Kredyt odnawialny – na czym polega?

Kredyt odnawialny – na czym polega?

Kredyty pozwalają na korzystanie z różnych produktów finansowych. Wiele takich produktów finansowych pozwala na uzyskanie środków finansowych na korzystnych warunkach oraz znacznie lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów.

Do takich produktów finansowych można zaliczyć kredyty odnawialne, które są wygodne w regularnym korzystaniu, gdyż automatycznie po spłaceniu można korzystać z nowego kredytu.

Kredyty odnawialne dostępne są w rachunkach bankowych. Takie kredyty pozwalają na uzyskanie stałego dostępu do linii kredytowej. Przy decydowaniu się na kredyty odnawialne bardzo ważne jest by wybierać produkty finansowe, które są dostępne na korzystnych warunkach finansowych.

Warto decydować się na takie produkty, które mają niskie koszty, co wynika z wysokości oprocentowania. Jednocześnie odnawialny kredyt może być również dostępny w różnych wysokościach. Warto jest sprawdzić różne oferty odnawialnych kredytów dostępne na rynku, co pozwala na wyselekcjonowanie takich kredytów, które pozwalają na ułatwienie spłacenia kredytów.

Stałe kredyty

Decydując się na stałe kredyty jak kredyty odnawialne ważne jest postawienie na takie kredyty, które są łatwo dostępne za pośrednictwem banków pozwalających na zapewnienie również jak najbardziej dopasowanych korzystnych warunków finansowych.

pozyczka-online-na-lato

Obecnie wybranie takich ofert jest znacznie łatwiejsze, gdyż można decydować się na sprawdzenie oraz porównanie ofert wielu banków za pośrednictwem Internetu. Znaczenie ma również by decydować się na takie oferty kredytów, które pozwalają na najkorzystniejsze warunki finansowe w zakresie kosztów.

Przy kredytach dotyczy to nie tylko oprocentowania, a także innych rodzajów kosztów jak prowizje. Szukanie korzystnych warunków w zakresie kosztów kredytu znacznie ułatwia spłacenie kredytu.

Internetowe oferty banków

Decydować można się również na kredyty w bankach internetowych. Takie banki oferują swoje produkty finansowe jedynie za pośrednictwem wyłącznie Internetu. Pozwala to na bardzo wygodne wyselekcjonowanie korzystnych ofert kredytów bankowych. W Internecie można znacznie wygodniej korzystać z dostępu do rachunków bankowych.

Można w ten sposób bardzo szybko skorzystać z kredytów odnawialnych. Internetowe oferty pozwalają na uzyskanie dostępu do takich produktów finansowych, które znacznie szybciej mogą być przyznane bezpośrednio za pośrednictwem Internetu.

Wypełnienie wniosków internetowych pozwala na bardzo szybkie oraz wygodne wysłanie winsoku do banku. 

Odnawialne kredyty dostępne w każdej chwili

Jedną z większych korzyści decydowania się na internetowe kredyty odnawialne jest to, że w każdej chwili można z nich skorzystać. Ma to duże znaczenie szczególnie w kontekście decydowania się na takie kredyty, z których chce się korzystać regularnie.

pozyczka-online-na-lato

Wiele osób korzystać z odnawialnych kredytów w kartach kredytowych jak też rachunkach bankowych. Dodatkowo kredyty odnawialne to często wybierane produkty finansowe przez firmy. W firmach korzystanie z kredytów odnawialnych pozwala na łatwiejsze zachowanie płynności finansowej. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.