Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak mądrze kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak mądrze kupić mieszkanie od dewelopera?

Nowe mieszkanie od dewelopera jest często największym i najważniejszym zakupem w życiu. Warto więc nie podchodzić do tego wydatku pochopnie – o czym powinniśmy pamiętać, aby nasza transakcja była w pełni bezpieczna?

W ostatnich latach deweloperzy biją rekordy sprzedaży nowych mieszkań. Kupujący mają w czym przebierać zarówno w tych największych, jak i mniejszych miastach. Zanim jednak podpiszemy jakąkolwiek umowę, powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Sprawdź okolicę, w której chcesz zamieszkać

Pierwsza i bardzo ważną sprawą dotyczącą zakupu mieszkania jest sprawdzenie okolicy, w której dana nieruchomość się znajduje. Warto przy tym patrzeć na nią nie tylko w kontekście teraźniejszości, ale też przyszłości. To, że obecnie osiedle otoczone jest piękną zielenią, nie oznacza, że tak będzie za kilka lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy deweloper ma obowiązek przedstawienia klientowi specjalnego prospektu informacyjnego z informacjami o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od mieszkania. Mogą być to takie inwestycje jak tory kolejowe, drogi, oczyszczalnie ścieków czy inne obiekty wpływające na komfort życia.

Możemy też sprawdzić te informacje samodzielnie dla większej pewności – znajdziemy je w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. jesienna-pozyczka

Sprawdź dewelopera, od którego chcesz kupić mieszkanie

Także powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu samego dewelopera. Gdy firma deweloperska jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, możemy spojrzeć w jej historię także on-line. W przeciwnym przypadku warto poprosić dewelopera o dodatkowe informacje – często zawierane są one w folderach informacyjnych.

Warto też zwrócić uwagę na to, kto jest właścicielem działki, na której powstaje nieruchomość. Tutaj pomogą nam zapisy w księgach wieczystych – możemy także sprawdzić je przez internet.

Powinniśmy też sprawdzić, czy inwestycja objęta jest rachunkiem powierniczym – jest on dodatkowym zabezpieczeniem interesów klienta. To rachunek bankowy, na który przekazywane są pieniądze klientów – do dewelopera trafiają wtedy stopniowo.

Umowa deweloperska podpisz w formie aktu notarialnego

Ustawa deweloperska, która weszła w życie w 2012 roku, zakłada już obowiązek podpisania umowy deweloperskiej jako akt notarialny – wtedy kosztami notarialnymi deweloper i kupujący dzielą się po połowie. Umowa deweloperska pełni rolę umowy przedwstępnej, dlatego też zobowiązuje ona każdą ze stron do realizacji transakcji zakupu i sprzedaży mieszkania w przyszłości.

W umowie deweloperskiej powinny znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące inwestycji – opis i standard mieszkania z opisem infrastruktury i otoczenia, data ukończenia i przeniesienia prawa własności, informacje o wykończeniu mieszkania. Na podstawie informacji zawartych w umowie przedwstępnej będziemy mogli dochodzić swoich praw, gdy nieruchomość nie będzie zgodna z jej zapisami.

Zatem wtedy, gdy chcemy bezpiecznie zakupić mieszkanie, pamiętajmy o tych kwestiach – wtedy możemy oszczędzić sobie sporych problemów! jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.