Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak sprawdzić, co wie o nas BIK?

Jak sprawdzić, co wie o nas BIK?

Do Biura Informacji Kredytowej trafiają informacje dotyczące naszych pożyczek, kredytów i kart kredytowych. Na podstawie tych właśnie danych banki, a także inne firmy mogą podejmować decyzję o pożyczeniu nam pieniędzy. Co dokładnie wie o nas BIK i korzystające z jego bazy podmioty?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej zostało założone w 1997 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz banków prywatnych. Celem nowej bazy BIK było gromadzenie i udostępnianie danych o historii kredytowej Polaków. Aktualnie z bazy korzystają nie tylko banki, ale również SKOK-i i instytucje pożyczkowe działające pozabankowo, na przykład firmy oferujące chwilówki i pożyczki ratalne.

Jak działa BIK?

Zasadniczo BIK zajmuje się tylko przechowywaniem i udostępnianiem danych – nie wpisuje nikogo do bazy samodzielnie, ponieważ może robić to tylko na zlecenie zewnętrznych podmiotów, na przykład banków.

Na podstawie danych w BIK podmioty te mogą podejmować łatwiej decyzje o pożyczeniu pieniędzy. Gdy nie mieliśmy żadnych opóźnień w płatnościach kredytów czy pożyczek, wówczas nasza historia kredytowa w BIK będzie pozytywna i będzie działała na naszą korzyść. W przeciwnym przypadku możemy mieć trudności z pożyczeniem pieniędzy ponownie – nawet przez 5 lat, ponieważ tyle czasu BIK będzie przechowywał informacje na nasze temat.

W BIK znajdują się informacje takie jak:

• posiadane kredyty i pożyczki wraz z informacjami o ich kwotach zobowiązania, kwotach do spłaty oraz liczbie rat

• próby zaciągnięcia kredytów i pożyczek

• posiadane karty kredytowe i ich limity

• terminowość spłaty każdej raty kredytu czy pożyczki

Wobec tego są to informacje szczegółowe i podmioty, które z nich korzystają, są w stanie określić na ich podstawie sytuację finansową klienta. Właśnie dlatego są one często wykorzystywane wtedy, gdy chcemy uzyskać nową pożyczkę czy kredyt. Są bardzo pomocne szczególnie przy szybkich pożyczkach, do których nie musimy dostarczać dokumentów potwierdzających nasze dochody.

Sprawdź, co wie o tobie BIK

Dostęp do informacji w BIK mają tylko określone podmioty, które wymienione były powyżej – dane w bazie są objęte tajemnicą bankową i nie możemy po prostu sprawdzić, jakie zgromadzono o innej osobie. Możemy za to uzyskać raport na temat naszej aktywności kredytowej.

Klienci indywidualni mogą pobrać raport BIK całkowicie bezpłatnie – jest to jednak raport bez scoringu, czyli oceny punktowej, historii spłaty kredytów oraz możliwości wydruku. Jeśli chcemy uzyskać bardziej szczegółowe informacje, za pojedynczy raport będziemy musieli zapłacić 36 złotych. Możemy również wykupić pakiet składający się z 12 pełnych raportów oraz usług dodatkowych za 79 złotych rocznie.

Bycie w BIK-u jest opłacalne!

Wielu pożyczkobiorców kojarzy BIK jako instytucję, przed którą trzeba się wystrzegać. Musimy jednak pamiętać o tym, że zawsze wtedy, gdy pożyczamy pieniądze od banku, firmy pożyczkowej czy SKOK-u, będziemy wpisani do baz BIK. Gdy będziemy spłacali nasze zobowiązania terminowo, nasza pozytywna zdolność kredytowa będzie działać na naszą korzyść i pozwoli nam na łatwiejsze uzyskanie nowych pożyczek i kredytów.

Jeśli jednak nie będziemy regulowali naszych zobowiązań w terminie, może okazać się, że nie pożyczymy pieniędzy tak łatwo. Warto więc spłacać raty punktualnie – wtedy nie będziemy mieli trudności z pożyczaniem pieniędzy w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.