Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy warto oszczędzać na oponach?

Czy warto oszczędzać na oponach?

Konieczność wymiany opon samochodowych spotyka każdego kierowcę na dodatek dość regularnie. Przy zakupach opon samochodowych można spotkać się z bardzo wysokimi wydatkami. Wielu kierowców szuka z tego powodu oszczędności.

Opony to ten element samochodu, który zużywa się najszybciej, a także bardzo często. Nowy komplet opon może być niezbędny do zakupienia co najmniej co kilka lat. Jednocześnie nowe opony, szczególnie odpowiedniej jakości to wydatek nawet kilku tysięcy złotych. Warto jest planować takie wydatki, ale nie zawsze da się przewidzieć czas zużycia opon. Wydatek wówczas jest poważnym obciążeniem domowego budżetu.

Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że konieczność wymiany opon samochodowych wynika również z przepisów kodeksu ruchu drogowego. Obowiązek nałożony jest na kierowców, którzy muszą wymieniać nadmiernie zużyte opony, czyli gdy głębokość bieżnika opony wynosi 1.6 milimetra. Jednak jak wskazują specjaliści, gdy głębokość bieżnika opony spada poniżej wartości trzech milimetrów warto już brać pod uwagę wymianę opon.

Porównanie ofert

Decydując się na zakup opon samochodowych warto jest sprawdzić różne oferty dostępne na rynku. Można wówczas zobaczyć, jak kształtują się ceny opon zagranicznych producentów jak też krajowych firm. Nie zawsze konieczne jest decydowanie się na opony najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku. Opony takich, renomowanych producentów będą zawsze znacznie bardziej kosztowne. Należy brać pod uwagę, że nowe opony nawet mniej znanej marki zawsze będą gwarantować znacznie większe bezpieczeństwo, niż bardzo zużyte opony renomowanego producenta.

Opony używane

Znacznie mniejsze ceny przy zakupach opon można uzyskać przy zdecydowaniu się na opony używane. Przy zakupach używanych opon trzeba jednak być bardzo ostrożnym. Niestety na rynku używanym opon można trafić na produkty bardzo niskiej jakości. Wynika to z faktu, że opony przechowywane przez długi czas w nieodpowiedni sposób również zużywają się.

Jeśli chce się postawić na używane opony warto jest wybierać sprawdzonych na rynku sprzedawców. Wybierać należy sprzedawców mających pozytywne opinie ze strony klientów co ogranicza ryzyko zakupu bardzo niskiej jakości opon. Jednak dobrej jakości opony używane pozwalają na oszczędność nawet kilku tysięcy złotych w stosunku do zakupu markowych i całkowicie nowych opon samochodowych.

Opony wielosezonowe

Zamiast decydować się na zakup jednocześnie opon zimowych i letnich można postawić na opony wielosezonowe. Obecnie jest to rozwiązanie, które może być rzeczywistą alternatywą po pierwsze ze względu na bardzo krótkie występowanie intensywnych opadów śniegu.

Wielosezonowe opony mogą być z powodzeniem stosowane, gdy nie występują skrajne warunki atmosferyczne, przy których takie opony nie zapewniają właściwego zachowania samochodu na drodze. Po drugie jest to rozwiązanie, które mogą brać pod uwagę kierowcy użytkujący samochody przede wszystkim w przestrzeni miejskiej.

Natomiast nie jest to rozwiązanie w przypadku użytkowania samochodów na bardzo długich trasach jak wyjazdy zagraniczne, wakacyjne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.