Pożyczka z pewnego źródła – nie tylko z banku

Pożyczka z pewnego źródła – nie tylko z banku

Najczęściej wtedy, gdy słyszymy o pożyczkach, kojarzymy je z bankami. Warto jednak wskazać, że po dobrą pożyczkę możemy udać się nie tylko do placówki banku, ale również do pozabankowej firmy pożyczkowej!

Chwilówki, pożyczki ratalne, pożyczki społecznościowe, pożyczki pod zastaw – to tylko niektóre oferty dostępne pozabankowo. Są one coraz częściej wybierane przez Polaków poszukujących dla siebie szybkiego źródła gotówki na różne cele, na przykład na zakupy, na wyjazd czy na urządzenie imprezy.

To atrakcyjna alternatywa dla pożyczek bankowych pod kilkoma względami. Przede wszystkim pożyczkę pozabankową weźmiemy znacznie łatwiej niż pożyczkę w banku. Wynika to głównie z faktu, że firmy pożyczkowe stosują mniej restrykcyjne wymogi w stosunku do swoich klientów. Następnie pożyczki pozabankowe są także szybsze – pieniądze możemy mieć na swoim koncie nawet w ciągu jednego dnia, gdy liczy się czas. Ponadto zdarza się, że firmy pożyczkowe mają bardziej atrakcyjne oferty niż banki!

Jak znaleźć dobrą firmę pożyczkową?

Oczywiście, nie każda firma pożyczkowa działająca pozabankowo jest całkowicie bezpieczna. Musimy poświęcić czas na zapoznanie się z opiniami i wybranie takiej, która będzie godna zaufania. Także warto prześledzić wymogi oraz koszty, a także sprawdzić warunki pożyczki, gdy już zdecydujemy się na jakąś ofertę.

Zasadniczo nie powinniśmy mieć żadnych problemów wtedy, gdy pożyczka będzie udzielona przez znaną firmę pożyczkową – mającą wielu klientów, działającą na polskim rynku już od lat. Zawsze jednak sprawdźmy opinie on-line, wpisując do wyszukiwarki nazwę firmy pożyczkowej. Opinie możemy znaleźć na licznych portalach poświęconych finansom. wiosenna-pozyczka

Jeśli nie znajdujemy żadnych informacji o danej firmie pozabankowej, wtedy zrezygnujmy z jej usług i poszukajmy innej. Gdy znajdziemy dużo negatywnych opinii, także wybierzmy inną ofertę.

Przy wyborze pożyczki sprawdźmy:

• czy firma pożyczkowa może zaoferować nam pożyczkę za darmo

• jakie warunki musimy spełnić, aby dostać pożyczkę

• czy firma wymaga dodatkowych opłat rejestracyjnych i za złożenie wniosku

• jakie są koszty pożyczki oraz jej ewentualnego przedłużenia, gdy mamy taką możliwość

• na jakie konsekwencje narażamy się wtedy, gdy spóźnimy się ze spłatą wiosenna-pozyczka

Dobra pożyczka może być zaciągnięta zarówno w placówce stacjonarnej firmy pożyczkowe, jak również możemy otrzymać ją przez internet. Także coraz popularniejsza jest jeszcze jedna metoda, a mianowicie złożenie wniosku on-line i odebranie pożyczki w gotówce na poczcie z użyciem czeku Giro.

Podsumowując, fakt, że pożyczka jest pozabankowa, wcale nie oznacza, że jest ona gorszej jakości.

Firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom klientów i oferują im szeroką gamę atrakcyjnych propozycji – chwilówki, pożyczki ratalne, pożyczki pod zastaw. Możemy wybrać taką, która będzie odpowiadała nam najbardziej. Bank nie jest dzisiaj jedynym sposobem na pożyczenie pieniędzy, więc warto o tym pamiętać w poszukiwaniu dla siebie korzystnej oferty. Z różnymi pożyczkami możemy zapoznać się już teraz on-line!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.