Co warto wiedzieć o BIK? Jak sprawdzić BIK?

Co warto wiedzieć o BIK? Jak sprawdzić BIK?

Historia kredytowa jest jednym z głównych czynników wpływających na możliwość otrzymania pożyczki czy kredytu. Banki, a także SKOK-i oraz instytucje pozabankowe w celu sprawdzenia historii kredytowej potencjalnych klientów korzystają głównie z bazy BIK. Co warto wiedzieć na jej temat?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) zostało powołane w 1997 roku przez Związek Banków Polskich oraz przez banki w celu gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących historii kredytowej klientów oraz ich aktualnych zobowiązań w bankach. Aktualnie z baz BIK mogą korzystać również SKOK-i oraz firmy pozabankowe.

Kiedy dane klientów trafiają do BIK?

Błędne jest przekonanie, że BIK jest tylko bazą dłużników, w której znajdują się informacje o zadłużonych klientach. W rzeczywistości jest to baza znacznie szersza, która obejmuje wszystkich klientów, którzy wzięli kiedykolwiek pożyczkę, kredyt, mieli kartę kredytową czy debet na koncie, a także tych, którzy ubiegali się o takie produkty, ale z nich nie skorzystali.

Wszystkie te dane tworzą tak zwaną historię kredytową, która może być albo pozytywna, albo negatywna. O pozytywnej historii kredytowej mówimy wtedy, gdy spłacamy swoje zobowiązania regularnie. Z kolei o negatywnej wtedy, gdy mamy opóźnienia w spłacie rat lub nawet zaniechaliśmy spłaty zadłużenia.

Scoring BIK – system punktowy oceniający wiarygodność kredytową

Aby korzystanie z danych zgromadzonych w BIK było prostsze, wprowadzono scoring, czyli specjalny system punktowy, na podstawie którego ocenia się wiarygodność kredytową klientów. Dzięki scoringowi banki i inne instytucje wiedzą, czy dany klient jest godny zaufania. Co więcej dane w BIK pozwalają im na szybsze wydanie decyzji w odpowiedzi na złożony wniosek – często nawet w kilka minut. wiosenna-pozyczka

Wobec tego wtedy, gdy mamy pozytywną historię kredytową w BIK, łatwiej nam będzie otrzymać pożyczki i kredyty. Gdy z kolei nasza historia nie jest zbyt dobra, wówczas banki i inne firmy mogą odmówić nam przyznania środków. Co więcej, wtedy, gdy nie mamy żadnej historii w BIK, także możemy mieć trudności z otrzymaniem kredytu czy pożyczki, zwłaszcza na wyższe sumy.

Jak długo nasze dane zostają w BIK?

Zasadniczo wtedy, gdy pożyczkę czy kredyt spłaciliśmy terminowo, nasze dane mogą zniknąć z BIK od razu po spłaceniu ostatniej raty, chyba że wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych nawet po wygaśnięciu zobowiązania, co najczęściej ma miejsce przy sygnowaniu umowy. Możemy też wtedy wycofać taką zgodę, a nasze dane będą wymazane.

Warto jednak wskazać, że dotyczy to tylko danych pozytywnych. Gdy nie spłacaliśmy zobowiązań, wtedy nasze dane mogą być w BIK nawet przez 5 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy nie uregulowaliśmy zobowiązania w terminie ponad 60 dni i upłynęło kolejnych 30 dni od dnia poinformowania nas o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody.

Jak sprawdzić swoje dane w BIK?

Sprawdzenie własnych danych w BIK jest możliwe. W tym celu musimy wejść na stronę internetową Biura Informacji Kredytowej i tam założyć swoje konto. Podstawowy raport dotyczący naszej historii i wiarygodności kredytowej możemy pobrać za darmo.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.