE: jeżeli jest to Twoja pierwsza pożyczka w Aasa Polska, konieczne będzie potwierdzenie Twojej tożsamości na odległość. Identyfikacja tożsamości oraz podpisanie Umowy będzie możliwe poprzez przelew 1 zł za pośrednictwem Blue Media.

Jeżeli jesteś naszym stałym Klientem lub Klientką, Umowę podpiszesz w szybki i łatwy sposób online na swoim Profilu, bez przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość.

Wniosek o pożyczkę możesz złożyć drogą elektroniczną każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej, a następnie informujemy Cię o decyzji SMS-em lub mailem.

Złóż wniosek już teraz.

Jako odpowiedzialny pożyczkodawca każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Klienta Aasa Polska sprawdza bazy Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD).

Wpisy w zewnętrznych rejestrach dłużników uniemożliwiają nam udzielenie pożyczki. Udzielamy pożyczek wyłącznie osobom, które posiadają zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki.

Pamiętaj, że każde dodatkowe zobowiązanie przy niespłacaniu aktualnych, działa na Twoją niekorzyść.

Wszelkie formalności ograniczamy do minimum.

Wystarczy, że masz ważny dowód osobisty. Możemy też poprosić się o dokument potwierdzający Twój dochód (np. zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg bankowy).

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie, kierując się zasadami odpowiedzialnego pożyczania.

Jeżeli posiadasz zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki i masz już pożyczkę w Aasa, która spłacasz zgodnie z Harmonogramem, możesz wnioskować o kolejną.

Spłaty pożyczki możesz dokonać przelewem na rachunek Aasa Polska. Numer rachunku znajdziesz na Umowie Pożyczki oraz w Harmonogramie Spłat, który wysyłamy na podany przez Ciebie adres mailowy.

Jeżeli nie pamiętasz numeru rachunku do spłaty, zaloguj się na swój Profil.

Miesięczne raty pożyczki należy spłacać na podany w Umowie numer rachunku bankowego, w terminach wskazanych w Harmonogramie. Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer uzyskanej pożyczki. Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru rachunku zaloguj się na swój Profil.

Tak, oczywiście, masz możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Skontaktuj się naszym doradcą z Biura Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia dokładnej daty i kwoty spłaty. Nasi doradcy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 222 40 40 40.

Tak, jesteśmy elastyczni i dajemy możliwość zmiany terminów spłat, pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Nasi doradcy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 222 40 40 40.

Aasa Polska posiada rachunek w banku Santander Bank Polska (dawniej BZWBK).

Miesięczne raty pożyczki należy spłacać na podany w Umowie numer rachunku bankowego, w terminach wskazanych w Harmonogramie.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer uzyskanej pożyczki. Jeżeli nie pamiętasz swojego numeru rachunku zaloguj się na swój Profil.

Podczas składania wniosku o pożyczkę możesz wybrać jedną z trzech form wypłaty środków:

 • Przelew na konto – bezpłatny przelew w systemie ELIXIR. Czas otrzymania środków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banków. Pamiętaj, że Aasa zleca przelew z BZWBK. Sprawdź sesje międzybankowe tutaj.
 • Szybki przelew Blue Cash – do 3 godzin od podpisania Umowy środki trafią na Twoje konto (dodatkowa opłata 3 zł)
 • Wypłata czekiem GIRO – wypłata gotówki poprzez Bank Pocztowy w oddziałach Poczty Polskiej. Czek przekazywany jest w momencie podpisania Umowy i gotowy do wypłaty po 30 minutach. Ważność czeku wynosi 7 dni. Koszt jednorazowy wypłaty wynosi 13 zł i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypłaty pożyczki. Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki.
 • Przelew ekspresowy Bluecash – wypłata środków w godzinach pracy następuje w ciągu 3 godzin od podpisania Umowy a jednorazowy koszt wypłaty wynosi 3 zł. Opłata jest pobierana wraz z pierwszą ratą pożyczki. Wypłata możliwa na konto odbiorcy w jednym z banków.

Na koszty pożyczki składają się:

 • Opłata przygotowawcza
 • Opłata administracyjna
 • Odsetki (10% w skali roku).

Wysokość kosztów pożyczki jest uzależniona od kwoty pożyczki.

Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena zdolności kredytowej, z uwagi na:

 1. Widniejesz w rejestrach dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania aktualnych należności finansowych: Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) , Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG), Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG), ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 2. Brak zdolności kredytowej – jeśli kolejne zobowiązanie przekroczyłoby Twoje możliwości finansowe i negatywnie wpłynęło na Twoje finanse.

Dokładny powód odmowy udzielenia pożyczki wyślemy do ciebie SMS-em oraz mailem.

Opłata przygotowawcza jest to określona należność, pobierana przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów związanych z przygotowaniami do zawarcia Umowy pożyczki. Należy do nich m.in. wykonanie czynności takich jak:

 • zabezpieczenie kapitału niezbędnego do udzielenia pożyczki
 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury (np. platforma pożyczkowa, infolinia, obsługa klienta)
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę
 • sprawdzenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy w bazach danych:
  • Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) ,
  • Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG),
  • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG),
  • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD)
 • przygotowanie indywidualnej Umowy pożyczki i Harmonogramu Spłat
 • rezerwa na wypadek niespłaconej pożyczki

Kwota opłaty przygotowawczej może być różna, ponieważ zależy ona od czynników takich jak wysokość kwoty pożyczki oraz okres jej spłaty.

Opłata przygotowawcza jest naliczana w momencie podpisania Umowy Pożyczki, a następnie dzielona na liczbę rat pożyczki oraz pobierana w terminach spłaty rat (jest ona rozdzielana proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez pożyczkobiorcę co miesiąc wraz z każdą ratą).


Pożyczkobiorca nie ma obowiązku uiszczenia opłaty przygotowawczej przed zawarciem Umowy. Jednorazowe uiszczenie opłaty przygotowawczej nie jest również warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki.

W takiej sytuacji pożyczkodawca nie jest zobligowany do zwrotu opłaty przygotowawczej, ponieważ poniósł już wszelkie koszty związane z przygotowaniem indywidualnej Umowy Pożyczki.

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 4 600 300 lub 801 40 40 40, aby porozmawiać o możliwych opcjach.

Tak, wszystkie informacje o Kliencie pozyskane w procesie ubiegania się o pożyczkę są właściwie zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl.

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia Umowy Pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania Umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty weryfikujące zdolność kredytową oraz podmioty świadczące usługi kurierskie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami Kodeksu cywilnego) oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Decyzja dotycząca określenia Twojej zdolności do spłaty pożyczki zostanie podjęta automatycznie przez system informatyczny. Zebrane informacje (np. dot. wynagrodzenia, statusu mieszkaniowego, stanu cywilnego) zostaną wprowadzane do systemu, który oceni Twoją zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu pożyczki. W szczególnych przypadkach, jeśli pojawią się wątpliwości, Twój wniosek przekazany zostanie do pracownika Aasa Polska S.A., który podejmuje ostateczną decyzje o udzieleniu pożyczki.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Status wniosku możesz sprawdzić po zalogowaniu się do swojego Profilu na stronie Aasa Polska lub w aplikacji mobilnej Aasa Pożyczki.

Jeśli próba potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem Blue Media nie powiodła się, w ciągu 30 minut strona zostanie odświeżona i pojawi się możliwość wykonania przelewu.

Pamiętaj aby dane wprowadzone do wniosku o pożyczkę w Aasa były tożsame z danymi na koncie w banku, z którego dokonujesz przelewu.

Aby zmienić lub zaktualizować swoje dane teleadresowe prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem 22 4 600 300 lub 801 40 40 40. Nasi Doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 19.

Jeśli poprosiliśmy Cię o przesłanie dodatkowych dokumentów, możesz załączyć je do formularza kontaktowego dostępnego w zakładce "Kontakt" lub wysyłając mailem na adres info@aasapolska.pl. W dni robocze ich weryfikacja trwa do 5 godzin. O decyzji zostaniesz poinformowany mailem lub SMS-em.

Najwygodniejszym sposobem sprawdzenia ile rat zostało Ci do spłaty, a także jakiej wysokości jest najbliższa rata, jest zalogowanie się do swojego Profilu lub skorzystanie z aplikacji mobilnej Aasa Pożyczki.