Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Chwilówka – pilnuj terminu spłaty!

Chwilówka – pilnuj terminu spłaty!

Pożyczki na rynku szybkich pożyczek to najszybszy sposób pozyskania środków finansowych za pośrednictwem Internetu. Dla wielu osób chwilówka to jedyny sposób na pozyskanie pożyczek.

Wynika to z braku posiadania odpowiedniej historii kredytowej czy też zdolności kredytowej by starać się zarówno kredyty, a także pożyczki, które wymagają bardzo korzystnych warunków finansowych.

Gdy wybiera się pożyczki w formie chwilówek można obecnie bardzo wygodnie sprawdzić oraz porównać poszczególne oferty z tego rynku za pośrednictwem Internetu.

Ma to duże znaczenie gdy szuka się pożyczek, które są dostępne na korzystnych warunkach finansowych. Jednocześnie przy decydowaniu się na pożyczki internetowe można liczyć na bardzo krótki czas pozyskania środków finansowych.  

Jest to bardzo duża korzyść decydowania się na oferty pożyczek, które można w bardzo krótkim czasie pozyskać za pośrednictwem Internetu. Jednak chwilówki dostępne są również w stacjonarnych oddziałach. jesienna-pozyczka

Korzystne warunki w zakresie kosztów

Przy decydowaniu się na oferty pożyczek można postawić na pożyczki, które dostępne są w promocyjnych warunkach. Wówczas można wyselekcjonować takie oferty, które pozwalają na zapewnienie dużo mniejszych rat miesięcznych, które trzeba będzie spłacać przy regularnych spłacaniu pożyczek.

Bardzo ważne jest również, że wiele promocyjnych pożyczek może również umożliwiać pożyczenie pieniędzy przy braku kosztów. Takie chwilówki są coraz częściej dostępne na rynku firm pożyczkowych co między innymi wynika z tego, że wiele firm pożyczkowych oferuje swoje produkty za pośrednictwem Internetu, gdzie jest duża konkurencja. Najczęściej na korzystniejsze oferty pożyczek mogą liczyć zarówno nowi klienci, a także stali klienci. Warto również sprawdzać i porównywać oferty różnych ofert pożyczek co pozwala na wybranie takich, które są rzeczywiście dla nas najlepsze. 

Ratalne i jednorazowo spłacane pożyczki

Chwilówki najczęściej są pożyczkami, które trzeba w całości spłacić po krótkim okresie czasu. najczęściej jest to okres jednego lub dwóch miesięcy. Zdarza się, że takie pożyczki dostępne są również w formie średnioterminowych pożyczek. Znacznie częściej takie pożyczki można znaleźć w firmach działających za pośrednictwem oddziałów.

Jednak również w Internecie rośnie rynek pożyczek, które pozwalają na zapewnienie środków finansowych w dłuższym okresie czasu, a jednocześnie spłaconych w kilku ratach. Pozwala to na znacznie łatwiejsze dokonanie spłaty, bo rozłożenie płatności na raty pozwala na ograniczenie wysokości kwot, które trzeba spłacić jednorazowo.

Natomiast pożyczki na okres miesiąca czy dwa zapewniają bardzo szybkie możliwości ich pozyskania co ma bardzo duże znaczenie w sytuacji gdy bardzo szybko trzeba pozyskać środki finansowe. Ważne jest również, że chwilówki udzielane są przez Internet co znów pozwala na bardzo wygodne wypełnienie wniosków pożyczkowych oraz szybkie uzyskanie odpowiedzi czy pożyczka została przyznana.

Bardzo ważne jest by przy spłacaniu chwilówek pamiętać o terminach spłaty, bo inaczej koszty spłacenia pożyczki znacząco rosną. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.