Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak mądrze kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak mądrze kupić mieszkanie od dewelopera?

Nowe mieszkanie od dewelopera jest często największym i najważniejszym zakupem w życiu. Warto więc nie podchodzić do tego wydatku pochopnie – o czym powinniśmy pamiętać, aby nasza transakcja była w pełni bezpieczna?

W ostatnich latach deweloperzy biją rekordy sprzedaży nowych mieszkań. Kupujący mają w czym przebierać zarówno w tych największych, jak i mniejszych miastach. Zanim jednak podpiszemy jakąkolwiek umowę, powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Sprawdź okolicę, w której chcesz zamieszkać

Pierwsza i bardzo ważną sprawą dotyczącą zakupu mieszkania jest sprawdzenie okolicy, w której dana nieruchomość się znajduje. Warto przy tym patrzeć na nią nie tylko w kontekście teraźniejszości, ale też przyszłości. To, że obecnie osiedle otoczone jest piękną zielenią, nie oznacza, że tak będzie za kilka lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy deweloper ma obowiązek przedstawienia klientowi specjalnego prospektu informacyjnego z informacjami o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od mieszkania. Mogą być to takie inwestycje jak tory kolejowe, drogi, oczyszczalnie ścieków czy inne obiekty wpływające na komfort życia.

Możemy też sprawdzić te informacje samodzielnie dla większej pewności – znajdziemy je w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdź dewelopera, od którego chcesz kupić mieszkanie

Także powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu samego dewelopera. Gdy firma deweloperska jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, możemy spojrzeć w jej historię także on-line. W przeciwnym przypadku warto poprosić dewelopera o dodatkowe informacje – często zawierane są one w folderach informacyjnych.

Warto też zwrócić uwagę na to, kto jest właścicielem działki, na której powstaje nieruchomość. Tutaj pomogą nam zapisy w księgach wieczystych – możemy także sprawdzić je przez internet.

Powinniśmy też sprawdzić, czy inwestycja objęta jest rachunkiem powierniczym – jest on dodatkowym zabezpieczeniem interesów klienta. To rachunek bankowy, na który przekazywane są pieniądze klientów – do dewelopera trafiają wtedy stopniowo.

Umowa deweloperska podpisz w formie aktu notarialnego

Ustawa deweloperska, która weszła w życie w 2012 roku, zakłada już obowiązek podpisania umowy deweloperskiej jako akt notarialny – wtedy kosztami notarialnymi deweloper i kupujący dzielą się po połowie. Umowa deweloperska pełni rolę umowy przedwstępnej, dlatego też zobowiązuje ona każdą ze stron do realizacji transakcji zakupu i sprzedaży mieszkania w przyszłości.

W umowie deweloperskiej powinny znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące inwestycji – opis i standard mieszkania z opisem infrastruktury i otoczenia, data ukończenia i przeniesienia prawa własności, informacje o wykończeniu mieszkania. Na podstawie informacji zawartych w umowie przedwstępnej będziemy mogli dochodzić swoich praw, gdy nieruchomość nie będzie zgodna z jej zapisami.

Zatem wtedy, gdy chcemy bezpiecznie zakupić mieszkanie, pamiętajmy o tych kwestiach – wtedy możemy oszczędzić sobie sporych problemów!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.