Co obniża twoją zdolność kredytową?

Co obniża twoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest bardzo ważna w przypadku decydowania się na kredyty. Przy kredytach banki sprawdzają między innymi historię kredytową a także zdolność kredytową.

Sprawdzenie ich pozwala na ocenę ryzyka udzielania kredytów przez banki klientom.

Decydując się na kredyty bardzo ważne jest by posiadać zarówno dobrą historię kredytową, a także zdolność kredytową. Historia kredytowa to ocena wszystkich kredytów, które były zaciągane przez klientów przez ostatnie pięć lat.

Banki sprawdzają między innymi czy kredyty były regularnie spłacane, czy nie pojawiały się problemy z odzyskaniem środków finansowych uzyskanych z kredytów. Jeśli posiada się negatywną historię kredytową wówczas uzyskanie środków finansowych z kredytów będzie trudne. Natomiast dobra historia kredytowa pozwala na znacznie szybsze i łatwiejsze pozyskanie nawet dużych sum pieniędzy. Warto jest z tego powodu dbać o budowanie pozytywnej historii kredytowej.

Dobra zdolność kredytowa

Przy staraniu się o kredyty ważna jest również zdolność kredytowa. Zależy ona między innymi od posiadanych pożyczek czy kredytów.

pozyczka-online-na-lato

Jednocześnie zdolność kredytowa jest znacznie ograniczona gdy posiada się niespłacone kredyty czy pożyczki. Wówczas trudno jest uzyskać kredyty i najczęściej można decydować się wyłącznie na pożyczki w firmach finansowych, które nie sprawdzają zadłużenia klientów. Na dobrą zdolność kredytową wpływają oczywiście dochody. Przy staraniu się o duże sumy pieniędzy w formie kredytów można również zwiększyć zdolność kredytową gdy posiada się zastaw czy też hipotekę.

Można również decydować się na poręczycieli, którzy również pozwalają na uzyskanie znacznie większych sum pieniędzy poprzez zwiększenie zabezpieczenie kredytu.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Jeśli chce się zwiększyć zdolność kredytową bardzo ważne jest między innymi spłacenie drobnych kredytów. Dotyczy to między innymi zadłużenia na kartach kredytowych, czy też zadłużenia na rachunkach bankowych. Pozwala to na zwiększenie zdolności kredytowej poprzez poprawienie warunków finansowych.

Im lepsze warunki finansowe posiada klient banku tym może skorzystać ze znacznie lepszych ofert bankowych. Jednocześnie znacznie łatwiej można pozyskać kredyty bankowe gdy posiada się korzystne warunki finansowe.

Korzystne warunki ofert kredytowych

Decydując się na oferty kredytowe posiadanie bardzo dobrej zdolności kredytowej jest bardzo ważne gdy chce się skorzystać promocyjnych ofert kredytowych. Takie oferty posiadają mniejsze koszty związane między innymi z oprocentowaniem, prowizjami, a także różnego rodzaju kosztami kredytowymi.

Pozwala to na uzyskanie kredytów, które są dostępne przy znacznie mniejszych kosztach co przekłada się na niższe odsetki, a zatem raty miesięczne. Ma to bardzo duże znaczenie gdy chce się ograniczyć miesięczne raty. Im mniejsze raty się płaci tym znacznie łatwiej jest spłacić raty kredytowe. Można wówczas ograniczyć koszty spłacania kredytów i znacznie zmniejszyć obciążenie budżetu kredytów. Jednocześnie można w wielu przypadkach znacznie szybciej spłacić kredyty bankowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.