Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Kara za przekroczenie terminu spłaty pożyczki

Kara za przekroczenie terminu spłaty pożyczki

Jeżeli chcemy zdecydować się na szybką pożyczkę przez internet lub pożyczkę w placówce stacjonarnej, musimy podpisać umowę. W niej zobowiązujemy się do terminowego spłacania należności – jednorazowo lub w ratach. Gdy przekroczymy termin spłaty, jesteśmy narażeni na konsekwencje wskazane w umowie. Są one zależne od instytucji udzielającej pożyczek.

Najlepiej nie dopuszczać do powstania nieterminowo zadłużenia – jeżeli przekroczymy termin spłaty, już od pierwszego dnia pożyczkodawca może zacząć naliczać określone kary. Niestety, nierzadko są one dość wysokie, co powoduje, że zwiększa się nasza wysokość zadłużenia.

Przede wszystkim narażamy się na dodatkowe kary finansowe – oprócz oprocentowania za przeterminowane zadłużenie firmy pożyczkowe stosują też dodatkowe kary za monity o przypominaniu o długu. Zwykle pierwszy monit wysyłany jest już po 7 dniach od momentu terminu spłaty, natomiast odsetki podliczane są już od pierwszego dnia zadłużenia. Gdy nie spłacimy zadłużenia w wyznaczonym przez pożyczkodawcę czasie, sprawa może trafić do firmy windykacyjnej, a potem do komornika, co powoduje, że koszty rosną jeszcze bardziej.

Ile wynoszą kary za nieterminową spłatę pożyczki?

Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku zalegania ze spłatą jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Obecnie stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. Pożyczkodawca przekazuje klientowi informację o aktualnej wysokości rocznej stopy oprocentowania przeterminowanego zadłużenia.

Z kolei koszty związane z monitami, czyli przypominaniem klientowi o zadłużeniu, są już zróżnicowane i zależne od firmy pożyczkowej. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zwykle pierwsza płatna informacja przekazywana jest w terminie 7 dni od wymaganego momentu spłaty, ale niektóre firmy naliczają koszty czynności upominawczych już od 1 dnia od terminu spłaty. Zapłacić możemy za otrzymane SMS-y z przypomnieniem, e-maile, telefony oraz monity listowe. Koszty wynoszą zwykle od 30 do 50 złotych za monit, ale mogą rosnąć wtedy, gdy nie przyniosą oczekiwanych efektów. Łączne koszty mogą w związku z tym wynieść nawet ponad 200 złotych, gdy ze spłatą pożyczki spóźnimy się o miesiąc.

Jak uchronić się od kary za niespłacenie pożyczki?

Jeżeli nie mamy wystarczających środków do spłaty zaciągniętej pożyczki, mamy kilka dróg postępowania. Przede wszystkim sprawdźmy, czy pożyczkodawca daje opcję przedłużenia okresu spłaty – nazywana jest ona także karencją. Wówczas możemy odroczyć spłatę o wskazaną liczbę dni, ale odbywa się to za dodatkową opłatą. Jest ona niższa niż kwota do spłaty, ale i tak podwyższa koszt pożyczki.

Drugą opcją, gdy nasze problemy finansowe są poważniejsze, dlatego nie będziemy mogli spłacić rat w aktualnej wysokości nawet po karencji, jest obniżenie wysokości rat pożyczki. Oznacza to wydłużenie całkowitego okresu spłaty oraz większe koszty, niemniej jednak możemy wtedy uchronić się przed wysokimi kosztami upominawczymi i windykacyjnymi. Pamiętajmy o tym, aby o zmniejszenie rat pożyczki zgłosić się do pożyczkodawcy przed powstaniem nieterminowego długu.

Ten wpis znajduje się w kategorii