W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zalety i wady pożyczek społecznościowych

Zalety i wady pożyczek społecznościowych

Pożyczki społecznościowe nie są już nowością na polskim rynku finansowym – do dyspozycji mamy kilka popularnych serwisów, dzięki którym możemy pożyczyć pieniądze. Jakie są główne zalety i wady pożyczek społecznościowych?

W przeciwieństwie do zwykłych pożyczek bankowych i pozabankowych pożyczki społecznościowe działają nieco inaczej. Ich celem również jest pożyczenie pieniędzy, niemniej jednak odbywa się to w inny sposób niż w przypadku chwilówek czy pożyczek gotówkowych w bankach.

Jak pożyczać pieniądze społecznościowo?

Pożyczka społecznościowa pozwala nam na pożyczenie pieniędzy nie od firmy, ale od osób prywatnych, które określane są mianem inwestorów. Wszystko odbywa się za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych – serwisów pożyczek społecznościowych.

Jako osoba chcąca otrzymać pieniądze, musimy na początku wykonać rejestrację w serwisie. Następnie powinniśmy wykonać weryfikację, aby nasi potencjalni pożyczkodawcy wiedzieli o nas jak najwięcej i byli bardziej skorzy do pożyczenia nam pieniędzy. Weryfikacja prowadzona może być na kilka sposobów – mówimy o weryfikacji konta bankowego, weryfikacji adresu zamieszkania, weryfikacji w bazach BIG InfoMonitor, KRD i ERIF, weryfikacji finansowej.

Jeśli przejdziemy weryfikację, możemy wystawić własną aukcję pożyczkową. Polega ona na przygotowaniu oferty naszej pożyczki – zawieramy w jej informacje o tym, ile pieniędzy chcemy pożyczyć, na jaki okres chcemy to zrobić, samodzielnie proponujemy również oprocentowanie. Jeśli nasza oferta będzie atrakcyjna i godna zaufania, powinniśmy bez trudu znaleźć inwestorów. wiosenna-pozyczka

Po zebraniu inwestorów na portalu pożyczek społecznościowych możemy otrzymać pieniądze z pożyczki. Spłacamy je najczęściej ratalnie, co miesiąc, we wskazanym terminie. Po spłacie pożyczki podwyższa się nasza ocena na portalu pożyczkowym, więc możemy otrzymać kolejne pożyczki łatwiej.

Zalety pożyczek społecznościowych:

• alternatywa dla pożyczek bankowych i pozabankowych, na przykład chwilówek

• możliwość samodzielnego określenia warunków pożyczki

• pożyczkę możemy otrzymać całkowicie przez internet

• niskie koszty związane z pożyczeniem pieniędzy

• dla inwestorów – dodatkowy sposób na zarobek wiosenna-pozyczka

Wady pożyczek społecznościowych:

• nie można otrzymać pieniędzy od ręki – trzeba poczekać na zakończenie aukcji pożyczkowej

• nie każda aukcja pożyczkowa kończy się udzieleniem pożyczki

• aby przyciągnąć inwestorów, trzeba zaproponować wysokie oprocentowanie i przejść szereg weryfikacji, które są płatne

• trudności z pożyczeniem większych sum w przypadku nowych klientów

• dla inwestorów – dość duże ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy

Wobec tego wtedy, gdy zależy nam na uzyskaniu szybkiej pożyczki, która będzie dla nas dostępna od ręki i to na wyższą sumę, w takim przypadku pożyczki społecznościowe nie spełnią naszych oczekiwań. Wówczas lepszym rozwiązaniem będzie wybranie zwykłej pożyczki ratalnej albo chwilówki, którą będzie można otrzymać nawet w ciągu jednego dnia na swoje konto bankowe – bez potrzeby wystawiania aukcji pożyczkowych i złożonych procesów weryfikacyjnych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.