Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak usunąć negatywny wpis w BIG?

Jak usunąć negatywny wpis w BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczących nierzetelnych dłużników. W Polsce działa kilka biur tego rodzaju, z których danych korzystają także banki i firmy pożyczkowe przy udzielaniu pożyczek i kredytów.

W Polsce nie ma jednego centralnego biura informacji gospodarczej. Działa ich kilka i nie wymieniają one pomiędzy sobą informacji. Rejestry te mogą przechowywać informacje zarówno o osobach prywatnych, jak i o przedsiębiorcach.

Działalność biur informacji gospodarczej regulowana jest przez Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Funkcjonujące w Polsce BIG-i:

• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

• BIG InfoMonitor jesienna-pozyczka

• Krajowy Rejestr Długów BIG

• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Do takich baz możemy trafić w związku z różnego rodzaju długami, na przykład wtedy, gdy nie spłacimy raty pożyczki, gdy nie opłacimy faktury za zakup czy usługę, gdy nie oddamy komuś pożyczonych pieniędzy, gdy nie płacimy alimentów, mandatów, a to tylko kilka przypadków.

Aby dostać się do takiego rejestru dłużników, muszą być spełnione określone wymogi, między innymi okres posiadania długu oraz jego wysokość – są one zależne od tego, z jakim biurem mamy do czynienia.

Czy możemy zniknąć z BIG?

Bazy dłużników mają swoje regulaminy, które różnią się pomiędzy sobą, dlatego będziemy musieli dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić. Zdecydowanie najłatwiejszym i najprostszym sposobem na zniknięcie z baz biur informacji gospodarczych jest spłacenie naszego długu. Wówczas wierzyciel, któremu wpłaciliśmy pieniądze, ma obowiązek powiadomić BIG o tym, że uregulowaliśmy zobowiązanie. Ma na to 14 dni. BIG następnie usuwa nasze dane z listy dłużników. jesienna-pozyczka

Jeśli uważamy, że do rejestru trafiliśmy niesłusznie albo dane na nasz temat nie są zgodne z rzeczywistością, wówczas taka informacja może być również poprawiona albo wykreślona. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie możemy zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do BIG, który tylko przechowuje i udostępnia dane. Należy przygotować wniosek do wierzyciela.

Uwaga na czyszczenie baz dłużników!

W internecie możemy znaleźć też różne oferty czyszczenia baz dłużników. Powinniśmy jednak podchodzić do nich z rezerwą, ponieważ w rzeczywistości firmy oferujące takie usługi nie mogą zrobić wiele – właściwie możemy zrobić to samo i to bez żadnych dodatkowych kosztów. Ich pomoc ogranicza się głównie do przygotowania pism, które przekazywane są do wierzycieli – możemy zrobić to samodzielnie.

Jeśli nie wiemy, czy znajdujemy się w bazie dłużników, możemy sprawdzić to przez internet. Aktualnie większość baz pozwala na pobranie bezpłatnych raportów on-line. W ten sposób możemy sprawdzić, czego mogą dowiedzieć się inne firmy czy osoby na nasz temat. Warto wskazać, że to także dobry sposób na przekonanie się, czy nasze dane nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie, na przykład po skradzeniu dowodu osobistego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.