Jak wyjść z długów? To nie takie trudne!

Jak wyjść z długów? To nie takie trudne!

Masz długi? Wcale nie musisz tkwić w nich przez długie lata! Wyjście z długów nie zawsze jest łatwe, ale jest możliwe. Wszystko zależy od naszego samozaparcia. Co więcej, z pomocą przychodzi nam państwo.

Problemy ze zdrowiem, nagła utrata pracy, trudności w życiu osobistym – jest wiele przyczyn złej sytuacji finansowej, która może z kolei prowadzić do powstania długów. Oczywiście, w posiadaniu pożyczek i kredytów nie ma nic złego, ale musimy pamiętać o tym, żeby korzystać z nich mądrze. Zmniejszenie ogólnych kosztów, poszukanie dodatkowych źródeł dochodów to kolejna ważna sprawa. O czym jeszcze powinniśmy wtedy pamiętać?

Skontaktuj się z wierzycielem

Jeśli mamy problemy finansowe i zachodzi prawdopodobieństwo, że nie spłacimy rat w terminie, powinniśmy skontaktować się z wierzycielem – pożyczkodawcą, wystawcą faktury za media, gdy grożą nam jakieś kary za niedotrzymanie terminu.

Często możemy przedłużyć okres spłaty zadłużenia lub wydłużyć naszą pożyczkę, gdy wierzyciel pójdzie nam na rękę. Poinformowanie go o sytuacji będzie również odczytane pozytywnie – jako odpowiedzialne zachowanie, a nie jako chowanie głowy w piasek.

Zmniejsz swoje wydatki

Zwykle pieniędzy brakuje nam dlatego, że zarabiamy zbyt mało lub prowadzimy zbyt rozrzutny tryb życia. Gdy chcemy łatwiej wyjść z długów, powinniśmy zmienić nasz domowy budżet. Najlepiej zacząć planować wydatki. W tym celu możemy skorzystać ze specjalnych aplikacji na smartfony, dzięki którymi jesteśmy w stanie stworzyć swój budżet łatwiej. Oczywiście, możemy też wykorzystać zwykłą kartkę papieru. wiosenna-pozyczka

Zmniejszenie wydatków i oszczędzanie pieniędzy wcale nie musi być tak trudne, jak może nam się wydawać. Gdy uporządkujemy już swoje koszty, możemy zacząć odkładać posiadaną nadwyżkę i przeznaczyć ją na spłatę długów. Oczywiście, może wymagać to wyrzeczeń, niemniej jednak na dłuższą metę to najlepsze rozwiązanie.

Poszukaj wsparcia u innych

Zadłużenie jest często dość wstydliwym tematem, dlatego wiele osób zagrożonych trudnymi długami nie mówi o tym swoim bliskim. To błąd, ponieważ wtedy możemy czuć się jeszcze bardziej osamotnieni, a nasze negatywne emocje mogą sprawić, że dług będzie wydawał się niemożliwy do spłaty.

Zwierzenie się innym ze swoich problemów może być bardzo pomocne – możemy powiedzieć bliskim o tym, jakie pożyczki posiadamy, jak wpadliśmy w tarapaty finansowe, jakie mamy plany, a wtedy, gdy ich nie mamy, możemy posłuchać porad.

Gdy mamy trudności ze spłatą zadłużenia, możemy też udać się do organizacji zajmujących się pomocą dłużnikom. Wtedy będziemy mogli otrzymać również pomoc prawną, gdy wierzyciele zaczynają grozić nam windykacją i komornikiem.

Ostateczne rozwiązanie – upadłość konsumencka

Od kilku lat możemy korzystać w Polsce z upadłości konsumenckiej, która polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Aby skorzystać z takiej upadłości, nasza sytuacja finansowa musi być konsekwencją nadzwyczajnych i niezależnych wydarzeń, na przykład choroby, utraty pracy czy wypadku.

Gdy chcemy skorzystać z takiej formy bankructwa osobistego, powinniśmy przygotować odpowiednie pismo do sądu. Pamiętajmy o tym, że ogłoszenie upadłości nie oznacza, że nasze długi są natychmiast umarzane – musimy je i tak spłacić, na przykład z naszego majątku czy wypłaty. To jednak dogodny sposób na ułożenie się z wierzycielami. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.