W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ciepłe okna – jak wybrać te najlepsze?

Ciepłe okna – jak wybrać te najlepsze?

Odpowiednie okna pozwalają nam na zmniejszenie przeciągów oraz oszczędzają energię cieplną. W sprzedaży znajdziemy mnóstwo typów stolarki okiennej, ale jak wybrać takie okna, które będą ciepłe?

Czasy nieszczelnych i niszczących się okien z drewna już dawno minęły. Kiedyś były jedynym rozwiązaniem, ale teraz do dyspozycji mamy już znacznie lepsze produkty, które są w stanie zapewnić lepszy komfort cieplny w ciągu chłodniejszych miesięcy.

Coraz częściej zwracamy też uwagę na kwestie energooszczędności w domach jednorodzinnych i innych budynkach. Stosowanie materiałów i wyposażenia pozwalającego na obniżenie zużycia energii oznacza większe oszczędności dla naszego portfela, a także mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zatem ciepłe okna mogą być bardzo dobrą inwestycją.

PCV, a może drewno?

Okna produkuje się obecnie z kilku rodzajów materiałów. Najbardziej popularne z nich to okna PCV, które określane są też jako plastikowe. Do ich wykonania służy polichlorek winylu, który jest wytrzymały, odporny na czynniki pogodowe, nie wymaga również konserwacji. Okna PCV są szczelne i ciepłe. Mają też jeszcze jedną ważną zaletę, a mianowicie są przystępne cenowo, dlatego są kupowane tak chętnie.

Do wyboru mamy też inne materiały, na przykład drewno oraz aluminium. Okna drewniane również są bardzo ciepłe, a przy tym naturalne i dzięki temu wspierają cyrkulację powietrza w pomieszczeniach. Rzadziej dochodzi wtedy do zawilgocenia budynków, a tym samym do rozwoju pleśni na ścianach. Drewno wymaga jednak konserwacji, gdy jest wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Wtedy rozwiązaniem jest wybranie okien drewniano-aluminiowych, które z zewnątrz wykończone są ochronnym aluminium. Okna tego rodzaju są wytrzymałe i ciepłe – stosuje się je nawet w budownictwie pasywnym. Są jednak kilkukrotnie droższe od okien PCV. zimowa-pozyczka

Jak rozpoznać ciepłe okno?

Jednak o tym, czy okno jest ciepłe, nie decydują tylko materiały, z którego jest wykonane, ale też jego konstrukcja, między innymi liczba komór, liczba pakietów szybowych, gazy zastosowane pomiędzy szybami, uszczelki.

Jeśli chcemy wybrać okna, które będą ciepłe, powinniśmy patrzeć na współczynnik UV, który określa przenikanie ciepła przez okno. Im jest on wyższy, tym okno słabiej izoluje, dlatego powinniśmy poszukiwać okien z jak najniższym współczynnikiem UV. Zwrócimy też uwagę, czy mamy do czynienia właśnie z UV, a nie ze współczynnikiem dla skrzydła okiennego czy ościeżnicy, które mają inne parametry.

Nie możemy zapominać też o tym, że ciepłe okna to takie okna, które są prawidłowo zamontowane. Wobec tego powinniśmy wybrać stolarkę, która będzie oferowana wraz z fachowym montażem. Wtedy specjaliści w tej dziedzinie będą mogli wmontować okna z zachowaniem zasad termoizolacji, aby nie powstały wokół nich miejsca nadmiernie zimne – mostki cieplne.

Podsumowując, jeśli chcemy wybrać ciepłe okna, warto poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z różnymi propozycjami producentów. Patrzmy jednak bezpośrednio na parametry techniczne – to one powiedzą nam prawdę o danej konstrukcji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.