Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Mały dług może stać się dużym problemem

Mały dług może stać się dużym problemem

Długi nie są niczym złym wtedy, gdy spłacamy je terminowo. Powinniśmy pamiętać o tym, by regulować zobowiązania punktualnie. W przeciwnym przypadku mały dług może stać się dla nas bardzo dużym problemem!

Raty pożyczek i kredytów, rachunki, alimenty, mandaty – długi mogą mieć różne źródła. Oczywiście, jeśli spłacamy je zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, wtedy nie narażamy się na żadne negatywne konsekwencje. Problemy mogą jednak pojawić się wtedy, gdy nie będziemy regulowali ich terminowo.

Kiedy mały dług może stać się dużym kłopotem?

Przede wszystkim powinniśmy uważać na sytuacje, gdy nasze długi zaczynają stanowić większość naszych kosztów. W takim przypadku ryzyko, że pojawią się jeszcze większe kłopoty jest bardzo duże. Co więcej, wystarczy jedna nieodpowiednia decyzja i możemy wpaść w spiralę zadłużenia.

Zwykle mały dług może przeistoczyć się w duży kłopot wtedy, gdy zaczynamy mieć niestabilną sytuację finansową. Utrata pracy, większe wydatki związane z chorobą, wypadkiem i innymi niespodziewanymi sytuacjami, problemy osobiste – to wszystko może odbić się na naszej gorszej kondycji finansowej. Wówczas powinniśmy zachować szczególną ostrożność i nie wydawać zbyt wiele, aby pieniędzy wystarczyło nam na spłatę długów.

Również powinniśmy uważać z zaciąganiem kolejnych pożyczek i kredytów wtedy, gdy już teraz je mamy. Jedna pożyczka może zawalić nasz budżet jak domek z kart. Właśnie wtedy pojawia się ryzyko spirali zadłużenia – zaciąganie kolejnych pożyczek tylko po to, aby spłacić kolejne. jesienna-pozyczka

Jak zapobiegać kłopotom związanym z długami?

Oczywiście, najlepiej mieć jak najmniej długów. Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to całkowicie możliwe. Kredyt hipoteczny, pożyczka na zakup wyposażenia domu, różne rachunki – każdy z nas ma swoje stałe opłaty, które pokrywa każdego miesiąca.

Aby nie stały się one zbyt dużym obciążeniem dla naszego domowego budżetu, powinniśmy zaplanować swój budżet domowy. W tym celu możemy wykorzystać różne aplikacje na smartfony, programy komputerowe lub szablony do wydrukowania z internetu. Z budżetem możemy łatwiej planować kolejne wydatki – zawsze wyznaczmy wtedy część naszych wpływów na spłatę zadłużenia i płaćmy je w pierwszej kolejności.

Nie pożyczajmy również ponad miarę – bardziej opłacalne jest oszczędzanie, ponieważ pożyczka zawsze będzie związana z kosztami i będziemy musieli oddać więcej. Aby zmniejszyć potrzebę kupowania, możemy też planować nasze zakupy – jedna lista tego, co jest nam potrzebne w ciągu najbliższych miesięcy, pomoże w ograniczeniu wydatków.

Co wtedy, gdy mały dług jest już dużym kłopotem?

Jeśli nasz mały dług zaczyn rosnąć i staje się dużym kłopotem, nie powinniśmy chować głowy w piasek. Jeśli widzimy, że możemy nie spłacić najbliższej raty pożyczki czy kredytu, skontaktujmy się z wierzycielem i wyjaśnijmy sytuację. Być może uda się zmniejszyć raty przed wydłużenie okresu spłaty.

Gdy nasza sprawa jest już na etapie windykacji, w takim przypadku powinniśmy podjąć współpracę z firmą windykacyjną.

Jeśli tego nie zrobimy, nasza sprawa może trafić do sądu, a potem do komornika. Możemy razem z windykatorem uzgodnić szczegóły spłaty naszego zadłużenia i ustalić raty, które będą łatwe w spłacie. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.