Zimowa pożyczka dla każdego do 15 tys. złotych.

Sprawdź!

Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Darowizna od rodziców. Co z podatkiem?

Większość z nas zdaje sobie sprawę, że za darowizny od rodziny nie musimy płacić. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że będzie ona zwolniona jedynie wtedy, gdy dopełnimy odpowiednich formalności w urzędzie skarbowym.

Na gruncie podarku od spadków i darowizn możemy wyróżnić kilka grup podatkowych. W zależności od tego, z jaką grupą podatkową mamy do czynienia, musimy zapłacić określony podatek lub możemy być z niego zwolnieni.

Grupa podatkowa 1

• zaliczają się do niej małżonek, zstępni, w tym dzieci, wnuki, prawnuki, wstępni, w tym rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ponadto ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie

• kwota wolna od podatku to 9 637 złotych od jednego darczyńcy lub 19 274 złotych od wielu darczyńców z możliwością całkowitego zwolnienia od podatku – szczegóły poniżej

Grupa podatkowa 2

• zaliczają się do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

• kwota wolna od podatku to 7 276 złotych

Grupa podatkowa 3

• zaliczają się do niej inni nabywcy

• kwota wolna od podatku to 4 902 złotych

Generalnie wszystkie darowizny są opodatkowane podatkiem od spadku i darowizn. Jednak w niektórych grupach podatkowych obowiązują kwoty wolne od podatku. Jeżeli wysokość darowizny ich nie przekroczy, podatek nie musi być płacony.

Jednak jeżeli darowizna od tej samej osoby ma miejsce więcej niż jeden raz to wartość przekazanej darowizny ujmuje się łącznie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym miało miejsce ostatnie nabycie. Wówczas darowizny w tym okresie się sumują.

Całkowite zwolnienie z podatku od darowizny

Najbliżsi krewni mają możliwość skorzystania ze specjalnych przywilejów podatkowych. Dotyczy to darowizn otrzymywanych od małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, ojczyma i macochy, czyli części osób zaliczanych do grupy podatkowej 1. W tym przypadku można być całkowicie zwolnionym z podatku od darowizny bez względu na jego wartość.

Aby nie musieć płacić podatku od takiej darowizny, musimy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Gdy nie dochowamy formalności, nadwyżka od kwoty 9 637 złotych będzie opodatkowana. Unikniemy tego wtedy, gdy zgłosimy darowiznę, więc warto o tym pamiętać!

Formalności związane z darowizną od rodziców i innych osób

Darowizna powinna być przekazana w formie przelewu bankowego lub przekazem pocztowym, czyli musimy posiadać dowód, że została ona w konkretnej wysokości przekazana, jeżeli jest ona wyższa od kwoty 9 637 złotych dla najbliższej rodziny. Przy niższej sumie dla tej grupy podatkowej nie jest to potrzebne.

Pamiętajmy przy tym o wskazanych wcześniej terminach. Gdy przykładowo syn otrzyma od ojca każdego roku darowiznę po 5 000 złotych na przeciągu 3 lat, co daje 15 000 złotych, wówczas trzeba także zgłosić ten fakt do urzędu.

Ponadto, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, osoba, która otrzymała darowiznę, musi dokonać jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym dla siebie w terminie 6 miesięcy od jej dokonania. Będziemy musieli wypełnić wtedy formularz SD-Z2 i dołączyć do niego wspomniany dowód otrzymania środków pieniężnych – wydruk przelewu albo przekaz pocztowy.

Tak samo postępujemy w przypadku innych grup, ale przy przekroczeniu wskazanych sum musimy już liczyć się z koniecznością zapłaty podatku od darowizny.

Ten wpis znajduje się w kategorii