Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Czy przedawnione długi z pożyczki trzeba płacić?

Czy przedawnione długi z pożyczki trzeba płacić?

 

 

Gdy dochodzi do przedawnienia długu, nie ma już obowiązku jego regulowania. Są jednak sytuacje, gdy może dojść do tak zwanego przerwania lub zatrzymania biegu przedawnienia.

 

Jak wspominaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych wpisów dotyczących tego, czym jest przedawnienie, jest to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Zatem jeśli dług przedawni się, wówczas dłużnik nie musi już go regulować.

 

Samo przedawnienie długu może jednak zająć dużo czasu i muszą pojawić się również dodatkowe czynniki. Wiele pytań dotyczących przedawnienia dotyczy pożyczek. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

 

Przedawnienie długu z tytułu pożyczki – termin

Zgodnie z przepisami prawa, długi wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów, a także zadłużenie na karcie kredytowej przedawniają się po 3 latach.

 

Warto jednak wskazać, że w tym przypadku termin liczony jest nie od momentu zaciągnięcia zobowiązania, czyli otrzymania pożyczki, ale od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty i nie został on spełniony. Przykładowo, jeśli musimy spłacić ratę pożyczki do 20 marca i jej nie płacimy, okres ten liczony jest od 21 marca, czyli dnia następnego.

 

Jeśli właśnie w tym okresie, czyli 3 lat, pożyczkodawca nie będzie ubiegał się o odzyskanie pożyczki, a pożyczkobiorca również nie będzie kontaktował się z nim w celu jej spłaty, wtedy dojdzie do przedawnienia długu.

 

Takiego długu nie trzeba już spłacać, ale nie znaczy to wcale, że dług znika. Dalej mogą być związane z nim takie konsekwencje jak wpisanie na listę dłużników oraz na inne czarne listy, także u pożyczkobiorcy, który nie będzie chciał nam udzielić już pożyczki.

 

Przerwanie biegu przedawnienia

Do przedawnienia długu nie dojdzie wtedy, gdy zostanie przerwany bieg przedawnienia. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna ze stron – pożyczkodawca albo pożyczkobiorca – zainteresują się ponownie długiem. Poniżej prezentujemy sytuacje, które powodują przerwanie biegu przedawnienia.

 

  • czynności przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw i egzekwowania roszczeń, na przykład wniesienie pozwu o spłatę, złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika
  • wszczęcie mediacji pomiędzy stronami
  • uznanie roszczenia przez dłużnika przez jego oświadczenie, że dług istnieje w danej wysokości albo pośrednio przez prośbę o rozłożenie na raty, przedłużenie terminu spłaty – przykładem może być uznanie długu w kontaktach z firmą windykacyjną

 

Gdy dochodzi do przerwania biegu przedawnienia, wówczas jego bieg zaczyna się od nowa – dotychczasowy okres przedawnienia jest uznawany za niebyły.

 

Spłata przedawnionego długu – możliwa, ale nieobowiązkowa

Zatem spłata przedawnionego długu nie jest już obowiązkiem dłużnika, ale nadal może on to zrobić. Warto przy tym wskazać, że jeśli wierzyciel czy firma windykacyjna domagają się spłaty przedawnionego już długu, warto powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, które mówią o przedawnieniu – prawo stoi wtedy po stronie dłużnika.

Ten wpis znajduje się w kategorii