Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak usunąć negatywny wpis w BIG?

Jak usunąć negatywny wpis w BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczących nierzetelnych dłużników. W Polsce działa kilka biur tego rodzaju, z których danych korzystają także banki i firmy pożyczkowe przy udzielaniu pożyczek i kredytów.

W Polsce nie ma jednego centralnego biura informacji gospodarczej. Działa ich kilka i nie wymieniają one pomiędzy sobą informacji. Rejestry te mogą przechowywać informacje zarówno o osobach prywatnych, jak i o przedsiębiorcach.

Działalność biur informacji gospodarczej regulowana jest przez Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Funkcjonujące w Polsce BIG-i:

• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

• BIG InfoMonitor

• Krajowy Rejestr Długów BIG

• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Do takich baz możemy trafić w związku z różnego rodzaju długami, na przykład wtedy, gdy nie spłacimy raty pożyczki, gdy nie opłacimy faktury za zakup czy usługę, gdy nie oddamy komuś pożyczonych pieniędzy, gdy nie płacimy alimentów, mandatów, a to tylko kilka przypadków.

Aby dostać się do takiego rejestru dłużników, muszą być spełnione określone wymogi, między innymi okres posiadania długu oraz jego wysokość – są one zależne od tego, z jakim biurem mamy do czynienia.

Czy możemy zniknąć z BIG?

Bazy dłużników mają swoje regulaminy, które różnią się pomiędzy sobą, dlatego będziemy musieli dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić. Zdecydowanie najłatwiejszym i najprostszym sposobem na zniknięcie z baz biur informacji gospodarczych jest spłacenie naszego długu. Wówczas wierzyciel, któremu wpłaciliśmy pieniądze, ma obowiązek powiadomić BIG o tym, że uregulowaliśmy zobowiązanie. Ma na to 14 dni. BIG następnie usuwa nasze dane z listy dłużników.

Jeśli uważamy, że do rejestru trafiliśmy niesłusznie albo dane na nasz temat nie są zgodne z rzeczywistością, wówczas taka informacja może być również poprawiona albo wykreślona. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie możemy zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do BIG, który tylko przechowuje i udostępnia dane. Należy przygotować wniosek do wierzyciela.

Uwaga na czyszczenie baz dłużników!

W internecie możemy znaleźć też różne oferty czyszczenia baz dłużników. Powinniśmy jednak podchodzić do nich z rezerwą, ponieważ w rzeczywistości firmy oferujące takie usługi nie mogą zrobić wiele – właściwie możemy zrobić to samo i to bez żadnych dodatkowych kosztów. Ich pomoc ogranicza się głównie do przygotowania pism, które przekazywane są do wierzycieli – możemy zrobić to samodzielnie.

Jeśli nie wiemy, czy znajdujemy się w bazie dłużników, możemy sprawdzić to przez internet. Aktualnie większość baz pozwala na pobranie bezpłatnych raportów on-line. W ten sposób możemy sprawdzić, czego mogą dowiedzieć się inne firmy czy osoby na nasz temat. Warto wskazać, że to także dobry sposób na przekonanie się, czy nasze dane nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie, na przykład po skradzeniu dowodu osobistego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.