Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pieniądze w prezencie na ślub - tak czy nie?

Pieniądze w prezencie na ślub - tak czy nie?

Podarowanie udanego prezentu na ślub może być poważnym problemem. Aktualnie jednak przyszli małżonkowie coraz częściej wyręczają w wyborze swoich gości i proszą ich o przekazanie pieniędzy w kopercie. Wtedy Państwo Młodzi mogą wydać pieniądze na te wydatki, które są najbardziej palące, nie muszą przy tym przejmować się tym, co zrobić z nie do końca odpowiadającymi im podarunkami, które otrzymali.

Pieniądze w prezencie ślubnym mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Z jednej strony, jak wspomnieliśmy powyżej, to wygodne rozwiązanie. Goście nie muszą głowić się nad tym, co zakupić dla nowożeńców. Także i oni otrzymują to, co jest in najbardziej potrzebne, na przykład wtedy, gdy chcą kupić samochód, mieszkanie, oddać pożyczkę, którą zaciągnęli na organizację imprezy. Z drugiej jednak strony proszenie o pieniądze w prezencie ślubnym może być uznane za mało eleganckie.

Jak prosić o pieniądze na ślub?

To pytanie, które często zaprząta głowę narzeczonych. Nie można w końcu w zaproszeniu napisać wprost, że nie chcemy zwykłych prezentów, ale wolimy gotówkę. Także wspominanie o tym przy wręczaniu zaproszeń może być mało przyjemne. Dlatego coraz częściej do zaproszeń ślubnych dołączane są specjalne karteczki z wierszykami, które w sposób żartobliwy informują o tym, że przyszli małżonkowie chcieliby otrzymać pieniądze.

Oczywiście, bardzo ważne jest wybranie czy ułożenie takich wierszyków, aby nie były one obraźliwe, nie sprawiały wrażenia, że pieniądze są pewnego rodzaju „biletem” na wesele. Musimy więc w tych sprawach zachować ostrożność, ponieważ niektórym gościom takie prośby mogą nie przypaść do gustu.

Ile pieniędzy dać w kopercie?

To z kolei pytanie, które zadają sobie często zaproszeni na ślub. Wielu z nas z pewnością wolałoby wręczyć zwykły upominek, a nie kopertę. Pojawia się jeszcze kwestia braku środków, gdy budżet domowy jest napięty do granic możliwości. Wówczas zdarza się, że zaproszeni, nawet z bliższej rodziny, odmawiają, ponieważ nie mają odpowiedniej sumy, a przychodzenie z pustymi rękoma nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Naturalnie, gdy narzeczonym zależy na tym, aby konkretne osoby były z nimi podczas tego jedynego w swoim rodzaju dnia, będą starały się przekonać je, żeby się pojawiły. jesienna-pozyczka

Gdy jednak możemy pozwolić sobie na to, aby przygotować kopertę w prezencie ślubnym, pojawia się od razu pytanie – ile do niej włożyć? Zasadniczo uznaje się, że wysokość prezentu powinna w jakiś sposób pokryć nasze koszty uczestnictwa w weselu. Średnio za jedną dorosłą osobę to od 200 do 400 złotych, ale, oczywiście, zdarza się, że narzeczeni organizują znacznie bardziej wystawne, a tym samym droższe wesele.

Wobec tego jako narzeczeni chcący prosić gości o prezenty gotówkowe pamiętajmy o tym, żeby nie traktować ich jako sposób na zarobek i pokrycie pojawiających się kosztów. Nie oczekujmy więc od gości, żeby pokryli nasze wydatki związane z zaślubinami i przyjęciem weselnym, a wtedy, gdy nie mamy zbyt wielu pieniędzy, najlepiej po prostu tak zorganizować ten dzień, aby nie pochłonął on za dużej sumy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.