W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak wyjść z długów? To nie takie trudne!

Jak wyjść z długów? To nie takie trudne!

Masz długi? Wcale nie musisz tkwić w nich przez długie lata! Wyjście z długów nie zawsze jest łatwe, ale jest możliwe. Wszystko zależy od naszego samozaparcia. Co więcej, z pomocą przychodzi nam państwo.

Problemy ze zdrowiem, nagła utrata pracy, trudności w życiu osobistym – jest wiele przyczyn złej sytuacji finansowej, która może z kolei prowadzić do powstania długów. Oczywiście, w posiadaniu pożyczek i kredytów nie ma nic złego, ale musimy pamiętać o tym, żeby korzystać z nich mądrze. Zmniejszenie ogólnych kosztów, poszukanie dodatkowych źródeł dochodów to kolejna ważna sprawa. O czym jeszcze powinniśmy wtedy pamiętać?

Skontaktuj się z wierzycielem

Jeśli mamy problemy finansowe i zachodzi prawdopodobieństwo, że nie spłacimy rat w terminie, powinniśmy skontaktować się z wierzycielem – pożyczkodawcą, wystawcą faktury za media, gdy grożą nam jakieś kary za niedotrzymanie terminu.

Często możemy przedłużyć okres spłaty zadłużenia lub wydłużyć naszą pożyczkę, gdy wierzyciel pójdzie nam na rękę. Poinformowanie go o sytuacji będzie również odczytane pozytywnie – jako odpowiedzialne zachowanie, a nie jako chowanie głowy w piasek.

Zmniejsz swoje wydatki

Zwykle pieniędzy brakuje nam dlatego, że zarabiamy zbyt mało lub prowadzimy zbyt rozrzutny tryb życia. Gdy chcemy łatwiej wyjść z długów, powinniśmy zmienić nasz domowy budżet. Najlepiej zacząć planować wydatki. W tym celu możemy skorzystać ze specjalnych aplikacji na smartfony, dzięki którymi jesteśmy w stanie stworzyć swój budżet łatwiej. Oczywiście, możemy też wykorzystać zwykłą kartkę papieru.

Zmniejszenie wydatków i oszczędzanie pieniędzy wcale nie musi być tak trudne, jak może nam się wydawać. Gdy uporządkujemy już swoje koszty, możemy zacząć odkładać posiadaną nadwyżkę i przeznaczyć ją na spłatę długów. Oczywiście, może wymagać to wyrzeczeń, niemniej jednak na dłuższą metę to najlepsze rozwiązanie.

Poszukaj wsparcia u innych

Zadłużenie jest często dość wstydliwym tematem, dlatego wiele osób zagrożonych trudnymi długami nie mówi o tym swoim bliskim. To błąd, ponieważ wtedy możemy czuć się jeszcze bardziej osamotnieni, a nasze negatywne emocje mogą sprawić, że dług będzie wydawał się niemożliwy do spłaty.

Zwierzenie się innym ze swoich problemów może być bardzo pomocne – możemy powiedzieć bliskim o tym, jakie pożyczki posiadamy, jak wpadliśmy w tarapaty finansowe, jakie mamy plany, a wtedy, gdy ich nie mamy, możemy posłuchać porad.

Gdy mamy trudności ze spłatą zadłużenia, możemy też udać się do organizacji zajmujących się pomocą dłużnikom. Wtedy będziemy mogli otrzymać również pomoc prawną, gdy wierzyciele zaczynają grozić nam windykacją i komornikiem.

Ostateczne rozwiązanie – upadłość konsumencka

Od kilku lat możemy korzystać w Polsce z upadłości konsumenckiej, która polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Aby skorzystać z takiej upadłości, nasza sytuacja finansowa musi być konsekwencją nadzwyczajnych i niezależnych wydarzeń, na przykład choroby, utraty pracy czy wypadku.

Gdy chcemy skorzystać z takiej formy bankructwa osobistego, powinniśmy przygotować odpowiednie pismo do sądu. Pamiętajmy o tym, że ogłoszenie upadłości nie oznacza, że nasze długi są natychmiast umarzane – musimy je i tak spłacić, na przykład z naszego majątku czy wypłaty. To jednak dogodny sposób na ułożenie się z wierzycielami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.