Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa

Kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa

Na rynku finansowym można decydować się na kredyty lub pożyczki. Gotówkowe produkty finansowe to produkty konsumenckie, które są kierowane do indywidualnych klientów.

Pozwalają one przeznaczyć kredyty i pożyczki gotówkowe na dowolny cel.

Decydując się na kredyty i pożyczki gotówkowe można pozyskać środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na dowolny cel. Jednocześnie przy decydowaniu się na takie produkty można pozyskać produkty finansowe, przy których nie trzeba przedstawiać wielu dokumentów.

Bardzo często pożyczki i kredyty gotówkowe można pozyskać przy minimalnych formalnościach. Dodatkowo można często pozyskać środki finansowe w bardzo krótkim czasie.

Dotyczy to szczególnie decydowania się na produkty finansowe bez konieczności korzystania z oddziałów bankowych. Wiele produktów finansowych można pozyskać bezpośrednio za pośrednictwem serwisów bankowych. Pozwalają one na bezpieczne, szybkie oraz bardzo wygodne pozyskanie kredytów bankowych bez wychodzenia z domu. jesienna-pozyczka

Różnice między kredytami i pożyczkami

Kredyty bankowe to takie produkty finansowe, które dostępne są jedynie za pośrednictwem banków. Jedynie banki oferują kredyty, gdyż mogą być one udzielane jedynie na podstawie prawa bankowego. Jednocześnie decydując się na kredyty można mieć pewność, że w bankach można liczyć na znacznie bardziej pewne pod kątem bezpieczeństwa produkty finansowe.

Natomiast pożyczki gotówkowe mogą być oferowane w bankach, a także za pośrednictwem firm finansowych. Przy decydowaniu się na pożyczki gotówkowe niezbędne jest znacznie bardziej szczegółowe sprawdzenie informacji dotyczących firm finansowych. Pożyczki gotówkowe mogą być udzielanie przez wszystkie firmy działające na rynku finansowym.

Kredyty na korzystniejszych warunkach

Do korzyści posiadanych przez kredyty gotówkowe można zaliczyć znacznie lepsze warunki finansowe, na których oferowane są poszczególne kredyty. Banki oferują produkty ze znacznie mniejszym oprocentowaniem czy też mniejszymi kosztami dodatkowymi.

Pozwala to na uzyskanie dostępu do produktów na znacznie korzystniejszych warunkach finansowych. Ma to duże znaczenie w przypadku gdy chce się wybrać takie produkty finansowe, które mają niskie raty kredytowe. Jednocześnie banki mogą oferować również wiele ofert promocyjnych, które mają ograniczone koszty kredytowania.

Pożyczki gotówkowe

Gdy chce się znacznie szybciej pozyskać produkty finansowe znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na pożyczki gotówkowe, które są dostępne w firmach finansowych.

Takie pożyczki pozwalają na zapewnienie minimalnych formalności. Pozwala to na decydowanie się na pożyczenie pieniędzy za pośrednictwem serwisów internetowych oferujących pożyczki. Jednocześnie pożyczki gotówkowe, które można przeznaczyć na dowolny cel są dostępne na korzystnych warunkach finansowych. Wiele pożyczek jest dostępnych również na promocyjnych warunkach finansowych. jesienna-pozyczka

Nie są to tak bardzo korzystne warunki jak w przypadku kredytów, ale można również pożyczyć pieniądze przy dużo mniejszych ratach do spłacania.  

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.