Bierzesz pożyczkę online? Przeczytaj umowę!

Bierzesz pożyczkę online? Przeczytaj umowę!

Pożyczkę możemy obecnie otrzymać nawet bez wychodzenia z domu – wszystko załatwimy przez internet. Musimy jednak pamiętać o tym, by zawsze zapoznać się z umową i innymi dokumentami przed jej sygnowaniem.

Jednym z grzechów wielu pożyczkobiorców jest brak przeczytania umowy i innych dokumentów dołączonych do niej. Gdy sygnujemy umowę bez zapoznania się z jej zapisami, wówczas zgadzamy się na te warunki, które zostały w niej zawarte. To może rodzić poważne problemy wtedy, gdy okaże się, że pożyczkodawca zastosuje zapisy, o których nie wiedzieliśmy, na przykład naliczy nam opłaty.

Pożyczki internetowe zostały zaprojektowane tak, aby pożyczenie pieniędzy było możliwe bez wychodzenia z domu – wszystkie formalności możemy załatwić on-line. W trakcie procesu ubiegania się o pożyczkę także powinniśmy zapoznać się z regulaminem, tabelami opłat oraz z umową. Możemy zrobić to na komputerze.

Jak czytać umowę pożyczki?

Umowa pożyczkowa może odstraszać swoją długością, małymi literkami oraz skomplikowaną terminologią finansową. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z jej przeczytania.

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze przez internet, często wzór umowy znajdziemy na stronie internetowej i możemy sprawdzić ją nawet przed złożeniem wniosku. Oczywiście, zawsze powinniśmy też przeczytać umowę, którą otrzymamy na nasze nazwisko – nie zawsze wszystkie dane znajdujące się na stronach są aktualne.

Umowę pożyczki powinniśmy przeczytać od deski do deski. Zwykle zajmie nam to około 15-20 minut. Dodatkowo, gdy umowa odwołuje się do załączników, także powinniśmy się z nimi zapoznać.

Podczas czytania powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na:

• ogólne koszty pożyczki

• wysokość poszczególnych rat

• termin spłaty całej pożyczki i poszczególnych rat

• metoda spłaty pożyczki

• konsekwencje wynikające z opóźnień w spłacie

Jeśli jednak nie rozumiemy poszczególnych zapisów w umowie pożyczkowej lub dodatkowych dokumentach, powinniśmy skonsultować się z inną osobą, która ma w tym większe doświadczenie. Może być to ktoś z rodziny, znajomych, możemy także zapytać na forach internetowych poświęconych finansom.

Dużą zaletą pożyczek on-line jest właśnie to, że możemy zapoznać się z umową w swoim domu – nie ma wtedy presji podpisania umowy od razu, jak na to miejsce w przypadku pożyczek udzielanych stacjonarnie.

Masz możliwość odstąpienia od umowy pożyczki

Zawarcie umowy pożyczki ratalnej czy chwilówki nie oznacza, że po jej sygnowaniu nie mamy już żadnych możliwości „odkręcenia” sprawy. Mamy możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Musimy wtedy, oczywiście, oddać pieniądze, ale nie ponosimy takich samych kosztów, między innymi całego oprocentowania, prowizji. Nie otrzymamy jednak zwrotu tak zwanej opłaty przygotowawczej. Musimy też pamiętać o tym, że każdy dzień korzystania z pożyczki oznacza potrącenie części oprocentowania.

Dokładne informacje dotyczące odstąpienia od umowy pożyczki możemy znaleźć właśnie w umowie. Bank lub firma pożyczkowa dostarczają klientowi wraz z umową wniosek, który może posłużyć do zwrotu pożyczki w terminie do 14 dni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.