Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Wyciągi z konta – przechowywać czy wyrzucać?

Wyciągi z konta – przechowywać czy wyrzucać?

Wielu z nas regularnie otrzymuje papierowe wyciągi z konta bankowego na swój adres pocztowy. Niektórzy dostają takie dokumenty na swój adres e-mailowy. Czy powinniśmy je przechowywać, a może nie są potrzebne i można je wyrzucić? Jeśli również masz podobny dylemat, zapraszamy do sprawdzenia naszego poradnika.

Wyciąg bankowy jest dokumentem przygotowywanym przez bank i przekazywanym właścicielowi rachunku bankowego. Na wyciągu możemy zbiorczo zobaczyć wszystkie wykonane na naszym koncie operacje za wskazany okres – najczęściej jest to jeden miesiąc.

Jakie informacje zawiera wyciąg z konta?

Dokument ten prezentuje zarówno operacje uznające, czyli wpływy na nasz rachunek bankowy, jak operacje obciążające, czyli na przykład przelewy, zakupy kartą i inne dyspozycje i opłaty jak opłata za prowadzenie konta.

Oprócz tego na ostatniej stronie dokumentu możemy zobaczyć stan rachunku na koniec okresu rozliczeniowego, a także inne informacje jak data przeprowadzenia transakcji, dane kontaktowe do banku.

Jak przygotowuje się wyciągi bankowe?

Aktualnie wyciągi bankowe są generowane komputerowo – mogą być one przygotowywane automatycznie albo na żądanie klienta. Spotykamy się z dwoma formami wyciągów bankowych, a mianowicie jako papierowy dokument przesyłany zwykłą pocztą do klienta, a także jako dokument elektroniczny – najczęściej w formacie PDF.

Aktualnie większość banków przesyła do klientów wyciągi w formie elektronicznej – to tańsze i bardziej ekologiczne. Zazwyczaj wtedy, gdy chcemy regularnie otrzymywać wyciągi w formie papierowej, musimy zapłacić za taką właśnie usługę.

Do czego mogą przydać się wyciągi bankowe?

Wyciągi bankowe stanowią dokument potwierdzający nasze operacje na rachunku. Dzięki nim możemy skontrolować stan naszego konta bankowego i sprawdzić, czy wszystkie operacje są zgodne z rzeczywistością, na przykład, czy nie pobrano jakiejś niesłusznej opłaty. To bardzo pomocne dla osób, które nie sprawdzają regularnie konta on-line.

Oprócz tego wyciąg z konta bankowego pomoże nam wtedy, gdy będziemy chcieli wziąć pożyczkę albo kredyt. W przypadku pożyczek gotówkowych bank albo instytucja pozabankowa mogą poprosić nas o wyciąg w celu potwierdzenia naszych dochodów. Zwykle wystarczający okres to 3 miesiące wstecz. Z kolei w przypadku kredytów hipotecznych, mieszkaniowych bank może poprosić nas już o przekazanie wyciągu obejmującego ostatnie 2-3 lata.

Zatem – przechowywać czy wyrzucać?

Gdy nie przeszkadzają nam dodatkowe papiery, wyciągi bankowe warto zostawić. Mogą przydać się przy dokumentowaniu naszych dochodów przy zaciąganiu pożyczek i kredytów.

W przypadku wyciągów w formie elektronicznej jest to jeszcze prostsze – zwyczajnie zapisujemy plik na swoim dysku albo w innym miejscu. Aby nie utracić wyciągów, warto zrobić ich kopię zapasową albo przechowywać w tak zwanej chmurze.

Oczywiście, nawet jeśli wyrzucimy poprzednie wyciągi, zawsze możemy wygenerować wyciąg samodzielnie dla naszego konta bankowego albo poprosić o to bank – wtedy jednak może on zażądać zapłaty za przygotowanie i dostarczenie dokumentu.

Ten wpis znajduje się w kategorii