Wygodna pożyczka – jaka powinna być?

Wygodna pożyczka – jaka powinna być?

Gdy myślimy o pożyczkach, najczęściej myślimy o tym, że dobra pożyczka to taka, która jest tania. Często jednak zapominamy o tym, że powinna być ona również wygodna. Czym jednak jest wygodna pożyczka i jak możemy ją wybrać w gąszczu dostępnych ofert?

Pożyczanie pieniędzy nie jest niczym złym – pożyczamy od bliskich, ale często też od banków i od pozabankowych firm pożyczkowych. Gdy nie mamy odpowiedniej gotówki na pokrycie wydatków, pożyczka to sprawdzony wybór. Teraz możemy nawet otrzymać ją przez internet, czyli nie musimy w ogóle wychodzić z domu, aby ją otrzymać.

Gdy chcemy wziąć dobrą pożyczkę, powinniśmy pamiętać o kilku kwestiach – koszty są tutaj bardzo ważne, ale nie powinny być one jednym czynnikiem, ponieważ liczy się również wygoda. Czym jest wygodna pożyczka?

Pożyczka wygodna, czyli łatwo dostępna

Zacznijmy od tego, że wygodna pożyczka powinna być łatwo dostępna, czyli powinna być łatwa do zaciągnięcia. Dzisiaj wyszukanie takiej oferty nie jest bardzo trudne, ponieważ większość pożyczek gotówkowych, zarówno tych bankowych, jako pozabankowych, można dostać na jasnych, prostych w spełnieniu warunkach.

W przypadku pożyczek na niższe sumy najczęściej wystarczy sam dowód osobisty, czyli nie trzeba wtedy donosić żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład od pracodawcy. Warto przy tym zaznaczyć, że nie oznacza to, że pożyczka udzielana jest tylko na podstawie dowodu. Firmy pożyczkowe i banki sprawdzają także klientów w bazach takich jak BIK czy BIG. Gdy mamy niespłacone zadłużenie, możemy nie otrzymać pożyczki. W takiej sytuacji możemy poszukać pożyczek bez BIK, ale są one już znacznie droższe, ponieważ są bardziej ryzykowne dla pożyczkodawcy.

Łatwo dostępna pożyczka to także pożyczka internetowa – można dostać ją bez wychodzenia z domu, często nawet w ciągu weekendu, dlatego nie możemy załatwić wtedy wszystko od ręki i pieniądze możemy mieć u siebie w kilkanaście minut. Warto przy tym zaznaczyć, że pożyczki internetowe pozabankowe są łatwiej dostępne od tych bankowych – aby dostać pożyczkę on-line w banku, musimy być jego klientem.

Pożyczka wygodna, czyli z łatwą w spłacie ratą

Kolejny czynnik, który determinuje wygodę pożyczki, to wysokość jej raty. Oczywiście, możemy wziąć chwilówkę, gdy potrzebujemy mniejszą sumę, ale jeśli pożyczamy więcej niż 1 000 złotych, najlepiej zdecydować się na pożyczkę ratalną.

Dzięki rozłożeniu pożyczki na raty możemy spłacić nasze zadłużenie jeszcze łatwiej, ponieważ raty nie będą wtedy stanowiły zagrożenia dla stabilności domowego budżetu.

Wysokość raty możemy najczęściej ustalić samodzielnie – przy pożyczkach on-line wystarczy skorzystać ze specjalnych kalkulatorów albo suwaków. System wtedy od razu policzy za nas wysokość raty oraz ogólne koszty pożyczki.

Pożyczka wygodna, czyli dopasowana indywidualnie

Nie zapominajmy też o tym, że wygodna pożyczka powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb klienta – oznacza to, że powinna dawać możliwość wyboru wysokości raty, jak już wspomnieliśmy, ale również powinna pozwalać na spłatę przed czasem bez ponoszenia dodatkowych opłat, może też dawać możliwość zawieszenia płatności rat – tak zwanych wakacji kredytowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.