Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Przedawnienie długu – co to jest?

Przedawnienie długu – co to jest?

 

Osoby, które mają zadłużenie, ale wierzyciel nie upomina się o nie, mogą uniknąć jego zapłaty. Musi dojść wtedy do tak zwanego przedawnienia długu. Czym dokładnie jest przedawnienie i kiedy ma miejsce?

Często możemy spotkać się ze zdaniem, że niektórych długów nie trzeba już spłacić, ponieważ doszło do ich przedawnienia. Prawo jednak reguluje dokładnie tę kwestię i sam fakt, że dług powstał kilka lat temu i zaprzestano jego spłacania, nie oznacza, że doszło do przedawnienia.

Przedawnienie długu – co to jest?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. W zależności od tego, o jakim długu jest mowa, termin ten może wynosić od 1 roku do nawet 10 lat.

Dłużnik nie ma obowiązku płacić przedawnionych długów, nawet jeśli ubiega się o to wierzyciel czy firma windykacyjna. Warto więc pamiętać o tym, że w takiej sytuacji prawo stoi po stronie dłużnika – musi on jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przedawnionych długów nie trzeba już regulować. Nie oznacza to jednak wcale, że zadłużenie znika – może pozostać po nim wpis w bazie dłużników albo konsekwencją może być wpisanie na inną czarną listę.

 

Przykładowe terminy przedawnienia się długów:

 • dług wynikający z umowy przewozu, na przykład niezapłacony bilet komunikacyjny – 1 rok
 • długi wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) – 2 lata od momentu wykonania zlecenia albo dzieła
 • długi wynikające z umowy o pracę – 3 lata
 • długi z tytułu niezapłaconego mandatu karnego – 3 lata
 • długi wynikające z pożyczek, kredytów, na karcie kredytowej – 3 lata
 • zadłużenia czynszowe – 3 lata
 • długi z tytułu umowy ubezpieczenia – 3 lata
 • niezapłacony podatek od nieruchomości – 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • niezapłacony podatek dochodowy – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • składki ZUS – 5 lat (dla powstałych po 2012 roku) albo 10 lat (dla powstałych po 2012 roku)
 • długi spadkowe – 10 lat

Warto przy tym wskazać, że poza wymienionymi wyjątkami okres przedawnienia długu liczony jest od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się jego spłaty. Przykładowo, w przypadku pożyczek to dzień kolejny po terminie spłaty, a nie dzień zaciągnięcia pożyczki.

 

Bieg przedawnienia i jego przerwanie

Dług przedawnia się tylko wtedy, gdy wierzyciel, ale też dłużnik nie poruszają jego tematu, czyli nie wykonują żadnych czynności związanych z długiem. Zatem najczęściej jest to sytuacja, gdy wierzyciel zapomina o długu i się o niego nie upomina.

 

Bieg przedawnienia może być jednak przerwany. Można to zrobić przez każdą czynność przed sądem albo organem powołanym do rozpatrywania roszczeń lub sądem polubownym, przez wszczęcie mediacji albo uznanie roszczenia przez dłużnika. Zatem jeśli wierzyciel skontaktuje się z dłużnikiem i ten przyzna, że ma dług, będzie chciał rozłożyć go na raty, wówczas przerywa to bieg przedawnienia i jest on naliczany od nowa.

 

W razie problemów związanych z przedawnieniem długo warto skontaktować się z prawnikiem.

Ten wpis znajduje się w kategorii