Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jakie są skutki kradzieży tożsamości?

Jakie są skutki kradzieży tożsamości?

Kradzież tożsamości ze względu na możliwości jej wykorzystania za pośrednictwem Internetu może być bardzo poważną sprawą. Ważne jest decydowanie się na bezpieczne korzystanie z dowodu tożsamości.

Jednocześnie w przypadku zgubienia czy też kradzieży dokumenty bardzo ważne jest szybkie podejmowanie odpowiednich reakcji.

Gdy zostanie ukradziony dokument tożsamości może on być wykorzystany w bardzo wielu czynnościach w sieci. Jednak problemem bywa również kradzież informacji danej osoby jak numery identyfikacyjne, dane osobowe.

Takie informacje również mogą być wykorzystane przez przestępców w przestrzeni internetowej. Ważne jest z tego powodu bardzo ostrożne podchodzenie do przedstawiania informacji w formie danych osobowych za pośrednictwem Internetu.

Niezbędne jest decydowanie się na używanie wszystkich danych osobowych jedynie na sprawdzonych stronach, które są odpowiednio zabezpieczone, należą do firm dbających we właściwy sposób na bezpieczeństwo. Nie powinno się podawać danych osobowych w przypadku posiadania podejrzeń związanych z miejscem podawania danych.

Sprawdzanie stron internetowych

Gdy zamierza się przedstawić informacje w formie danych osobowych ważne jest dokładne sprawdzenie strony internetowej gdzie takie dane się prezentuje. Takie strony powinny być przede wszystkim w odpowiedni sposób zabezpieczone. Na takich stronach prezentowana jest między innymi informacja w formie kłódki, która najczęściej w przeglądarkach ma kolor zielony. jesienna-pozyczka

Oznacza to, że połączenie jest bezpieczne a strona należy do firmy, z którą podejmuje się kontakt czy gdzie realizowana jest określona transakcja. Takie formy zabezpieczenia przesyłania danych w Internecie stosowana jest między innymi przez banki.

Jednocześnie w firmach telekomunikacyjnych czy bankach najczęściej prezentuje się swoje dane w przypadku podpisywania różnych umów w formie zdalnej. Jednak również na innych stronach internetowych prezentuje się dane osobowe, co również należy robić z rozwagą. Wówczas można unikać ryzyka związanego z możliwością kradzieży danych osobowych i wykorzystania ich w przestępstwach.

Przestępstwa a ukradzione dane

Ukradzione dane mogą być wykorzystywane nawet do realizowania przestępstw. Jest to największy problem przy kradzieży danych. Ważne jest zatem na szybkie reagowania na kradzież danych.

Jeśli tylko ma się informację, że dane mogą być wykorzystywane w sposób niewłaściwy choćby w przypadku kradzieży danych z serwisu, z którego się korzystało należy to zgłaszać na policję. Pozwala na zmniejszenie ryzyka wykorzystywania takich danych osobowych. Ukradzione dane pozwalają bowiem na wyrobienie fałszywych dokumentów. Wówczas takie dokumenty mogą być wykorzystywane do realizowania różnego rodzaju transakcji.

Największym problemem jest zatem utrata danych pozwalających na wytworzenie dokumentów. Jednak utrata wszelkiego rodzaju danych osobowych może być poważnym problemem, co wymaga odpowiedniego posługiwania się danymi osobowymi w sposób, który ogranicza maksymalnie ryzyko ich utraty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.