Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka gotówkowa - miej ją pod kontrolą!

Pożyczka gotówkowa - miej ją pod kontrolą!

Gdy chce się pozyskać w krótkim czasie środki finansowe dobrym rozwiązaniem może być decydowanie się na pożyczki gotówkowe. Postawić można na gotówki pożyczkowe, które są dostępne w firmach finansowych jak też w bankach.

Jednocześnie można obecnie bardzo wygodnie wyselekcjonować takie pożyczki, które pozwalają na korzystanie z dużo niższych kosztów pożyczkowych.

Decydując się na pożyczki gotówkowe ważne jest decydowanie się na takie produkty, które pozwalają na pozyskanie odpowiedniej sumy pieniędzy, a jednocześnie produkty finansowe, który zapewniają niskie koszty pożyczkowe. Jednocześnie decydując się na pożyczki gotówkowe można postawić na internetowe serwisy, które pozwalają na wygodne wyselekcjonowanie korzystnych produktów finansowych.

Obecnie działa wiele serwisów finansowych, które pozwalają na wybranie produktów pożyczkowych zapewniających najbardziej korzystne oferty.

Porównanie ofert pozwala na wybranie takich, które dostępne są na bardziej korzystnych warunkach w zakresie kosztów pożyczkowych. Wówczas można skorzystać z takich pożyczek, które są znacznie łatwiejsze przy spłacaniu pożyczek.

Jak łatwiej spłacać pożyczki?

Jeśli chce się łatwiej spłacić pożyczki gotówkowe bardzo ważne jest decydowanie się na takie, które pozwalają na korzystanie z dopasowanych rat.

Jednocześnie im mniejsze raty czy odsetki tym znacznie łatwiej jest spłacać pożyczki gotówkowe. Warto jest decydować się na sprawdzenie pożyczek w różnych firmach finansowych.

Obecnie jest znacznie łatwiej znaleźć bardzo korzystne oferty pożyczkowe, gdyż można wiele ofert znaleźć za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na znalezienie takich pożyczek, które gwarantują niskie raty co wynika z niższych rat.  

Kontrolowanie spłaty pożyczek

Gdy chce się spłacać pożyczkę w sposób regularny bardzo ważne jest odpowiednie kontrolowanie takich spłat. Warto jest zdecydować się na ustalenie stałych przelewów co pozwala na wygodniejsze spłacanie pożyczki.

Dodatkowo można również nie zapominać o spłacaniu poszczególnych rat pożyczkowych. Bardzo ważne jest również by zawsze decydować się na takie pożyczki, które mają raty odpowiednio dopasowane do posiadanych dochodów.

Wówczas można mieć pewność, że nie będzie trudno spłacać pożyczki w sposób regularny.

Oszczędności i pożyczki

Gotówkowe pożyczki pozwalają na przeznaczenie pozyskiwanych środków finansowych na dowolny cel. Jednocześnie można decydować się na pożyczki, które mają bardzo korzystne warunki finansowe. Jednak często spłacanie pożyczek gotówkowych wymaga również oszczędności.

Wówczas można mieć pewność, że będzie się posiadało środki finansowe, które pozwalają na regularne spłacanie rat pożyczkowych. Ważne jest również decydowanie się na takie pożyczki gotówkowe, które są również oferowane w takich sumach, które nie są nadmiernie duże. Należy brać pod uwagę, że każda pożyczka gotówkowa musi być spłacana z przyszłych dochodów.

Ważne jest z tego powodu decydowanie się na takie pożyczki, które są dopasowane do możliwości finansowych, które się posiada.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.