Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczki gotówkowe w ofercie PKO BP

Pożyczki gotówkowe w ofercie PKO BP

W ofercie PKO BP oprócz kont czy lokat znajdziemy również szeroką gamę pożyczek i kredytów. Na co może liczyć osoba potrzebująca szybkiego wsparcia finansowego w mniejszej sumie?

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) ma już kilkadziesiąt lat – to bank, który został założony w 1948 roku. Jest to największy bank uniwersalny w Polsce, który świadczy swoje usługi dla klientów indywidualnych, biznesowych, instytucji.

Wśród dostępnych w placówkach PKO BP produktów finansowych wyszukamy również różne pożyczki i kredyty. Do wyboru mamy zarówno pożyczki gotówkowe, jak i kredyty hipoteczne, na przykład przeznaczone na zakup lub budowę nieruchomości. Wśród popularnych pożyczek gotówkowych do wyboru mamy takie produkty jak debet na koncie, kredyt odnawialny czy pożyczkę Mini Ratka, która jest chętnie wybierana na różne wydatki.

Ile możemy pożyczyć?

Jeżeli chcemy zdecydować się na pożyczkę gotówkową Mini Ratka od PKO BP, w takim przypadku możemy otrzymać od 1 000 do nawet 30 000 złotych. Jest to pożyczka przeznczona na dowolny cel, dlatego możemy sfinansować dzięki niej różnych rodzajów wydatki. Czas spłaty ustalany jest indywidualnie w zależności od możliwości klienta. Maksymalnie to do 96 miesięcy lub też do 120 miesięcy, gdy klient decyduje się na konsolidację, czyli na spłatę innych swoich pożyczek, kredytów.

Pożyczka PKO BP – jakie musimy spełnić warunki?

W celu otrzymania pożyczki nie musimy mieć konta w banku PKO BP, ale osoby, które mają konto w serwisie internetowym iPKO lub też korzystają z aplikacji mobilnej mogą załatwić wszystko wygodniej i szybciej. Dla nich bank przygotował specjalną ofertę – propozycję pożyczki na wyższe sumy bez konieczności odwiedzania oddziału w celu podpisania umowy. W przeciwnym przypadku konieczne jest udanie się do jednego z oddziałów banku w celu złożenia wniosku.

Udzielenie pożyczki zależne jest od pozytywnej zdolności kredytowej klienta, którą bank dokładnie bada. W tym celu konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód, szczególnie przy wyższych sumach. Bank preferuje klientów osiągających dochody z umową o pracę, przez emeryturę lub rentę. Okresowo prowadzone są również dodatkowe akcje, na przykład możemy otrzymać pożyczkę ratalną po okazaniu ostatniego dokumentu PIT.

Bank sprawdza też swoich klientów w bazach takich jak BIK oraz innych pod kątem posiadanych zadłużeń. W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości najczęściej spotkamy się z odmową.

Jeśli szukasz innej pożyczki gotówkowej, która będzie opowiadała twoim potrzebom w pełni, sprawdź już teraz pożyczki ratalne od Aasa. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę pożyczki przez internet do 10 000 złotych, ze spłatą rozłożoną nawet na 24 miesiące. Wniosek możesz złożyć już teraz.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.